Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Välkommen till dagens e-möte –Säkerställ ljud via Meeting > Audio Setup Wizard –Slå av din mikrofon –Stäng av din kamera –Använd funktionen ”Raise hand”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Välkommen till dagens e-möte –Säkerställ ljud via Meeting > Audio Setup Wizard –Slå av din mikrofon –Stäng av din kamera –Använd funktionen ”Raise hand”"— Presentationens avskrift:

1 1 Välkommen till dagens e-möte –Säkerställ ljud via Meeting > Audio Setup Wizard –Slå av din mikrofon –Stäng av din kamera –Använd funktionen ”Raise hand” om du vill fråga –Stäng andra ev webbsidor med ljud i bakgrunden –Om du tappar ljud; vänta, det kommer tillbaka Vi spelar in dagens möte – länken och allt material placeras wiki och webb eftermötet. Slår av/på dina högtalare /hörlurar Slår av/på din mikrofon Slår av/på din kamera Räck upp handen ”raise hand”

2 2 Öppen frågestund - Behörigheter och roller 2014-03-19

3 3 Agenda –Välkomna! –Behörigheter och roller – Ola Ljungkrona –Övriga frågor –Nästa öppna frågestund, den 9 april

4 4

5 5 Två delar –Behörighetshantering för GUI-användare –Behörighetshantering för integrerade system

6 6 Begrepp inom ramen för behörighetshantering –Systemfunktion •Den lägsta tekniska behörighetsnivån. Varje systemfunktion har en namnsatt unik identitet och är definierad i kod och därmed ej konfigurerbar. Dessa systemfunktioner är i sin tur grupperade i systemaktiviteter –Systemaktivitet •En systemaktivitet innehåller de systemfunktioner som krävs för att en användare ska kunna utföra en minsta aktivitet (t ex registrera en student på ett kurstillfälle). Systemaktiviteter konfigureras på nationell bas och är därmed gemensamma för alla lärosäten. –Behörighetsprofil •Behörighetsprofiler definieras på lärosätesnivå (d v s varje lärosäte har sin egen uppsättning behörighetsprofiler). Dessa kopplas till de systemaktiviteter som motsvarar önskad behörighet för behörighetsprofilen –Användarbehörighet •En användarbehörighet är en kombination av en behörighetsprofil och en organisation kopplad till en användare och ger den slutliga behörigheten för användaren. En användare kan ha flera olika användarbehörigheter

7 7 Begrepp - fortsättning –Organisation •Organisationen beskriven som lärosätet själv ser den. –Beställning •Den aktivitet användaren måste göra för att få en behörighet

8 8 Behörighetsmodell

9 9 Vilken systemfunktion finns i vilken systemaktivitet? –På följande länk finns de aktuella mappningarna mellan: •Behörighetsprofil -> Systemaktivitet -> Systemfunktion •Systemaktivitet -> Systemfunktion •Systemfunktion -> Systemaktivitet Exempel Systemaktivitet -> Systemfunktion: –Användarbehörighet - behörighet att aktivera, inaktivera eller markera som obehandlad •Aktivera användarbehörighetAktivera användarbehörighet •Inaktivera användarbehörighetInaktivera användarbehörighet •Obehandla användarbehörighetObehandla användarbehörighet https://www.mit.ladok.se/restdoc/behorigheter/af-sv-r.html

10 10 Flödet – just nu –Användaren beställer behörigheter via ”Mina inställningar” –Lokal administratör godkänner beställningen –Lokal administratör kan inaktivera beställning –Lokal administratör kan ”ta bort, ändra status…”

11 11 Vilka begränsningar finns nu? –Man måste beställa behörighet •Detta görs under mina inställningar Detta sätt kommer inte vara aktuellt i slutprodukten. Vi tittar på hur skall hantera till Leverans 1

12 12 Flöde i Ladok– på sikt –Lokal administratör lägger in användare –Lokal administratör kan sätta en behörighet direkt utan beställning –Lokal administratör kan ”ta bort, ändra status: inaktiv, obehandlad” Alternativt görs detta ett eget ”user provisioning”-system via REST

13 13 Behörighetshantering för integrerade system –Egen portal/system används REST / Atom feeds som gränssnitt mot Ladok3 –Ömsesidig autentisering, genom att även klienten använder ett eget certifikat

14 14 Behörighetshantering för integrerade system – konceptuell bild Systembehörighet - lokal användarbehörighet Transparent användarbehörighet mellan Ladok - lärosäte

15 15 Systembehörighet - lokal användarbehörighet –Lärosätet väljer att låta det lokala systemet hantera behörigheten, varvid systemet agerar användare mot Ladok3. Systemet tilldelas lämplig behörighet mot Ladok och kommer bara åt det egna lärosätets information och tjänster.

16 16 Transparent användarbehörighet mellan Ladok - lärosäte –Ytterligare säkerhetslösningar där användarens identitet vidarebefordras från t.ex. SAML-inloggningen eller via OAuth utreds till Ladok3 för behörighetshantering i Ladok3

17 17 Organisation – just nu –Det går att uttrycka en rak hierarki – klassiskt organisationsschema –Det går att uttrycka samarbeten inom lärosätet men det används inte –Det går att uttrycka centrum inom lärosäte men det används inte

18 18 Framtida önskemål – inte spikat –Arv inom organisation •En användare som har rättigheter på fakultetsnivå kommer att ha rättigheter på alla underliggande organisationsenheter, om så önskas –Explicit behörighet på exempelvis kurs •Att det skall vara möjligt att ge behörighet på en specifik kurs –Kunna uttrycka matrisorganisationer •Exempelvis en parallell utbildningsorganisation –Samarbeten inom ett lärosäte

19 19 Frågor?


Ladda ner ppt "1 Välkommen till dagens e-möte –Säkerställ ljud via Meeting > Audio Setup Wizard –Slå av din mikrofon –Stäng av din kamera –Använd funktionen ”Raise hand”"

Liknande presentationer


Google-annonser