Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentportalen Dagens presentation •Vilka är vi? •Bakgrund •Demonstration •Frågor och diskussion Eva Pärt Enander och Malin Wester.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentportalen Dagens presentation •Vilka är vi? •Bakgrund •Demonstration •Frågor och diskussion Eva Pärt Enander och Malin Wester."— Presentationens avskrift:

1 Studentportalen Dagens presentation •Vilka är vi? •Bakgrund •Demonstration •Frågor och diskussion Eva Pärt Enander och Malin Wester

2 Uppsala Learning Lab •Sprida kunskap om hur it kan används i undervisning och forskningsprojekt. •Projekt där man utforskar och utvärderar användningen av ny teknik för att förbättra arbets- och lärandeformer inom högre utbildning. •Systemägare för system inom lärandeområdet Studentportalen, lärplattform, nätbaserade mötesverktyg och strömmande media

3 Aktiviteter •Seminarier •Kurser •Support och handledning •Institutionsbesök •Skräddarsydda kurser Se www.ull.uu.se

4

5 Varför Studentportalen? •Enkelt för studenterna •Universitetet på nätet •Följer studenten genom hela utbildningen •Studenterna är redan där

6 Alla system

7 Statistik

8 Fördelar •Gemensam för hela universitetet •Gemensam support och utveckling •Studieadministration och pedagogiskt hjälpmedel •Bygga ut och bygga om

9 Studentportalen vs. lärplattform •Tekniken utvecklas ständigt •Studentportalen följer studenten genom hela utbildningen •Studentportalen är både studieadministration och pedagogiskt verktyg •Studentportalen kan kompletteras med lärplattform vid behov

10 Publika Portalen •Marknadsföring av institutionens kurser och program •Kompletterar institutionernas egna kurssidor •Dynamisk: institutionerna väljer •Information på alla nivåer

11 •Bild från Selma

12

13 Studenternas fördelar •Finns alltid: –Personlig e-post och filarea –Studieintyg från Uppdok –Adressändring, vidarebefordra e-post –Prenumerera på nyheter •För varje kurs: –Kursplaner, Biblioteksresurser –Deltagarlista med e-post •Aktiverat av admin./lärare: –Meddelanden –Lärarlista –Kursmaterial, inlämningsuppgifter –Grupper –Framsteg –Diskussionsforum –…

14 Lärarnas fördelar •Finns alltid: –Personlig e-post och filarea –Prenumerera på nyheter •För varje kurs: –Kursplan –Biblioteksresurser –Deltagarlista med e-post (registrerade/antagna) •Behörighetsanpassad information: –Skriva meddelanden –Skapa lärarlista –Lägga ut kursmaterial –Gruppindelning –Skapa framsteg –Rapportera resultat –…

15 En kurs UTAN funktioner

16 En kurs MED funktioner

17 Underliggande system Studentportalen Uppdok Selma Institution Program Studentkår Institution Akka

18 Roller för studenter •Antagen student –Logga in med pin-kod från antagningsbesked –Registrering –Ansökan om studentkonto ( UpUnet-S ) •Student med studentkonto –OBS! Se till att studenten har studentkonto!

19 Roller för anställda •Programadministratör kan lägga upp information som når studenter som läser på ett visst program/programinriktning. Kan inte lägga upp information på kurstillfällesnivå eller på institutionsnivå. •Institutionsadministratör kan lägga upp information som når alla studenter på institutionen samt skapa samläsningstillfällen. •Kurstillfällesadministratör kan lägga upp information som når studenter på kurstillfällen. •Betygsrapporterande lärare får rapportera in betyg till Uppdok via Studentportalen får rapportera in betyg till Uppdok via Studentportalen samt jobba med studentens framsteg. •Lärarassistent får föra in anteckningar om studentens framsteg på ett kurstillfälle. •Läsrättigheter får endast läsa information. Lärare Kansli

20 Synpunkter & önskemål •Användaren önskar •Snabbkoll - går det att göra –Organisation –Teknik –Säkerhet/sekretess –Ekonomi •Användargruppen prioriterar •Tidsuppskattning •Genomförande i prioritetsordning

21 Inloggning •För studenter: –http://studentportalen.uu.sehttp://studentportalen.uu.se –http://www.student.uu.sehttp://www.student.uu.se •För anställda –http://studentportalen.uu.sehttp://studentportalen.uu.se

22 Support •För studenter –Helpdesk på IT-stöd, support@student.uu.sesupport@student.uu.se –018-471 22 22 (14:00-21:00, helg 14:00-17:30) •För anställda –support@learninglab.uu.sesupport@learninglab.uu.se –018-471 62 93 (vardagar 9:00-17:00) –Verkstad på ULL (måndagar 13:00-15:00)

23 Kurser •Introduktion till Studentportalen –Heldag 9-16, teori och praktik –Höstens kursdatum: 21/8, 2/9, 19/9, 11/11, 27/11 –Ring och boka andra tillfällen •Frågor om kurser –info@ull.uu.se

24 Utveckling Nyheter VT 2008 •Publik portal •Programöversikt •Diskussionsforum •Nyhetsflöden •Kurstillfällesdelar •Urkundskoppling i filarea På gång •Kopiera/flytta funktioner •Kursvärderingar •Sökverktyg i Publika Portalen •…


Ladda ner ppt "Studentportalen Dagens presentation •Vilka är vi? •Bakgrund •Demonstration •Frågor och diskussion Eva Pärt Enander och Malin Wester."

Liknande presentationer


Google-annonser