Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Särvux i vux-gruppen Arbetsgruppen för särvux i GR:s vuxgrupp:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Särvux i vux-gruppen Arbetsgruppen för särvux i GR:s vuxgrupp:"— Presentationens avskrift:

1 Särvux i vux-gruppen Arbetsgruppen för särvux i GR:s vuxgrupp:
Britt-Louise Kilbo, Stenungsund Caroline Foss, Göteborg Staffan Uddenberg, Härryda Bo-Göran Dahlberg, Mölndal

2 Särvux i vux-gruppen Rätt att läsa på särvux?
Tillhör personkretsen ”Saknar sådana kunskaper som utbildningen i den obligatoriska särskolan syftar till att ge.” (grundläggande säruvx) ”Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” (grundläggande särvux) Behörighet till gymnasial särvux: ”När han eller hon har slutfört utbildning i gymnasieskolan.” ”…dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge, dels ha förutsättningar att följa utbildningen med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet.”

3 Särvux i vux-gruppen Vad är ”tillfredsställande framsteg”? Hur
länge får man studera på särvux? Särvux-lärarna bedömer ”tillfredsställande framsteg”. Göteborg har en treårsgräns som kontrollpunkt. För att läsa längre ska det finnas särskilda skäl. Eftersom det finns ett stort (dolt) behov av särvux, helst synliggjort genom en kö, bör det finnas en konsekvent och dokumenterad tillämpning av ”tillfredsställande framsteg”.

4 Särvux i vux-gruppen Gränsdragning träningsskolenivå och grundsär-nivå
Svår att dra. På träningsnivå läser elever som har måttlig/grav utvecklingsstörmning/autism Endast två nationella kurser på träningsskolenivå: 1. Kommunikation 2. Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap Gemensamt för all särvux: Utbildningen ska inte bara upprätthålla kunskap, utan utveckla kunskap.

5 Särvux i vux-gruppen Gränsdragning grundsär-nivå och gysär-nivå
Person som har slutfört studier vid gymnasiesärskolan, skall normalt sett inte studera på grundsär-nivå. Det är främst graden av utvecklingsstörning som avgör om eleven skall läsa på grundsär eller gysärnivå.

6 Särvux i vux-gruppen Utredning av vuxna – vems ansvar?
Personer som har studerat vid särskolan har normalt en utredning. Kommunen har ett ansvar att utreda vuxna fram till 30 års ålder, men det kan i praktiken vara svårt att få till stånd en sådan utredning. Om en individ söker stödinsatser enligt LSS skall LSS-handläggaren initiera en sådan om den inte finns redan. Viss gränsdragningsproblematik kan ibland finnas mellan Socialtjänst och LSS när det gäller vem som skall stå för kostnaden.

7 Särvux i vux-gruppen Grund-särvux nya kursplaner
Mer lättillgängliga än de tidigare. Konkretare mål. Lättare att klargöra målen för särvux-studerande.

8 Särvux i vux-gruppen Delkurser Lokala kurser
Kan endast erbjudas inom grundläggande särvux Får inte omfatta mindre än 45 timmar Lokala kurser Får endast erbjudas inom gymnasial särvux.

9 Särvux i vux-gruppen Timplaner
Grundläggande särvux har 10 kurser, från svenska 795 timmar, till religion, historia och kemi 50 timmar. Timtalen saknar i praktiken betydelse (intygat av Skolverkets representanter vid studiedag)

10 Särvux i vux-gruppen Sätta betyg? Utfärda intyg?
”Betyg sätts på varje avslutad kurs eller delkurs inom den del av grundläggande särvux som motsvarar grundsärskolan och inom gymnasial särvux.” ”Inom den del av grundläggande särvux som motsvarar träningsskolan skall ett intyg om att eleven har deltagit i kursen utfärdas efter avslutad kurs.” ”För en elev som inte uppnår betyget Godkänt (G) utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen.”

11 Särvux i vux-gruppen Samarbete med daglig verksamhet
Bör kunna utvecklas. I daglig verksamhet kan kunskaper som utvecklats i särvux befästas, särskilt träningsskolenivåns Kommunikation och Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap.

12 Särvux i vux-gruppen Yrkesutbildningar på särvux Stort behov
Finns bara i Göteborg? Fler bör kunna utvecklas i GR-samverkan Realistisk arbetsmarknad med hjälp av t.ex. lönebidrag

13 Särvux i vux-gruppen Nätverk för särvuxlärare
Särvuxlärare bör uppmuntras att medverka i Riksföreningen Särvuxpedagogerna och i den västsvenska nätverket Särvuxpedagoger i Väst I båda nätverken erbjuds intressant fortbildning och kollegialt stöd.

14 Särvux i vux-gruppen Utmaningar för skolledare i Särvux
1. Särvux är en utbildningsform, inte daglig verksamhet: Kursplaner och kursmål ska ligga till grund för verksamheten i särvux. Studieresultat ska alltid dokumenteras (”tillfredsställande framsteg”) Betygskatalog ska föras (betyg och intyg). Kön till särvux ska dokumenteras. 2. Fler yrkesutbildningar för särvux-studerande bör erbjudas genom GR-samverkan.


Ladda ner ppt "Särvux i vux-gruppen Arbetsgruppen för särvux i GR:s vuxgrupp:"

Liknande presentationer


Google-annonser