Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NUAK Förnyad förvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NUAK Förnyad förvaltning"— Presentationens avskrift:

1 NUAK Förnyad förvaltning

2 Agenda Om projektet Utökat ansvar för Ladok Vad sker lokalt/centralt Beslut om systemförvaltningsmodell Kommande arbete

3 Projektet Förnyad förvaltning - Bakgrund
2011 initierades en utredning om förändringar i Ladoks förvaltningsorganisation med sikte på att Ladok3-leveranser ska kunna tas emot på bästa sätt Utredningsresultaten är grunden till projektdirektivet

4 Effektmål Beskriva en förvaltning som:
1. Är förankrad hos Konsortiemedlemmarna 2. Säkrar att investeringen i den nya systemgenerationen av Ladok kan tas emot på ett så bra sätt som möjligt vid övergången till förvaltning 3. Säkerställer att lösningen kan fungera en lång tid därefter Beslutas enligt modellen av Styrelsen Projektet del 1 avslutas när den nya förvaltningsorganisationen är beskriven och beslutad.

5 Preliminär tidplan Maj 2012 Dec 2013 Nov 2014 April 2015 Nov 2015
Mars 2017 Ladok3-projektet Utveckling av Ladok3 Leverens 1 Leverans 2 Slutleverans Förberedelser för migrering Stöd under migreringen Förvaltning Förnyad förvaltning del 1 Förnyad förvaltning del 2 Överlämning del 1 Överlämning del 2 Överlämning totalt Förvaltning av Ladok3 Lärosäte Produktions-sättning del 1 Produktions-sättning del 2 Produktions-sättning del 3 Produktions-sättning del 4 Förberedelser för att införa Ladok3 Migrering till Ladok3 i fem delleveranser

6 Ansvarsfördelning i införandet av nya Ladok
Leverans del 1 Leverans del 2 Leverans del 3 Leverans del 4 Ladok3 Förbereda införande Stöd till förv.organisationen under införande förvaltning Förnyad Del 1: Ta fram organisation Del 2: Bemanna org och avtala drift Stödja förv. organisationen Mottagning och produktionssättning del 1 Mottagning och produktionssättning del 2 Mottagning och produktionssättning del 3 Mottagning och produktionssättning del 4 Ny förvaltnings- organisation och drifts- Förbereda införande Planering och stöd till lärosäten under införande Lokal drift-sättning del 1 Lokal drift-sättning del 2 Lokal drift-sättning del 3 Lokal drift-sättning del 4 Lärosäte Förberedelser Införande Förklaringar: Mottagning och produktionssättning – Produktionssätta leveranserna från Ladok3-projektet Lokal driftsättning – Flytta data från det gamla Ladoksystemet till Ladoks nya systemgeneration

7 Förändring i Konsortiets ansvar
Ladokkonsortiet har idag ansvar för förvaltning och vidareutveckling av Ladok Det nya Ladok byggs för att köras som en gemensam installation Förslag till Ladokstämman: utöka Konsortiets ansvar till att även innefatta ansvar för systemdrift, applikationsdrift och acceptanstest Beslutsunderlaget är utskickat för synpunkter till Systemägare och Ladokansvariga Behövs hearing?

8 Vad kommer att ske lokalt/centralt
Centralt ansvar Central förvaltning Vidareutveckling Drift Användarstöd Databasunderhåll Utbildning av utbildare Uppsättning av behörigheter Säkerhet – tillgång till hårdvara mm Lokalt ansvar Lokal förvaltning Informationsägare Lokalt användarstöd Lokala integrationer Utbildning av slutanvändare Tilldelning av behörigheter Insamling av krav/felrapportering Säkerhet – tillgång till applikationen

9 Val av systemförvaltningsmodell
Styrgruppen har beslutat att: Ta fram en systemförvaltningsmodell för Ladokkonsortiet baserat på pm3

10 Kommande arbete Beslut om utökat ansvar – höststämman 14/11 2012
Anpassa systemförvaltningsmodellen - under 2013 Införa nya förvaltningsorganisationen Beslut om driftbilden – vårstämman 2013 Ta fram krav för drift - under 2013 Avtala om drift Anpassa verksamhetsstyrande dokument


Ladda ner ppt "NUAK Förnyad förvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser