Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya förvaltningsorganisationen för Ladok

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya förvaltningsorganisationen för Ladok"— Presentationens avskrift:

1 Den nya förvaltningsorganisationen för Ladok

2 Agenda Roller och rekrytering Kontaktytor mot lärosätena
Tjänstekatalog Årscykel Befintlig o ny förvaltning

3 Konsortiet – beslutsorganisationen idag i princip
Stämman Beslutar Styr, leder Styrelse Leder KCh Förvaltningsstyrgrupp Förvaltar

4 Systemförvaltningsroller enligt pm3
Beställare Leverantör Objektägare verksamhet Objektägare IT Förvaltningsledare verksamhet Förvaltningsledare IT 1 specialist per förvaltningsprodukt IT-specialister Stämmer detta? Modellen bygger på affärsmässighet. Verksamhet och IT ska tillsammans säkra att verksamheten får det stöd den behöver.

5 Nyckelrollerna Beställare Leverantör Objektägare verksamhet
Karin Åström, GU Objektägare IT Ulrika Ringeborn, Lnu Förvaltningsledare verksamhet Tor Fridell, Liu Förvaltningsledare IT Erik Wallenberg, SU Fattar beslut om förvaltningsplan (tillsammans med styrgruppen) Pekar ut strategisk riktning Bemannar organisationen Leder det operativa arbetet Tar fram förslag Fattar beslut inom givna ramar Fångar in verksamhetens behov Styr och följer upp underleverantörer

6 Tidsplan rekrytering Tillsatta roller På gång
Objektägare Verksamhet – Karin Åström Objektägare IT – Ulrika Ringeborn Förvaltningsledare Verksamhet – Tor Fridell Förvaltningsledare IT – Erik Wallenberg Bondesson På gång Acceptanstestledare Testresurser ÅR

7 Sök nu! Tidsplan rekrytering Under 2014
Produktansvarig Planering och uppföljning Informatör/kommunikatör Utbildningsansvarig Resursansvarig Produktionssättningsansvarig Controller HR-ansvarig Administrativt stöd

8 En person kan inneha flera roller, det är t o m önskvärt. Ex
Tidsplan rekrytering En person kan inneha flera roller, det är t o m önskvärt. Ex Informatör/utbildningsansvarig Resursansvarig/HR-ansvarig Controller/Administrativt stöd

9 Tidsplan rekrytering VT2015 Produktansvarig Resultathantering
Produktansvarig Etablering och studentinformation Produktansvarig Utbildningsadministration Testresurser dessa produkter

10 Tidsplan rekrytering HT2015 Produktansvarig Studiedeltagande
Produktansvarig Examen Testresurser dessa produkter Lösningsarkitekt Kravställare Metodansvarig

11 Förvaltningsorganisationens underleverantörer
Förvaltningsledare IT Drift och support ITS vid Umeå universitet Felrättning och vidareutveckling UHR

12 Lokal objektägare ansvarar för att:
det finns en (lokal) budget för administration av systemet och att denna följs lagar och förordningar följs säkerhetsrutiner följs ägare av lärosätets information i Ladok konsortialavtalet med Ladokkonsortiet följs det finns lokal support för Ladok utse de personer som har rättighet att beställa förändringar till informationen i Ladok vid fel som inte kan åtgärdas lokalt utse kontaktperson för Konsortiet vad gäller verksamhetsfrågor

13 Kontaktperson Ladok mottagare av information från och besvarar vissa frågor från Konsortiet ansvarar för att lärosätet rapporterar fel och behov av förändringar till Konsortiets centrala supportfunktion

14 Kontaktytor mot lärosätena - forts
Nuvarande kravställning sker inom Ladok3-projektet Framtida kravställning sker via olika referensgrupper

15 Ladoksupport/ Kontaktperson
Den nya förvaltningsorganisationen ansvarar för 2nd line support till lärosäten Konsortiets ansvar Lärosätets ansvar Alt 2 Ladoksupport/ Kontaktperson Ladok Andra linjens support Alt 1 Alt 1 Tredje linjens support Service desk Användare Nya kontaktvägar för nya Ladok För befintligt Ladok förändras inte kontaktvägarna

16 Registervård Behovet av registervård kommer att vara mindre i nya Ladok Funktioner för de vanligaste ändringarna kommer att finnas i systemet Den registervård som lärosätet inte kan utföra beställs centralt – hur detta ska ske tydliggörs, förslag skickas ut för synpunkter

17 Tjänstekatalogen – ingår i konsortieavgiften
Support & information Drift-, test- och utbildningsmiljöer Utbildningsmaterial Drift Underhåll gemensam katalogdata Förändringshantering Användar- o behörighetshantering Registervård Rapporteringsstöd till myndigheter Stöd vid införandet integrationer

18 Tjänstekatalogen – ingår inte i konsortieavgiften
Utbildning Utsökning av information Utökad support Stöd registervård Exklusiv tillgång utbildningsmiljön

19 Årscykel förvaltningsarbetet
Innevarande år Kommande år Beslut om förvaltningsplan i styrgrupp jan Detaljerad aktivitetsplan dec Beslut om budgetram på stämma feb Verksamhetsberättelse (föregående år) nov Uppföljning Q3 mars Insamling av behov och krav från referensgrupper Styrning av förvaltningsarbetet för Ladok okt Styrgrupp begär budget-medel av styrelsen apr Uppföljning Q1 Styrgrupp beslutar preliminär förvaltningsplan Beräkna resurser och ta fram förslag på prioritering sept maj Halvårsrapport och prognos Information på stämman om pågående förv arbete och inkomna behov aug Avstämning med förvaltningsråd juni juli Sammanställning preliminär förvaltningsplan

20 Befintligt och nytt Ladok förvaltas tillsammans
Befintligt Ladok 2017 Gemensam styrning Befintligt Ladok stängs under 2017


Ladda ner ppt "Den nya förvaltningsorganisationen för Ladok"

Liknande presentationer


Google-annonser