Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ladok3. Innehåll »Det här är Ladok! »Ladok3-projektet »Utveckling i Ladok3 »Frågor?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ladok3. Innehåll »Det här är Ladok! »Ladok3-projektet »Utveckling i Ladok3 »Frågor?"— Presentationens avskrift:

1 Ladok3

2 Innehåll »Det här är Ladok! »Ladok3-projektet »Utveckling i Ladok3 »Frågor?

3 Vad är Ladok? »Lärosätets produktionssystem! »Ett studieadministrativt system »Ett arkiv över resultat och examina »Används av 38 lärosäten och CSN »Kopplingar mot många andra system, inom lärosäten såväl som mot andra parter

4 Historik Ladok Classic Ladok Nouveau Ladok på webb 70-tal19962004

5 Organisationen bakom Ladok Ladokförvaltningen Ladokkonsortiets stämma 38 lärosäten samt CSN Styrelse Förvaltningsledning Projekt

6 Lokala system Ladok i den studieadministrativa miljön Utbildningsdatabas Katalog m.fl. Studentportal Ladok på lärosätet Antagning.se NyA Andra lärosäten – alla har var sin installation av Ladok Egen DB Ladok Nationella system

7 Projektet Ladok3

8 Varför Ladok3? Ökande underhållskostnader Höga kostnader för förändringar Bristande stöd för integration Åldrande teknisk plattform (Uniface) Dubblerad logik Java Uniface

9 Projektet Ladok3 Införande 2014-2017 Utveckling 2012-2015 Ramar och direktiv Konsortiets stämma och styrelse

10 Ladoks3-projektets beställarorganisation Ladokförvaltningen Ladokkonsortiet stämma 38 lärosäten samt CSN Styrelse FörvaltningsledningLadok3:s styrgrupp Projekt Ladok3-projektet

11 Ladok3 Projektorganisation 2013-01-01 Huvudprojektledare Johan Sjödin Strategi Huvudproduktägare Catherine Zetterqvist Ambassadör Mauritz Danielsson Lösning Projektledare Bo Sehlberg Införandestöd Projektledare Lars Cronfalk Styrgrupp Staffan Sarbäck Kravframtagning Projektledare Anna Åhnberg Stödfunktioner QA/Controller Lars Jackalin Kommunikation Sophia Hansson Ridman Projektadministration Åsa Lindberg Expertgrupp -Huvudproduktägare -Områdesproduktägare -Domänexperter -Kravstöd -Verksamhetstestare -Arkitekter -Utvecklingsteam -Tekniskt stöd -Support och stöd -Registervård, -Projektledarnätverk

12 Leveranser Projektet Ladok 3 Ny förvaltningsorganisation Lärosäte Migrerings- och testmiljö Ca 1 version/kvartal Första version 2013-04 2013-04-292014-11 Q1-2016—Q1-2017 Produktionssättning del 1, årsredovisning. 2015-10 Produktionssättning del 4, startar 2017

13 Mer information om projektet »LadokwebbenLadokwebben »Ladok3 projektwikiLadok3 projektwiki »Nyhetsbrev »Öppna frågestunder »Demonstrationer »Informationsdagar

14 Projektets sju effektmål 1.En gemensam plattform som är lättare att integrera med 7 effektmål 4. Förbättrade möjligheter att rationalisera den lokala studie- administrationen 2. Ökad tillgänglighet och förbättrad identitetshantering 6. Hållbart och flexibelt systemstöd med en generaliserad struktur för utbildningar etc. 7. Ökad användbarhet och minimerad pappershantering 5. Högre tillförlitlighet i applikation och data och möta lärosätenas ökande krav på IT-säkerhet 3. Ökad kostnadseffektivitet för utveckling och underhåll

15 Lösningar för Ladok3

16 Möjliga lösningar Nuvarande Ladok Vi behöver ett modernt system Helt ny lösning Vidareutveckla en befintlig lösning Samverkan Köp Egen utveckling Baserat på NyA Baserat på LpW Ladok3 ? Ladok3 ! Ladok3 ?

17 Processer som stöds Definiera utbildning Studiedeltagande Studieplanering Registrera resultat Anmälningar Uppföljning Examen Antagning

18 Den övergripande visionen del 1: Nyckelfärdigt, men med möjlighet att skapa lokala ersättningar Nationellt Ladoksystem Del 3 Del 2 Del 1 Ladoksystem på ett lärosäte Egenutvecklad del Del 2 Del 1

19 Den övergripande visionen del 2: Webbaserad självservice Ladok på internet Student registerar sig på kurstillfälle Lärare ser deltagarlista Student skriver ut intyg Drift i molnet möjlig Examinerande lärare skriver in betyg Drift

20 Större funktionella förändringar »Generalisering av utbildningsformer Enhetligt stöd för all form av utbildning oavsett regelverk »Utökat stöd för utbildningsinformation Grundläggande stöd som kan ersättas av lokala lösningar »Generellt periodbegrepp ersätter terminsbegreppet »Ny programadministration med individuella studieplaner »Studiedeltagande Förbättrar förutsättningarna för uppföljning »Verifiering och signering av studieresultat i systemet »Enhetlig examenshantering

21 Utveckling i Ladok3-projektet

22 Utvecklingsmodell Icke- funktionella tekniska tester Förberedande backlogarbete Förberedande GUI-arbete Initialt temaarbete Utrednings- arbete Sprint- förberedelser Sprint (utveckling) Utforskande tester Större demonstration

23 Designprinciper Möjliggör lättföränderlig verksamhet. Verksamhetslogik och regler för ett område finns på ett ställe. Oberoende tjänster ökar tillförlitligheten och flexibiliteten. Ger ett flexibelt sätt att hantera förändringar av information i system. Tjänsteorienterad arkitektur Autonoma tjänster Meddelandebaserat och händelsestyrt, (Event Driven Architecture, EDA)

24 Vad är en tjänst i Ladok3? Antagning från NyA Händelse Registrerad Händelse Registrera Åtgärd Studiedeltagande- tjänst Lagring Autonom, inte beroende av andra tjänster Publicerar händelser som meddelanden Prenumererar på händelser från andra tjänster Har REST-baserat tjänstegränssnitt Är distribuerad, lagrar sitt eget data

25 Tjänstearkitektur

26 Systemlösning

27 Användbarhet »Vägledning för webbutveckling Tillgängligheten ska följa ”Vägledning för webbutveckling” från e-delegationen: (http://www.webbriktlinjer.se/riktlinjer/). »Lätt att lära En van användare ska kunna använda de grundläggande funktionerna i systemet utan att gå kurs. »Språkstöd i användar- och tjänstegränssnitt Svenska och engelska Enkelt att byta språk Tekniskt enkelt att lägga till ytterligare språk »Egna benämningar på fält i användar- och tjänstegränssnittet »Stöd för olika webbläsare

28 Frågor? ?


Ladda ner ppt "Ladok3. Innehåll »Det här är Ladok! »Ladok3-projektet »Utveckling i Ladok3 »Frågor?"

Liknande presentationer


Google-annonser