Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Efterantagning i NyA Presentation för FOV-nätverket 2009-12-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Efterantagning i NyA Presentation för FOV-nätverket 2009-12-16."— Presentationens avskrift:

1 1 Efterantagning i NyA Presentation för FOV-nätverket

2 2 1.Nya rutiner för efterantagning 2.Efterantagningsprocessen 3.Behörighet för institutionsanvändare 4.Administrera sen anmälan och efterantagning 5.Frågor?

3 3 Efterantagningen i NyA börjar fr.o.m. VT2010. Snabbare och mer effektiv hantering. Möjligt för sökande att följa handläggningen av anmälan på studera.nu. Nya rutiner för efterantagning

4 4 Anmälan Behörighets - prövning Efterplacering Antagningsbesked Överföring till Ladok Info till institutionen Info till studenten Efterantagningsprocessen

5 5 Efterantagning påbörjas efter sista urvalet Anmälan sker via studera.nu. Efteranmälningar tas emot fram till kursstart. Skolan beslutar om kursen ska vara öppen för efteranmälan. Skolan beslutar om efterantagningstalet, dvs. hur många som ska antas till kursen. 1. Anmälan

6 6 Antagningen beställer behörighetsprövning av efteranmälda t.o.m. visst datum. De sökande som systemet inte kan bedöma behörigheten på handläggs. De sökande meritvärderas efter anmälningsdatum och får ett EA-nummer. 2. Behörighetsprövning och handläggning

7 7 Efterplaceringen är som ett mini-urval. Behöriga sökande antas respektive reservplaceras. Finns reserver på kursen reservplaceras alla sökande som hanteras efter sista urval. Obehöriga sökande stryks. 3. Efterplacering

8 8 De sökande kan själva se antagningsresultatet på studera.nu. Inga pappersbesked skickas ut. 4. Antagningsbesked

9 9 De sökande som blev antagna och reservplacerade överförs till Ladok. Detta kommer göras 1-2 gånger i veckan. Skolan/institutionen kallar eventuella reserver genom att ”plocka” upp dem ur Ladok. 5. Överföring till Ladok

10 10 E-post med information om vilka antagna/reserver som tillkommit till institutionens kurser skickas till institutionen. För antagna visas: Efternamn, Förnamn, Personnummer, Meritvärde För reserver visas: Efternamn, Förnamn, Personnummer, Meritvärde, Reservnummer 6. Information till institutionen

11 11 Skolan skickar ut information om upprop till de efterantagna studenterna 7. Information till studenten

12 12 Ni som är institutionsanvändare kan: 1.öppna och stänga för sen anmälan. Ni kan göra detta själva eller meddela oss. En stängd kurs går att öppna men detta bör göras sparsamt. 2.besluta om efterantagningstal för kursen. Vi kommer lägga in kursens maxantal inledningsvis. 3.lägga in vem/vilka på institutionen som ska få information via e-post om nytillkomna studenter. Vi kommer lägga in era e-post adresser. Behörighet i NyA:

13 13 Logga in i NyA Länk finns på intranät: Administrera sen anmälan och efterantagning

14 14 Administrera sen anmälan och efterantagning

15 15 Administrera sen anmälan och efterantagning

16 16 Efterantagningstalet är tidigare antagna + det antal ni vill anta nu. Kursens maxantal som ni angett i KOPPS. Är antagningstal ”0” reservplaceras samtliga sökande som hanteras efter sista urval. Finns reserver på kursen redan reservplaceras samtliga sökande som hanteras efter sista urval. Efterantagningstal

17 17 Administrera sen anmälan och efterantagning

18 18 Ni kan lägga in flera e-post adresser Viktigt att de ansvariga för kursen får informationen så att studenten kan kallas Information till institutionen

19 19 Frågor?


Ladda ner ppt "1 Efterantagning i NyA Presentation för FOV-nätverket 2009-12-16."

Liknande presentationer


Google-annonser