Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemutveckling NyA Anders Mobjörk, VHS Anders Arnebert, Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemutveckling NyA Anders Mobjörk, VHS Anders Arnebert, Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Systemutveckling NyA Anders Mobjörk, VHS Anders Arnebert, Lunds universitet

2 Upplägg • Systemförvaltningen i NyA • Förbättrad leveranshantering för NyA • Milstolpar för 2011-2013 • Planerade nyheter i version 11

3 Systemförvaltning i NyA • Förvaltning omfattar vidareutveckling och löpande ändringar/underhåll (felrättningar, förbättringar, anpassningar) • Förvaltningsstrategi • Systemägarens styrdokument till förvaltningen • Inriktning för 3 år • Direktiv till årlig förvaltningsplan • Långsiktiga mål för NyA • Förvaltningsplan • Årlig plan för förvaltningen • Utvecklingsprojekt under året • Fastställs i november av VHS direktör (systemägaren)

4 Förbättrad leveranshantering för NyA Utvecklingsarbete 2011, målsättningar: • Snabbare driftsättningar, kortare ”stängning” av systemet • Förbättrad ”leveranspaketering” för snabbare driftsättning • Minskade ledtider från idé till produktion • Fler leveranstillfällen • Lättrörligare (agil) utvecklingsprocess • Möjlighet att ändra delar av systemet utan att påverka andra delar • Högre kvalitet i leveranser • Förbättrad testprocess • Användarcentrerad kravprocess • Lättrörligare (agil) utvecklingsprocess (här också!)

5 Milstolpar för NyA 2011-2013 2011 • Reservantagning • Stöd för att kalla och anta reserver efter upprop • Sista steget i antagningsprocessen till NyA från Ladok! • Förbättrad integration med externa system • Snabbare överföringar av meriter från Ladok/Beda till NyA • Snabbare överföring av antagningsresultat till Ladok • Snabbare hämtning av personuppgifter från Skatteverket • Användbarhet för handläggare • Förbättring av de mest använda handläggningsfunktionerna • Kartläggning av expertklienten under hösten 2010

6 Milstolpar för NyA 2011-2013 2012 • Anpassningar till ny gymnasieförordning • Alternativ meritvärdering • Lokala prov, intervjuer och andra kvalitativa bedömningar 2013 • Rullande antagning och platsbokning • Flexibel kursstart, utbildningar utan konkurrens om platserna • Antagning till utbildning utanför högskolan • Ökad flexibilitet i användningen av NyA • Ej på bekostnad av huvuduppdraget!

7

8 NyA – planerade nyheter version 11 NUAK 2010-09-28 Anders Arnebert

9 Version 11 – planerade nyheter • Antagningsomgång • Möjligt ange alternativ lägre poänggräns för ÅK för kontroll av villkor för GBA • Anmälningsalternativ • Inkoppling av kurspaket – kontroll poäng/poäng starttermin – endast varning • Urvalsgrupper med egenskap Platsgaranti • Urvalsgrupp ges egenskap platsgaranti vid definition – endast enhetligt meritvärde tillåtet • Urvalsmodell – regler för hur urvalsgrupp med egenskap platsgaranti får placeras • Lokal verifiering – möjligt kontrollera antal sökande mot markering ”Ej överintag vid inplacering” • Urval – plats till sökande med platsgaranti oavsett antagningstal • Inplacering – koll mot markering ”Ej överintag vid inplacering” • Ändra befintliga urvalsgrupper – samma kontroller som då urvalsmodell definieras • Inte möjligt med samma urvalsgrupp med PG om man kan dubblera fristående kurs och inom program • Möjlighet att förhindra att platser används i annat block i urvalsmodell – Version 12

10 Version 11 – planerade nyheter • Nationellt huvudområde för examen hämtas • Modeller • SB-modell – Möjlighet att ge villkorlig behörighet enbart då FFG inte är äldre än 1 år på förkunskapskurs • SB-modell med enbart grupp av områdeskurser • Ärendeköer – förbättrad definition • Flera kriterier i en ärendeködefinition kombineras med och-relation (åtgärdskod och visst sökalternativ och visst söksätt). • Möjligt att ange krav på åtgärdskoder i tre nivåer (”ÅK 1 och ÅK 2 men inte ÅK3” eller ”ÅK1 och ÅK2 och ÅK3”). • Möjligt att exkludera ärenden med vissa sökalternativ när man valt sökalternativ som tillhör anmälningsalternativ som ägs av visst lärosäte.

11 Version 11 – planerade nyheter • Registrering av gymnasiemeriter • Registrering svenska betyg – möjlighet att registrera dubblettkurs om olika ursprung – V(ux)/G(ymnasium) • Förbättrat stöd för registrering av utländska meriter • Ändrat gränssnitt – flikar • Grundläggande behörighet för grundnivå • Möjligt ange giltighet utifrån termin • Personuppgifter • Möjligt ändra födelsedatum

12 Version 11 – planerade nyheter • Anmälan • E-post till gruppanmälda i samband med att antagningsomgång publiceras (och i efterhand om sen gruppanmälan görs) • BM • Åtgärdskod om tidigare registrerad på program – informativ • Ingen meritvärdering av sena sökalternativ om urvalsmodell saknas • Grundläggande behörighet för avancerad nivå - flera åtgärdskoder för pågående utbildning ( t ex 150/120 hp) • Handläggning • Bättre sök – gemener/versaler, ”*”, accenter • Meritflik – ska framgå att kurser ej är poänggivande • Meritflik - AVBROTT om kurs har avbrott på senaste registrering • Dokumentflik – födelsedatum visas

13 Version 11 – planerade nyheter • Handläggning forts. • Beslutsflik – Bakgrundsinfo uppdateras efter beslut • Meritvärderingsbeskrivning – Tydligare när komplettering påverkat placering i urvalsgrupp • Verifiering inför urval • När stoppande åtgärdskoder ska fångas upp tas hänsyn till om något sökalternativ går med i urval – oavsett sent eller ej • Varning om poäng/poäng starttermin inte stämmer för kurspaket • Antagningsstatistik • Visa efterantagningstal • Visa antal antagna/reserver/lägsta meritvärde – för sista urval och aktuella värden

14 Version 11 – planerade nyheter • Produktionsstatistik • Möjligt skriva ut/spara som PDF • Sökandelistor • Begränsa på/skriva ut prio • Efter urval och BM kört men inget urvalsresultat visas kod H(andläggning) • Rättningar efter överföring till ladok • Möjligt att handlägga och inplacera – extra varning • Ej nedstrykning om redan överfört • Åtgärdskod - info om diskrepans - ny överföring till ladok

15 Version 11 – planerade nyheter • Efterantagning • Tom-datum för Öppna för efterplacering sparas • Tom-datum för efterplacering visas i funktion för institutionsanvändare • E-postmeddelande till institution • Sammanfattande statistik • Info om tom-datum för Öppna för efterplacering • Övrigt • Behörighetsnivåer Institutionsanvändare 2 och 3 ”byter plats” • Hjälp för kortkommandon

16 Avgifter • Belopp hubblas in från utbildningsdatabaser • In i NyA vid inkoppling av anmälningsalternativ • Kan även definieras direkt i NyA • Studieavgiftsskyldighet bedöms • Villkor för studieavgift sätts när det är aktuellt • Status som avgiftsskyldig/avgiftsbefriad skickas till Ladok • Villkor skickas till Ladok

17 NyA-webben • Möjlighet för Institutionsanvändare nivå 1 att arbeta i NyA via webbgränssnitt (nivå 2 och 3 arbetar vidare i expertklient) • Slipper ladda ner expertklient • Möjligt att utnyttja lokal inloggning/behörighetskontroll – behövs inget separat användarkonto i NyA • Möjlighet att se/skriva ut uppgifter om sökande - anmälan/meriter/dokument • Sökande-/antagningslistor för egen institution Nytt i förhållande till expertklient: • E-postadresser (klistra in i e-postprogram) • Listor direkt i excel-format

18 NyA-webben • Statistik för egen institution Nytt i förhållande till expertklient: • Statistik för institutionens hela utbud i antagningsomgången • Behörighetsroller – inte hierarkiska • Basanvändare (inst ej nödvändig) • Institutionsanvändare – utdata • Görs inte i version 1 av webben • Möjlighet att hantera listor/statistik som tagits fram via batch • Möjlighet att se Studentvy – Din anmälan/Dina meriter Beroende av sökandewebbsprojektet • Nyheter/meddelanden till användare..


Ladda ner ppt "Systemutveckling NyA Anders Mobjörk, VHS Anders Arnebert, Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser