Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Mars 2010 NETinfo-möte 2010-03-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Mars 2010 NETinfo-möte 2010-03-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow,"— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Mars 2010 NETinfo-möte 2010-03-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL Anders Sjöö, bitr. PL

2 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Mars 2010 Pågående aktiviteter –Definition av de samordnade bas-IT-tjänsterna –Verksamhetens och lednings styrning av IT Aktiviteter i uppstartsskedet –IT-kostnader inom LU –Definition av de övergripande IT-processerna Information och kommunikation i mars –Förbättring av webbplatsen –Möten med sektionschefer som är systemägare Pågående och kommande aktiviteter

3 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Mars 2010 Vad omfattar projektet?

4 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Mars 2010 Fördelar med samordning: Förenkling för användarna Garanterad kvalitets- och servicenivå Rationell och kostnadseffektiv hantering Frigör resurser för IT-medarbetarna Skapar en större samverkan över hela LU Nackdelar med samordning: Något minskad flexibilitet Tappar möjligheten att direkt bestämma själv Vissa större förändringar kan ta längre tid För- och nackdelar med samordning

5 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Mars 2010 Vanlig situation och önskad förändring Ny funktionalitet Integration av nya applikationer till gamla system IT-drift (Infrastruktur & applikations- underhåll) Ny / förbättrad funktionalitet Integration IT-drift (Infrastruktur & applikations- underhåll) Före Efter Drift av befintligt Nya projekt Drift av befintligt Relationerna är exempel från annan organisation

6 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Mars 2010 Verksamhetens och ledningens styrning av IT Definition av IT governance: Weill and Ross*: ”Specifying the decision rights and accountability framework to encourage desirable behaviour in the use of IT” *IT Governance – How Top Performers Manage IT Decision Rigths for Superior Results.

7 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Mars 2010 IT-styrning IT-styrning innebär att organisationens ledning tar beslut om riktlinjer och regler för bästa möjliga samverkan mellan organisationens IT- verksamhet och kärnverksamhet. Syftet är bland annat att försäkra sig om att; Former för samverkan mellan IT och kärnverksamheten fungerar IT bidrar till att uppfylla verksamhetsmålen IT-projekt värderas och prioriteras på bästa sätt IT-resurserna utnyttjas effektivt Risker som IT-användningen medför hanteras korrekt En tydlig ansvarsfördelning är definierad

8 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Mars 2010 IT-styrning - samverkan t.ex. Bas-IT-stöd t.ex. Utbildning Krav, Prioritering Beslut, Uppföljning t.ex. Administration t.ex. Forskning IT-styrgrupper Lednings- & strategigrupp FakultetInstitution OBS - Detta är ett mycket tidigt utkast för att starta tankearbetet

9 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Mars 2010 Tidplan 1. Kartlägg nuläge och behov 2. Definiera tjänster & arbetssätt 3. Roller och organisationsformer 4. Förbered ny organisation 5. Etablera arbetssätt och org Start av nya arbetssätt Aug-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11

10 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Mars 2010 Skicka synpunkter, idéer och frågor till: Samordnat-IT-stod@lu.se... eller ring och prata med någon av oss i projektledningen Följ projektet via webbplatsen: www.lu.se/samordnat-it-stod


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Mars 2010 NETinfo-möte 2010-03-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow,"

Liknande presentationer


Google-annonser