Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska på Vård- och Omsorgsprogrammet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska på Vård- och Omsorgsprogrammet"— Presentationens avskrift:

1 Svenska på Vård- och Omsorgsprogrammet
Komvux i Lund Svenska på Vård- och Omsorgsprogrammet

2 Komvux Lund Ca. 2600 elever/läsår Sfi 1, 2 och 3 Särvux
Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkesutbildningar Utbildning inom Yrkeshögskolan Uppdragsutbildningar

3 Varför kurs i svenska? Önskemål/krav från arbetsgivarna
Önskemål från eleverna Skolan och lärarna ser det som nödvändigt

4 Historik på Komvux i Lund
Möte med vården Orienteringskurser i svenska Stödundervisning i svenska Yrkessvenska

5 Nya tider Vård- och omsorgscollege GY-11/VUX-12 Ny skollag
Nya ämnes- och kursplaner Ny betygsskala Ny förordning om vuxenutbildning Ny läroplan Ökade krav från arbetsgivarna, bl.a. krav på dokumentation

6 Utgångspunkter för Vux-12
Vuxna ska stödjas i sitt lärande. Fokus ska läggas på den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. Vuxna ska ges möjligheter att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling

7 Hur ser det ut nu? Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Läses som obligatorisk kurs under termin 1 och 2 på programmet Endast elever från VO-programmet i klassen Läses som halvdistans- eller närundervisning

8 Motiverade elever!

9 Utmaningar Eleverna är ofta praktiskt orienterade och har svårt att lära sig ett språk har uttalsproblematik saknar vardagsspråk har ”skolsvenska” som språk har svårt att förstå dialekter har svårt med hörförståelsen har svårt att tolka läroboksspråket

10 Pedagogik Läraren lägger upp kursen utifrån den framtida yrkesrollen
Träning av praktiskt språk Uttalsträning och hörförståelseövningar Textläsning Fokus på historiska och sociala aspekter av språket

11 Pedagogik - idéer Fånga upp aktuella tidningsartiklar om vård
Läsa skönlitteratur som tar upp aspekter av vård Gå igenom matrecept – ex. husmanskost Uppmuntra eleverna att lyssna mycket på radio Ge eleverna uppgifter att ta med ut på APL:n Beskriva arbetsförhållandena Beskriva en vårdtagare man arbetat med Göra en lista på alla nya ord man mött

12 Bra källor Kristina Asker: Skrivhjulet – en lärobok om genrer
Märta Johansson: Yrkessvenska i äldreomsorgen

13 Program från Utbildningsradion
Klarspråk (Sveriges Radio) Acapela

14 Kristian Berghult, rektor


Ladda ner ppt "Svenska på Vård- och Omsorgsprogrammet"

Liknande presentationer


Google-annonser