Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation för FOV-nätverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation för FOV-nätverket"— Presentationens avskrift:

1 Presentation för FOV-nätverket 2009-12-16
Efterantagning i NyA Presentation för FOV-nätverket

2 Nya rutiner för efterantagning Efterantagningsprocessen
Behörighet för institutionsanvändare Administrera sen anmälan och efterantagning Frågor?

3 Nya rutiner för efterantagning
Efterantagningen i NyA börjar fr.o.m. VT2010. Snabbare och mer effektiv hantering. Möjligt för sökande att följa handläggningen av anmälan på studera.nu.

4 Efterantagningsprocessen
Anmälan Behörighets - prövning Efterplacering Antagningsbesked Överföring till Ladok Info till institutionen Info till studenten

5 1. Anmälan Efterantagning påbörjas efter sista urvalet
Anmälan sker via studera.nu. Efteranmälningar tas emot fram till kursstart. Skolan beslutar om kursen ska vara öppen för efteranmälan. Skolan beslutar om efterantagningstalet, dvs. hur många som ska antas till kursen.

6 2. Behörighetsprövning och handläggning
Antagningen beställer behörighetsprövning av efteranmälda t.o.m. visst datum. De sökande som systemet inte kan bedöma behörigheten på handläggs. De sökande meritvärderas efter anmälningsdatum och får ett EA-nummer.

7 3. Efterplacering Efterplaceringen är som ett mini-urval.
Behöriga sökande antas respektive reservplaceras. Finns reserver på kursen reservplaceras alla sökande som hanteras efter sista urval. Obehöriga sökande stryks. Efterplaceringen är som ett mini-urval

8 4. Antagningsbesked De sökande kan själva se antagningsresultatet på studera.nu. Inga pappersbesked skickas ut.

9 5. Överföring till Ladok De sökande som blev antagna och reservplacerade överförs till Ladok. Detta kommer göras 1-2 gånger i veckan. Skolan/institutionen kallar eventuella reserver genom att ”plocka” upp dem ur Ladok.

10 6. Information till institutionen
E-post med information om vilka antagna/reserver som tillkommit till institutionens kurser skickas till institutionen. För antagna visas: Efternamn, Förnamn, Personnummer, Meritvärde För reserver visas: Efternamn, Förnamn, Personnummer, Meritvärde, Reservnummer

11 7. Information till studenten
Skolan skickar ut information om upprop till de efterantagna studenterna

12 Behörighet i NyA: Ni som är institutionsanvändare kan:
öppna och stänga för sen anmälan. Ni kan göra detta själva eller meddela oss. En stängd kurs går att öppna men detta bör göras sparsamt. besluta om efterantagningstal för kursen. Vi kommer lägga in kursens maxantal inledningsvis. lägga in vem/vilka på institutionen som ska få information via e-post om nytillkomna studenter. Vi kommer lägga in era e-post adresser. Det går att öppna en kurs som är stängd men bör undvikas göra för ofta Blir rörigt för sökande!!! I februari kommer ni ha möjlighet att göra dessa saker. Innan dess kommer ni endast få tittbehörighet i NyA. För att förbereda för er så kommer vi lägga in kursens maxantal som ni angett i KOPPS Vi kommer lägga in era e-postadresser till att börja med.

13 Administrera sen anmälan och efterantagning
Logga in i NyA Länk finns på intranät:

14 Administrera sen anmälan och efterantagning

15 Administrera sen anmälan och efterantagning

16 Efterantagningstal Efterantagningstalet är tidigare antagna + det antal ni vill anta nu. Kursens maxantal som ni angett i KOPPS. Är antagningstal ”0” reservplaceras samtliga sökande som hanteras efter sista urval. Finns reserver på kursen redan reservplaceras samtliga sökande som hanteras efter sista urval.

17 Administrera sen anmälan och efterantagning
Här lägger ni in epost- adresser till de som ska ha information om när nya studenter tillkommit till deras kurs. Jag kommer att förbereda detta genom att lägga in er som mottagare av e-posten denna första gång.

18 Information till institutionen
Ni kan lägga in flera e-post adresser Viktigt att de ansvariga för kursen får informationen så att studenten kan kallas

19 Frågor?


Ladda ner ppt "Presentation för FOV-nätverket"

Liknande presentationer


Google-annonser