Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ladok3 » NUAK 2013-10-08. 2 Historik Ladok Classic Ladok Nouveau Ladok på webb 70-tal19962004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ladok3 » NUAK 2013-10-08. 2 Historik Ladok Classic Ladok Nouveau Ladok på webb 70-tal19962004."— Presentationens avskrift:

1 Ladok3 » NUAK 2013-10-08

2 2 Historik Ladok Classic Ladok Nouveau Ladok på webb 70-tal19962004

3 3 Varför Ladok3? Ökande underhållskostnader Höga kostnader för förändringar Bristande stöd för integration Åldrande teknisk plattform (Uniface) Dubblerad logik JavaUniface

4 4 Vad vill vi uppnå med Ladok3? Strukturella förbättringar Stöd för alla utbildningsnivåer Möjliggöra för utveckling av studieadministrationen Hantera förändringar Användarvänlighet Uppföljningsverktyg

5 5 Möjliga lösningar Ladok Vi behöver ett modernt system Helt ny lösning Vidareutveckla en befintlig lösning Samverkan Köp Egen utveckling Baserat på NyA Baserat på LpW Ladok3 ? Ladok3 ! Ladok3 ?

6 6 Stödda processer Definiera utbildning Studiedeltagande Studieplanering Registrera resultat Anmälningar Uppföljning Examen Antagning

7 7 Grundstruktur ÅrsredovisningStrategiska rapporter Lärosäte Ladok3 GUI Uppföljning Lärosäte BI- verktyg Ekonomi LMS SQL Tjänster i Ladok3 Utb.info Stud.delt. Resultat Examenshant Student H ändelser (per lärosäten) SQL

8 8 Generalisering av utbildningsformer

9 9 Projektet Ladok3

10 10 Ladok3-projektets beställarorganisation Ladokförvaltningen Ladokkonsortiet stämma 38 lärosäten samt CSN Styrelse Förvaltningsledning Ladok3:s styrgrupp Projekt Ladok3-projektet

11 11 Ladok3 projektorganisation 2013-10-01 Huvudprojektledare Johan Sjödin Huvudprojektledare Johan Sjödin Strategi Huvudproduktägare Catherine Zetterqvist Ambassadör Mauritz Danielsson Strategi Huvudproduktägare Catherine Zetterqvist Ambassadör Mauritz Danielsson Lösning Projektledare Bo Sehlberg Lösning Projektledare Bo Sehlberg Införandestöd Projektledare Lars Cronfalk Införandestöd Projektledare Lars Cronfalk Styrgrupp Staffan Sarbäck Kravframtagning Projektledare Anna Åhnberg Kravframtagning Projektledare Anna Åhnberg Stödfunktioner Lars Jackalin, QA/Controller Sophia Hanson Ridman, kommunikation Åsa Lindberg, projektadministration Stödfunktioner Lars Jackalin, QA/Controller Sophia Hanson Ridman, kommunikation Åsa Lindberg, projektadministration Expert- grupp -Arkitekter -Utvecklingsteam -Tekniskt stöd -Arkitekter -Utvecklingsteam -Tekniskt stöd -Support och stöd -Registervård -Projektledarnätverk -Support och stöd -Registervård -Projektledarnätverk -Huvudproduktägare -Områdesproduktägare -Domänexperter -Kravstöd -Verksamhetstestare -Huvudproduktägare -Områdesproduktägare -Domänexperter -Kravstöd -Verksamhetstestare 72 personer 53 heltider 19 lärosäten

12 12 En annan vy på organisationen 72 personer 53 heltider 19 lärosäten

13 13 Projektets ramar och prioriteringar –Prioritet och viktning –Tid och kostnad OmrådeViktning Kostnad 0,5 Funktionalitet 0,3 Tid 0,2 Beräknad kostnad (mkr) Takkostnad (mkr) Tidigaste leveranstidpunkt Senaste leveranstidpunkt 286314Q1 2016Q1 2017

14 14 Agil utveckling

15 15 Utvecklingsprinciper Vi bygger kvalitet från start - men funktionalitet inkrementellt Vi bygger för kända krav - framför förväntade framtida behov Vi bygger för enhetliga processer - framför lokala avvikelser Det vill säga, även om det finns värde i punkterna till höger värdesätter vi punkterna till vänster högre.

16 16 Utvecklingsplanen

17 17 Kravarbete

18 18 Designprinciper Möjliggör lättföränderlig verksamhet. Verksamhetslogik och regler för ett område finns på ett ställe. Oberoende tjänster ökar tillförlitligheten och flexibiliteten. Ger ett flexibelt sätt att hantera förändringar av information i system. Tjänsteorienterad arkitektur Autonoma tjänster Meddelandebaserat och händelsestyrt, (Event Driven Architecture, EDA)

19 19 Ta hand om arvet » Ladok-data till Ladok3 »Relevant data som vi kan konvertera in idag Utfall (%)Mål (%) 14100

20 20 Leveranser Projektet Ladok 3 Ny förvaltningsorganisation Lärosäte Migrerings- och testmiljö Ca 1 version/kvartal Första version 2013-04 2013-04-29 2014-11 Q1-2016—Q1-2017 Produktionssättning del 1, Årsredovisning. 2015-10 Produktionssättning del 4, startar 2017

21 21 Skapa komponenter för resultatrapportering

22 22 Användarvänligt gränssnitt

23 23 Många och olika projekt Ladok3- projektet Lärosätesprojekt för Ladok3-systemet SystemutvecklingsprojektVerksamhetsförändringsprojekt? IT-projekt?

24 24 Informationskanaler –Öppen frågestund ca 1 gång per månad via Connect –Öppna informationsdagar 2 gånger per år –Nyhetsbrev 1 gång per månad (496 prenumeranter)Nyhetsbrev 1 gång per månad –Ladok3 på webbenLadok3 på webben –En executive summary för det högre chefsskiktet är under framtagning •Målgrupp förvaltningschefer/motsv. •Frekvens 4 gånger per år

25 25 Vad tycker ni?


Ladda ner ppt "Ladok3 » NUAK 2013-10-08. 2 Historik Ladok Classic Ladok Nouveau Ladok på webb 70-tal19962004."

Liknande presentationer


Google-annonser