Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Ett kvalitetssäkringsinstrument. Varför då då? Ökad internationalisering Högre krav på transparens Autonomisering – uttalat ansvar Gemensam standard.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Ett kvalitetssäkringsinstrument. Varför då då? Ökad internationalisering Högre krav på transparens Autonomisering – uttalat ansvar Gemensam standard."— Presentationens avskrift:

1 - Ett kvalitetssäkringsinstrument

2 Varför då då? Ökad internationalisering Högre krav på transparens Autonomisering – uttalat ansvar Gemensam standard – jämförbarhet Konkurrenskraft ”Certifiering"

3 Hur då då? Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Higher Education Area (ENQA 2005) Beprövad metodik – goda exempel Bruksanvisning avseende metod, disposition samt adekvata och förankrade kriterier/kriterieområden Externa bedömare med för ändamålet adekvata kvalifikationer Strukturerad, oberoende bedömning Dokumenterat utfall, rekommendationer och synpunkter

4 Hur då då? (Några tips) Genomför förankring och omvärldsanalys i tidigt skede (Testa idén!) Håll en hög konkretionsgrad i underlag och rapporter Relatera åtgärder/kompletteringar till bedömningen Tydliggör ansvar och beslut Underskatta inte värdet av god kommunikation Var tydlig avseende etablering av utbildningen Var inte blyg!

5 När då då? Inför beslut om och etablering av examensgrundande utbildning Uppstart 1-2 år innan sådant beslut Att tänka på i planeringen: Processpåverkande i olika riktningar Externa bedömare kan ha lång ”väntetid” Dokumentationen ska svara mot ”verkligheten” Leta samordningsvinster Hellre homogent genomförd och senare utbildningsstart än tvärtom!

6 Vem då då? Fakultetsstyrelsen (FS) ”äger”, med några få undantag, alla frågor som är direkt kopplade till utbildning Beslut om etablering av t ex nytt huvudområde tas av FS Alla beslut om etablering av examensgrundande utbildning redovisas i samband med universitetets verksamhetsuppföljning. Operativt landar uppdragen ofta på olika lärargrupper med intresse och engagemang. Studentmedverkan essentiellt!

7 Var är vi nu då? Förslag baserat på erfarenheter från programvalidering remitterades och bearbetades under 2009 -2010 Beslut och riktlinjer fastställdes i maj 2011 Koordinering, implementering och tillämpning påbörjas hösten 2011 Metod och hantering är från början väl förankrad inom universitetet

8 Sedan då? Uppföljning och utvärdering om 3-5 år Utveckling av olika plattformar och verktyg Vidareutveckling av metoder med extern/kollegial medverkan Viktigt att fortsätta etablera samarbeten såväl nationellt som internationellt, inte minst ur kvalitetssäkringssynpunkt!

9 Exempel på dokumentation och kriterier: Kort beskrivning av den forskning som studierna i det aktuella huvudområdet baseras på/anknyter till Beskrivning av var i utbildningsstrukturen angivna examensmål realiseras Redovisning av uppgifter som bedömningen av användbar- hetsperspektivet bygger på Det finns aktiv forskning, med relevant omfattning och inriktning, i förhållande till utbildningen Kursfordringar för samtliga relevanta examensmål finns tydligt angivna Utbildningens innehåll tar hänsyn till den aktuella utvecklingen inom relevanta delar av samhälle och näringsliv DokumentationKriterium för bedömning

10 Nyckelord Systematiserad bedömning Noggrannhet och verklighetsbeskrivande Gemensamma grunder och standarder Information och kommunikation Transparens och öppenhet God framförhållning – planera väl

11 Intresserade når mig på: Erik.Hedberg@rektor.lu.se


Ladda ner ppt "- Ett kvalitetssäkringsinstrument. Varför då då? Ökad internationalisering Högre krav på transparens Autonomisering – uttalat ansvar Gemensam standard."

Liknande presentationer


Google-annonser