Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LPL-möte »Umeå 2014-04-07. Lite fakta utveckling »4 utvecklingsteam Ladok3 (6 utv/team) »1 utvecklingsteam IK (4 utv) »1 utvecklingsteam anpassning (3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LPL-möte »Umeå 2014-04-07. Lite fakta utveckling »4 utvecklingsteam Ladok3 (6 utv/team) »1 utvecklingsteam IK (4 utv) »1 utvecklingsteam anpassning (3."— Presentationens avskrift:

1 LPL-möte »Umeå 2014-04-07

2 Lite fakta utveckling »4 utvecklingsteam Ladok3 (6 utv/team) »1 utvecklingsteam IK (4 utv) »1 utvecklingsteam anpassning (3 utv) »2 ScrumMaster »Utvecklingsstöd (Sysadm, CM, Arkitekt, TestArkitekt, Användbarhet) »Totalt c:a 40 st »Varje utvecklingsteam jobbar tillsammans med ett motsvarande kravteam

3 Large scale scrum

4 Funktion Hur vi jobbar Målseminarium Förberedande domänanalys Domänanalys Sprintplanering Sprintdemo Mål Övergripande mål Mål Konkreta mål Mål Detaljerade mål Krav Övergripande krav Krav Detaljerade krav Utveckling Externt/internt Nästa sprint

5 Arbetsgång »Sprintarbetet (återkommande utvecklingsperiod omfattande 4 veckor) Sprintplanering (planering av sprintens innehåll) Daily-scrum (dagligen – stå-upp-möte) Wiki-arbete (detaljera User Stories/dokumentera funktionalitet) Teknikmöten (designprinciper och lösningar) Sprint review (demo av vad som gjorts) Sprint retrospective (utvärdering av arbetet)

6 Scrum board – planering/uppföljning av sprinten

7 Bygga system Versionshantering av kod Bygg: - Kompilera - Länka - Paketera Testsystem Leverans Checka in Automatiskt/manuellt MIT-miljö

8 Nördhumor - utvecklarhumor

9 Och nu till något helt annat….

10 …en extra leverans

11 Bakgrund »Driftsrisker med differenssynkronisering Dåligt skydd i DB mot felaktiga förändringar Svårt att få in verksamhetsstöd för hantering krav Driftsstörningar – p g a okända ej konverterbara förändringar »Lång tid till ”bred” leverans »Nya förutsättningar Tidigare - oro för att L3 ”smittas” av L2 Nu - stor del av Ladok3 byggd bl a Resultatdomänen – mindre risk för ”smitta” från L2 »Resultat relativt begränsad m a p informationsberoenden

12 Lärosäte Lokal Anpassning Lokal Anpassning Ladok3 Ladok Kärna Uppföljning Ladok3 översikt Utbildningsinf Studiedelt. Resultat Examen Uppföljning Studentinf Admin GUI Student GUI Ladok Integration Ladok Referens Ladok Referens Utb.info Uppföljning Rolladm. Utbildn.DB Behörighets- katalog Adapter Atom feeds Endast mot Uppföljning REST SQL NyA, CSN, SCB, etc. Infratjänster Kataloginf Tjänstegränssnitt

13 Lärosäte Lokal Anpassning Lokal Anpassning Ladok3 Ladok Kärna Uppföljning Ladok3 översikt Utbildningsinf Studiedelt. Resultat Examen Uppföljning Studentinf Admin GUI Student GUI Ladok Integration Ladok Referens Ladok Referens Utb.info Uppföljning Rolladm. Utbildn.DB Behörighets- katalog Adapter Atom feeds Endast mot Uppföljning REST SQL NyA, CSN, SCB, etc. Infratjänster Kataloginf Tjänstegränssnitt

14 Ladok 2 ”Ladok 3 Resultat” Ny/gammalt alternativ - Resultat Resultat- domänen Resultat- domänen ACL GUI Ladok2 DB Behörighet Färdig tjänst Anpassningar

15 ACL Ladok 2 Resultat på Ladok2 gemensam installation Resultat GUI UmU UU LU Behörighet Central drift Befintlig drift på respektive driftcentral som idag

16 ResultatPåLadok2 vs Ladok3 IK Leverans 1, 2 och 3Leverans ResultatPåLadok2

17 Innehåll (preliminärt) »Rapportering av resultat med betyg på kurs av resultat med betyg på modul (=prov) av resultat på komponent med hjälp av resultatkod »Hantering av anonym examination »Kunna söka ut: anmälda till tentamen registrerade på kurstillfälle registrerade på kurs klara för slutbetyg studenter i viss grupp (lägre prio?) »Kurser med endast ett prov(modul) ger automatiskt slutbetyg vid rapportering

18 Vad händer nu? »Planering pågår »Ny förfrågan om önskad produktionssättningstid om c:a 1 månad »Leverans 1, 2 och 3 kommer att finnas kvar, men… »I leverans 2 utgår differenssynkronisering - ersätts av Resultat på Ladok2 (veckovis uppdatering fortsätter)

19 Ladok3 och SQL

20 Informationsobjekt (idag) »För ÅR-leverans Studiedeltagande Studieresultat Utbildningsutbud Utfärdade examina Studieaktivitet »Klart till sommaren »I MIT-leveransen preliminärt i september

21 Frågor?


Ladda ner ppt "LPL-möte »Umeå 2014-04-07. Lite fakta utveckling »4 utvecklingsteam Ladok3 (6 utv/team) »1 utvecklingsteam IK (4 utv) »1 utvecklingsteam anpassning (3."

Liknande presentationer


Google-annonser