Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2009 NETinfo 2009-06-11 Samordnat IT-stöd Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2009 NETinfo 2009-06-11 Samordnat IT-stöd Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2009 NETinfo 2009-06-11 Samordnat IT-stöd Lunds universitet

2 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2009 Förstudie - status och pågående aktiviteter 25 & 26 majProjektplan diskuterades med styrgrupp och IT-ansvariga 1-5 juniUppdatering av projektplan baserat på synpunkter 9 juniStyrgruppsmöte för att fastställa planen juni-sepWorkshop med IT-medarbetare juniRektor beslutar om projektplanen

3 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2009 Marianne Granfelt, ordf Ingemar Carlstedt Karl Ageberg PG Nilsson Mats Tjernberg Erik Bodin, LUS Mats Cederwall, PO Styrgrupp

4 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2009 Johnny Nilsson, pl Birgitta Lastow, bitr pl Anders Sjöö, bitr pl Projektledning

5 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2009 Fungerande former för samverkan och utveckling av LUs IT-stöd Fungerande organisation inkl IT-processer och styrning av IT Utbud av samordnade IT-tjänster Konsolideringsplan - vad ska konsolideras, när och till vilken kostnad Leveransmål

6 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2009 Intressenter Universitets ledning och Dekaner Kansli- och Sektions- chefer Prefekter och motsvar- ande Lärare & Forskare Administra- törer Studenter Ledning Samordnat IT-stöd vid LU IT- ansvariga LDC Externa kunder Fackliga organisa- tioner LUS & Kårerna IT- medarbet- are Användare Övriga IT

7 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2009 Tidplan 1. Kartlägg nuläge och behov 2. Definiera tjänster & arbetssätt 3. Roller och organisationsformer 4. Förbered ny organisation 5. Etablera arbetssätt och org Start av nya arbetssätt Aug-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11

8 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2009 Viktigt att ha med sig 1.Vi har inga färdiga lösningar i detta läge, enbart en plan för hur vi skall komma fram till lösningarna 2.Ökad samverkan och samordning kommer att ske 3.Behovskartläggning och inventering mycket viktiga aktiviteter 4.Dialoger kommer att pågå genom hela projektet 5.Allas engagemang och bidrag borgar för ett bra resultat

9 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2009 Skicka synpunkter, idéer och frågor till: Samordnat-IT-stod@lu.se ….. eller ring och prata med någon av oss projektledningen


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2009 NETinfo 2009-06-11 Samordnat IT-stöd Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser