Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komvux i Lund Svenska på Vård- och Omsorgsprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komvux i Lund Svenska på Vård- och Omsorgsprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Komvux i Lund Svenska på Vård- och Omsorgsprogrammet

2 Komvux Lund • Ca. 2600 elever/läsår • Sfi 1, 2 och 3 • Särvux • Kurser på grundläggande nivå • Kurser på gymnasial nivå • Yrkesutbildningar • Utbildning inom Yrkeshögskolan • Uppdragsutbildningar

3 Varför kurs i svenska? • Önskemål/krav från arbetsgivarna • Önskemål från eleverna • Skolan och lärarna ser det som nödvändigt

4 Historik på Komvux i Lund • Möte med vården • Orienteringskurser i svenska • Stödundervisning i svenska • Yrkessvenska

5 Nya tider • Vård- och omsorgscollege • GY-11/VUX-12 • Ny skollag • Nya ämnes- och kursplaner • Ny betygsskala • Ny förordning om vuxenutbildning • Ny läroplan • Ökade krav från arbetsgivarna, bl.a. krav på dokumentation

6 Utgångspunkter för Vux-12 • Vuxna ska stödjas i sitt lärande. • Fokus ska läggas på den enskildes behov och förutsättningar. • De som fått minst utbildning ska prioriteras. • Vuxna ska ges möjligheter att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling

7 Hur ser det ut nu? • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 • Läses som obligatorisk kurs under termin 1 och 2 på programmet • Endast elever från VO-programmet i klassen • Läses som halvdistans- eller närundervisning

8 Motiverade elever!

9 Utmaningar Eleverna • är ofta praktiskt orienterade och har svårt att lära sig ett språk • har uttalsproblematik • saknar vardagsspråk • har ”skolsvenska” som språk • har svårt att förstå dialekter • har svårt med hörförståelsen • har svårt att tolka läroboksspråket

10 Pedagogik • Läraren lägger upp kursen utifrån den framtida yrkesrollen • Träning av praktiskt språk • Uttalsträning och hörförståelseövningar • Textläsning • Fokus på historiska och sociala aspekter av språket

11 Pedagogik - idéer • Fånga upp aktuella tidningsartiklar om vård • Läsa skönlitteratur som tar upp aspekter av vård • Gå igenom matrecept – ex. husmanskost • Uppmuntra eleverna att lyssna mycket på radio • Ge eleverna uppgifter att ta med ut på APL:n – Beskriva arbetsförhållandena – Beskriva en vårdtagare man arbetat med – Göra en lista på alla nya ord man mött

12 Bra källor • Kristina Asker: Skrivhjulet – en lärobok om genrer • Märta Johansson: Yrkessvenska i äldreomsorgen

13 • Program från Utbildningsradion • Klarspråk (Sveriges Radio) • Acapela

14 • Kristian Berghult, rektor kristian.berghult@lund.se 046-35 70 75 • www.lund.se/komvux


Ladda ner ppt "Komvux i Lund Svenska på Vård- och Omsorgsprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser