Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya förvaltningsorganisationen för Ladok 2014-09-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya förvaltningsorganisationen för Ladok 2014-09-23."— Presentationens avskrift:

1 Den nya förvaltningsorganisationen för Ladok 2014-09-23

2 Agenda »Roller och rekrytering »Kontaktytor mot lärosätena »Tjänstekatalog »Årscykel »Befintlig o ny förvaltning

3 Konsortiet – beslutsorganisationen idag i princip Beslutar Styr, leder Stämman Styrelse KCh Förvaltar Förvaltningsstyrgrupp Leder

4 Systemförvaltningsroller enligt pm3 BeställareLeverantör Objektägare verksamhetObjektägare IT Förvaltningsledare verksamhetFörvaltningsledare IT 1 specialist per förvaltningsproduktIT-specialister Modellen bygger på affärsmässighet. Verksamhet och IT ska tillsammans säkra att verksamheten får det stöd den behöver.

5 Nyckelrollerna Fattar beslut om förvaltningsplan (tillsammans med styrgruppen) Pekar ut strategisk riktning Bemannar organisationen Leder det operativa arbetet Tar fram förslag Fattar beslut inom givna ramar Fångar in verksamhetens behov Styr och följer upp underleverantörer BeställareLeverantör Objektägare verksamhet Karin Åström, GU Objektägare IT Ulrika Ringeborn, Lnu Förvaltningsledare verksamhet Tor Fridell, Liu Förvaltningsledare IT Erik Wallenberg, SU

6 Tidsplan rekrytering Tillsatta roller »Objektägare Verksamhet – Karin Åström »Objektägare IT – Ulrika Ringeborn »Förvaltningsledare Verksamhet – Tor Fridell »Förvaltningsledare IT – Erik Wallenberg Bondesson På gång »Acceptanstestledare »Testresurser ÅR

7 Tidsplan rekrytering Under 2014 »Produktansvarig Planering och uppföljning »Informatör/kommunikatör »Utbildningsansvarig »Resursansvarig »Produktionssättningsansvarig »Controller »HR-ansvarig »Administrativt stöd Sök nu!

8 Tidsplan rekrytering En person kan inneha flera roller, det är t o m önskvärt. Ex »Informatör/utbildningsansvarig »Resursansvarig/HR-ansvarig »Controller/Administrativt stöd

9 Tidsplan rekrytering VT2015 »Produktansvarig Resultathantering »Produktansvarig Etablering och studentinformation »Produktansvarig Utbildningsadministration »Testresurser dessa produkter

10 Tidsplan rekrytering HT2015 »Produktansvarig Studiedeltagande »Produktansvarig Examen »Testresurser dessa produkter »Lösningsarkitekt »Kravställare »Metodansvarig

11 Förvaltningsorganisationens underleverantörer Drift och support ITS vid Umeå universitet Felrättning och vidareutveckling UHR Förvaltningsledare IT

12 Lokal objektägare ansvarar för att: det finns en (lokal) budget för administration av systemet och att denna följs lagar och förordningar följs säkerhetsrutiner följs ägare av lärosätets information i Ladok konsortialavtalet med Ladokkonsortiet följs det finns lokal support för Ladok utse de personer som har rättighet att beställa förändringar till informationen i Ladok vid fel som inte kan åtgärdas lokalt utse kontaktperson för Konsortiet vad gäller verksamhetsfrågor

13 Kontaktperson Ladok »mottagare av information från och besvarar vissa frågor från Konsortiet »ansvarar för att lärosätet rapporterar fel och behov av förändringar till Konsortiets centrala supportfunktion

14 Kontaktytor mot lärosätena - forts »Nuvarande kravställning sker inom Ladok3-projektet »Framtida kravställning sker via olika referensgrupper

15 Den nya förvaltningsorganisationen ansvarar för 2nd line support till lärosäten Ladoksupport/ Kontaktperson Ladok Konsortiets ansvar Service desk Alt 1 Lärosätets ansvar Andra linjens support Tredje linjens support Användare Alt 2 Nya kontaktvägar för nya Ladok För befintligt Ladok förändras inte kontaktvägarna

16 Registervård »Behovet av registervård kommer att vara mindre i nya Ladok »Funktioner för de vanligaste ändringarna kommer att finnas i systemet »Den registervård som lärosätet inte kan utföra beställs centralt – hur detta ska ske tydliggörs, förslag skickas ut för synpunkter

17 Tjänstekatalogen – ingår i konsortieavgiften Support & information Drift-, test- och utbildningsmiljöer Drift Utbildningsmaterial Registervård Rapporteringsstöd till myndigheter Förändringshantering Användar- o behörighetshantering Underhåll gemensam katalogdata Stöd vid införandet integrationer

18 Tjänstekatalogen – ingår inte i konsortieavgiften Utbildning Utsökning av information Utökad support Stöd registervård Exklusiv tillgång utbildningsmiljön

19 Årscykel förvaltningsarbetet jan aug Insamling av behov och krav från referensgrupper Sammanställning preliminär förvaltningsplan Beräkna resurser och ta fram förslag på prioritering feb mars apr maj juni juli dec nov okt sept Beslut om budgetram på stämma Beslut om förvaltningsplan i styrgrupp Styrgrupp beslutar preliminär förvaltningsplan Styrgrupp begär budget- medel av styrelsen Avstämning med förvaltningsråd Information på stämman om pågående förv arbete och inkomna behov Detaljerad aktivitetsplan Uppföljning Q1 Halvårsrapport och prognos Uppföljning Q3 Verksamhetsberättelse (föregående år) Styrning av förvaltningsarbetet för Ladok Innevarande år Kommande år

20 Befintligt och nytt Ladok förvaltas tillsammans Befintligt Ladok Nytt Ladok 2017 Gemensam styrning Befintligt Ladok stängs under 2017


Ladda ner ppt "Den nya förvaltningsorganisationen för Ladok 2014-09-23."

Liknande presentationer


Google-annonser