Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning Inledning – välkommen till NAV-scen, Daniel Lundqvist

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning Inledning – välkommen till NAV-scen, Daniel Lundqvist"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till mötet 13-09-26 för Nackas anordnare av arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning

2 Dagordning Inledning – välkommen till NAV-scen, Daniel Lundqvist
Presentationer av deltagarna Vad händer i verksamheterna - anordnarnas rapporter Jobbpeng – Nackas inriktning Nacka – Värmdö matchningsråd Lärlingsvux 2014 Praktikplatser vid upphandling CSR Praktikplatser för sfi-elever Övriga frågor Avbrottsundersökning inom vux Kundval Samhällsorientering Värderingsarbete, Carina Filipovic

3 Arbetslösheten

4 Flyttnettot i Nacka

5 Antal beslut och antal individer i checkinsats En markant ökning av antalet kunder i arbetsmarknadsinsats check

6 Nackas vuxenutbildning
2/3 av eleverna har inte svenska som modersmål Den mest efterfrågade kursen är Svenska som andraspråk Unga vuxna utgör en liten målgrupp - tidigare elevenkäter visar att 75 % av eleverna är äldre än 24 år Situationen på arbetsmarknaden har stor betydelse – tidigare mätningar visar att mer än hälften av vux utgörs av yrkesvux Mycket få elever efterfrågar de behörighetsgivande kurserna Inbjudan till ett speciellt möte för vuxanordnarnas administratörer

7

8

9

10 Hälsa, etablering och arbete – utvärdering av Skapande Svenska-SFI Karin Flodström
”Det som var bra med henne är att när hon lär oss, när man jämför med skolan (SFI) så agerar de inte. Men hon agerar och rättar till och säger, så här ska det vara. Så hon uppmuntrar oss att vi ska prata.” ”Gunilla är bra för att hon säger till oss när vi pratar fel svenska och hon säger också hur du ska prata rätt svenska.” ”På SFI sitter man tyst och läraren pratar. Här pratar eleverna.” ”Där på SFI, en sak som är viktigt är att man blandar alla nivåer, den som inte förstår och den som förstår är tillsammans, det verkar inte spela så stor roll. Här är en liten grupp.” ”Det första är att vi är få antal i gruppen. Där (SFI) får man öva mycket på att skriva, men här (Skapande svenska) lyssnar man till svenskan.” ”Hon pratar ju svenska med oss, allting är på svenska och hon frågar oss och får oss att prata. Eller så pratar hon om någonting och ställer frågor till oss.” ”Jag har lärt mig jättejättejättemycket. Tidigare så visste jag bara SFI och hemmet, SFI och hemmet. Jag visste inget annat. Nu har jag gått runt, sett mycket, lärt mig jätte mycket.” ”Jag går i SFI. Det är bra där men inte lika bra som här. För att här man tar det lugnt. Det är en liten grupp. Gunilla pratar långsamt också, så att vi hinner, höra vad hon säger och sen försöker vi att träna också. Dom ord hon säger, vi säger efter. Och sen jag har svårt med uttal och det är det som är bra när hon pratar lugnt då hör jag vad hon säger. Och jag härmar och det har hjälpt mig jätte mycket, mitt uttal.”


Ladda ner ppt "Dagordning Inledning – välkommen till NAV-scen, Daniel Lundqvist"

Liknande presentationer


Google-annonser