Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NUAK Förnyad förvaltning 2012-09-25. Agenda Om projektet Utökat ansvar för Ladok Vad sker lokalt/centralt Beslut om systemförvaltningsmodell Kommande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NUAK Förnyad förvaltning 2012-09-25. Agenda Om projektet Utökat ansvar för Ladok Vad sker lokalt/centralt Beslut om systemförvaltningsmodell Kommande."— Presentationens avskrift:

1 NUAK Förnyad förvaltning 2012-09-25

2 Agenda Om projektet Utökat ansvar för Ladok Vad sker lokalt/centralt Beslut om systemförvaltningsmodell Kommande arbete

3 Projektet Förnyad förvaltning - Bakgrund 2011 initierades en utredning om förändringar i Ladoks förvaltningsorganisation med sikte på att Ladok3-leveranser ska kunna tas emot på bästa sätt Utredningsresultaten är grunden till projektdirektivet

4 Effektmål Beskriva en förvaltning som: 1.Är förankrad hos Konsortiemedlemmarna 2.Säkrar att investeringen i den nya systemgenerationen av Ladok kan tas emot på ett så bra sätt som möjligt vid övergången till förvaltning 3.Säkerställer att lösningen kan fungera en lång tid därefter Projektet del 1 avslutas när den nya förvaltningsorganisationen är beskriven och beslutad.

5 Utveckling av Ladok3 Förberedelser för migrering Stöd under migreringen Förvaltning av Ladok3 Förnyad förvaltning del 1 Förberedelser för att införa Ladok3 Migrering till Ladok3 i fem delleveranser Ladok3-projektet Lärosäte Förvaltning Leverens 1Leverans 2 Överlämning del 1 Överlämning del 2 Produktions- sättning del 1 Produktions- sättning del 2 Produktions- sättning del 3 Produktions- sättning del 4 Maj 2012Nov 2014April 2015Mars 2017 Preliminär tidplan Överlämning totalt Slutleverans Nov 2015 Förnyad förvaltning del 2 Dec 2013

6 Ladok3 Förnyad förvaltning Lärosäte Leverans del 1 Leverans del 2 Leverans del 3 Leverans del 4 Lokal drift- sättning del 1 Förberedelser Införande Ny förvaltnings- och drifts- organisation Planering och stöd till lärosäten under införande Del 1: Ta fram organisation Mottagning och produktionssättning del 1 Förbereda införande Stöd till förv.organisationen under införande Förbereda införande Stödja förv. organisationen Ansvarsfördelning i införandet av nya Ladok Mottagning och produktionssättning del 2 Mottagning och produktionssättning del 3 Mottagning och produktionssättning del 4 Förklaringar: Mottagning och produktionssättning – Produktionssätta leveranserna från Ladok3-projektet Lokal driftsättning – Flytta data från det gamla Ladoksystemet till Ladoks nya systemgeneration Lokal drift- sättning del 2 Lokal drift- sättning del 3 Lokal drift- sättning del 4 2012-09-18 Del 2: Bemanna org och avtala drift

7 Förändring i Konsortiets ansvar »Ladokkonsortiet har idag ansvar för förvaltning och vidareutveckling av Ladok »Det nya Ladok byggs för att köras som en gemensam installation »Förslag till Ladokstämman: •utöka Konsortiets ansvar till att även innefatta ansvar för systemdrift, applikationsdrift och acceptanstest »Beslutsunderlaget är utskickat för synpunkter till Systemägare och Ladokansvariga

8 Vad kommer att ske lokalt/centralt »Centralt ansvar •Central förvaltning •Vidareutveckling •Drift •Användarstöd •Databasunderhåll •Utbildning av utbildare •Uppsättning av behörigheter •Säkerhet – tillgång till hårdvara mm »Lokalt ansvar •Lokal förvaltning •Informationsägare •Lokalt användarstöd •Lokala integrationer •Utbildning av slutanvändare •Tilldelning av behörigheter •Insamling av krav/felrapportering •Säkerhet – tillgång till applikationen

9 Val av systemförvaltningsmodell »Styrgruppen har beslutat att: •Ta fram en systemförvaltningsmodell för Ladokkonsortiet baserat på pm3

10 Kommande arbete »Beslut om utökat ansvar – höststämman 14/11 2012 »Anpassa systemförvaltningsmodellen - under 2013 »Införa nya förvaltningsorganisationen »Beslut om driftbilden – vårstämman 2013 »Ta fram krav för drift - under 2013 »Avtala om drift »Anpassa verksamhetsstyrande dokument


Ladda ner ppt "NUAK Förnyad förvaltning 2012-09-25. Agenda Om projektet Utökat ansvar för Ladok Vad sker lokalt/centralt Beslut om systemförvaltningsmodell Kommande."

Liknande presentationer


Google-annonser