Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Efterantagning i NyA Presentation för FOV-nätverket 2009-12-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Efterantagning i NyA Presentation för FOV-nätverket 2009-12-16."— Presentationens avskrift:

1 1 Efterantagning i NyA Presentation för FOV-nätverket 2009-12-16

2 2 1.Nya rutiner för efterantagning 2.Efterantagningsprocessen 3.Behörighet för institutionsanvändare 4.Administrera sen anmälan och efterantagning 5.Frågor? 2009-12-16

3 3 Efterantagningen i NyA börjar fr.o.m. VT2010. Snabbare och mer effektiv hantering. Möjligt för sökande att följa handläggningen av anmälan på studera.nu. Nya rutiner för efterantagning 2009-12-16

4 4 Anmälan Behörighets - prövning Efterplacering Antagningsbesked Överföring till Ladok Info till institutionen Info till studenten Efterantagningsprocessen 2009-12-16

5 5 Efterantagning påbörjas efter sista urvalet Anmälan sker via studera.nu. Efteranmälningar tas emot fram till kursstart. Skolan beslutar om kursen ska vara öppen för efteranmälan. Skolan beslutar om efterantagningstalet, dvs. hur många som ska antas till kursen. 1. Anmälan 2009-12-16

6 6 Antagningen beställer behörighetsprövning av efteranmälda t.o.m. visst datum. De sökande som systemet inte kan bedöma behörigheten på handläggs. De sökande meritvärderas efter anmälningsdatum och får ett EA-nummer. 2. Behörighetsprövning och handläggning 2009-12-16

7 7 Efterplaceringen är som ett mini-urval. Behöriga sökande antas respektive reservplaceras. Finns reserver på kursen reservplaceras alla sökande som hanteras efter sista urval. Obehöriga sökande stryks. 3. Efterplacering 2009-12-16

8 8 De sökande kan själva se antagningsresultatet på studera.nu. Inga pappersbesked skickas ut. 4. Antagningsbesked 2009-12-16

9 9 De sökande som blev antagna och reservplacerade överförs till Ladok. Detta kommer göras 1-2 gånger i veckan. Skolan/institutionen kallar eventuella reserver genom att ”plocka” upp dem ur Ladok. 5. Överföring till Ladok 2009-12-16

10 10 E-post med information om vilka antagna/reserver som tillkommit till institutionens kurser skickas till institutionen. För antagna visas: Efternamn, Förnamn, Personnummer, Meritvärde För reserver visas: Efternamn, Förnamn, Personnummer, Meritvärde, Reservnummer 6. Information till institutionen 2009-12-16

11 11 Skolan skickar ut information om upprop till de efterantagna studenterna 7. Information till studenten 2009-12-16

12 12 Ni som är institutionsanvändare kan: 1.öppna och stänga för sen anmälan. Ni kan göra detta själva eller meddela oss. En stängd kurs går att öppna men detta bör göras sparsamt. 2.besluta om efterantagningstal för kursen. Vi kommer lägga in kursens maxantal inledningsvis. 3.lägga in vem/vilka på institutionen som ska få information via e-post om nytillkomna studenter. Vi kommer lägga in era e-post adresser. Behörighet i NyA: 2009-12-16

13 13 Logga in i NyA Länk finns på intranät: http://intra.kth.se/utbildning/antagning http://intra.kth.se/utbildning/antagning Administrera sen anmälan och efterantagning 2009-12-16

14 14 Administrera sen anmälan och efterantagning 2009-12-16

15 15 Administrera sen anmälan och efterantagning

16 16 Efterantagningstalet är tidigare antagna + det antal ni vill anta nu. Kursens maxantal som ni angett i KOPPS. Är antagningstal ”0” reservplaceras samtliga sökande som hanteras efter sista urval. Finns reserver på kursen redan reservplaceras samtliga sökande som hanteras efter sista urval. Efterantagningstal 2009-12-16

17 17 Administrera sen anmälan och efterantagning

18 18 Ni kan lägga in flera e-post adresser Viktigt att de ansvariga för kursen får informationen så att studenten kan kallas Information till institutionen 2009-12-16

19 19 Frågor? 2009-12-16


Ladda ner ppt "1 Efterantagning i NyA Presentation för FOV-nätverket 2009-12-16."

Liknande presentationer


Google-annonser