Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LPL möte Förnyad förvaltning 2014-09-24. Agenda »Bemanning av förvaltningsorganisationen »Överlämning till förvaltning och test »Produktionssättningsplanen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LPL möte Förnyad förvaltning 2014-09-24. Agenda »Bemanning av förvaltningsorganisationen »Överlämning till förvaltning och test »Produktionssättningsplanen."— Presentationens avskrift:

1 LPL möte Förnyad förvaltning 2014-09-24

2 Agenda »Bemanning av förvaltningsorganisationen »Överlämning till förvaltning och test »Produktionssättningsplanen »Integrationer »Stegen vid produktionssättning »Registervård i nya Ladok

3 Tidsplan rekrytering Tillsatta roller »Objektägare Verksamhet – Karin Åström, GU »Objektägare IT – Ulrika Ringeborn, Lnu »Förvaltningsledare Verksamhet – Tor Fridell, Liu »Förvaltningsledare IT – Erik Wallenberg Bondesson, SU På gång »Acceptanstestledare »Testresurser ÅR

4 Tidsplan rekrytering Under 2014 »Produktansvarig Planering och uppföljning »Informatör/kommunikatör »Utbildningsansvarig »Resursansvarig »Produktionssättningsansvarig »Controller »HR-ansvarig »Administrativt stöd Sök nu!

5 Tidsplan rekrytering En person kan inneha flera roller, det är t o m önskvärt. Ex »Informatör/utbildningsansvarig »Resursansvarig/HR-ansvarig »Controller/Administrativt stöd

6 Tidsplan rekrytering VT2015 »Produktansvarig Resultathantering »Produktansvarig Etablering och studentinformation »Produktansvarig Utbildningsadministration »Testresurser dessa produkter

7 Tidsplan rekrytering HT2015 »Produktansvarig Studiedeltagande »Produktansvarig Examen »Testresurser dessa produkter »Lösningsarkitekt »Kravställare »Metodansvarig

8 Förvaltningsorganisationen fasas in, projektet fasas ut Förnyad förvaltning Förvaltningsorganisation

9 Kravställning och överlämning från Ladok3 »Kravställning och löpande dialog om vad som ska lämnas över från projektet till förvaltning »Planering pågår för samarbetet mellan L3 och förvaltningsorganisationen från första till sista leverans Färdigställande nya Ladok Ladok3-projektet Förvaltningsorganisation Förvaltning av Ladok

10 Överlämning till förvaltning »Produkttest utförs av Ladok3-projektet. Testningen resulterar i en lista över kända fel »En gemensam avstämning av leveransen gentemot acceptanskriterier »Acceptanstest genomförs av förvaltningsorganisationen »Framtagning av åtgärdsplan för avvikelser mot acceptanskriterier »Överenskommelse för hur avvikelser ska hanteras. »Leveransgodkännande – ansvaret för leveransen övergår till förvaltningsorganisationen

11 Acceptanstest »Syfte – godkänna systemleveransen med tillhörande dokumentation och övriga leveranser »Förutsätter att Ladok3 implementerat samtliga krav som beslutats samt att test genomförts »Stickprov på funktionalitet och att dokumentationen överensstämmer med det som implementerats »Verifiera den tekniska installationen, att allt hänger ihop »Prestandatest genomförs för att verifiera ställda prestandakrav

12 Användning Produktionssättningsplan septembermars oktoberseptember Piloter oktober 2015 2016 2017 Version 3.0 2014-05-14 2014 Testmiljö befintlig version uppdaterad Produktionssättningar på lärosätena februarijulimaj Användning Prod.sättning Prod. sättning Totalt Resultathantering Årsredovisning/Uppföljning december februarijuli februarijuli Piloter Prod. sättning Piloter Uppföljning Resultathantering TotalÅrsredovisning juli

13 Detaljerad plan »Detaljerad plan för Årsredovisning & Uppföljning samt Resultathantering har skickats ut för synpunkter »För Totalleveransen görs ingen detaljerad plan nu »För varje lärosäte avsätts en vecka för produktionssättning »En mer detaljerad planering görs längre fram »Efter insamling av synpunkter fastställs planen av styrgruppen för förvaltningsorganisationen – Svara senast 26/9!

14 Uppföljning av produktionssättningar »Uppföljning i början av 2015 »Ansvaret för införandet är lokalt »Förvaltningsorganisationen följer upp för att säkerställa att den totala tidsplanen kan hållas »En person kommer att hålla ihop alla produktionssättningar

15 Avtal drift och support »Avtal tecknas mellan Konsortiet och ITS i Umeå för applikationsdrift och 2nd-line support samt systemdrift »Lärosätena tecknar framöver endast avtal med konsortiet, inte med driftleverantören »Nuvarande drift påverkas inte! »Nuvarande projektsupport övergår i slutet av 2014 till permanent support hos ITS

16 Integrationer »Information och svarsmall utskickad innan sommaren »Syfte - ge lärosätena tidig feedback så att de designar integrationerna med nya Ladok på ett korrekt sätt »När ska svarsmallen skickas in? I god tid innan lärosätet börjar bygga integrationer mot nya Ladok »REST utbildning genomförd

17 Stegen vid produktionssättning

18 Steg vid produktionssättning av nya Ladok Syftet med dessa bilder är att tydliggöra vem som gör vad vid själva produktionssättningstillfällena Det är ett arbetsmaterial som ska fastställas innan produktionssättningarna påbörjas

19 Informera lärosätena om integrationer Fylla i svarsmall integrationer Återkoppla om lärosätet tänkt rätt Bygga integrationer o testa mot MIT- miljön Informera förvaltnings- organisationen om integrationer Återkoppla om lärosätet tänkt rätt Lokalt ansvarig Lokal införande- projektledare Förvaltnings- organisation Lokal införande- projektledare Produktionssättning av integrationer Beställa inkoppling av integrationer Godkänna inkoppling av integrationer Lokalt ansvarig Max y veckor efter lärosätet informerat Skicka ut svarsmall integrationer Projektfas Införande av integrationer dessa steg gäller både vid införandet av nya Ladok samt vid beställning av nya integrationer Koppla in lärosätets integrationer i produktions- miljön Verifiera integrationer Lokalt ansvarig Minst x veckor innan prod.sättning Minst z veckor innan prod.sättning Bygga integrationer o testa Lokalt ansvarig Förvaltnings- organisation UTKAST 2014-09-17 Förvaltnings- organisation

20 Konvertera information felfritt i testmiljö Lokal införande- projektledare Informationskonvertering vid produktionssättning Årsredovisning & Uppföljning Besluta centralt att produktions- sätta Förvaltnings- organisation Besluta lokalt att produktions- sätta Lokalt ansvarig Beställa konvertering av data Lokal införande- projektledare Konvertera data till produktions- miljön Rapportera utfall av informations- konverteringen Minst x veckor innan prod.sättning Verifiera data Lokal införande- projektledare UTKAST 2014-09-22 Förvaltnings- organisation Extrahera data från befintligt Ladok ” Produktionskopia” (Maskinellt varje vecka) Godkänna konvertering av data Förvaltnings- organisation

21 Lokal införande- projektledare Informationskonvertering vid produktionssättning Totalleverans Stänga befintligt Ladok för uppdateringar Förvaltnings- organisation Lokalt ansvarig Beställa konvertering av data Lokal införande- projektledare Konvertera data till produktions- miljön Verifiera data Lokal införande- projektledare Minst x veckor innan prod.sättning Nedstängning av befintligt Ladok Lokalt ansvarig Lokal införande- projektledare Rapportera utfall av informations- konverteringen UTKAST 2014-09-17 Konvertera information felfritt i testmiljö Besluta centralt att produktions- sätta Besluta lokalt att produktions- sätta Förvaltnings- organisation Godkänna konvertering av data Förvaltnings- organisation

22 Testa Lokal införande- projektledare Produktionssättning Resultathantering Förvaltnings- organisation Lokalt ansvarig Beställa produktions- sättning Godkänna produktions- sättning Lokal införande- projektledare Koppla Resultathanterin g till befintligt Ladok Verifiera Resultat- hantering Lokal införande- projektledare Minst x veckor innan prod.sättning Rapportera utfall UTKAST Besluta centralt att produktions- sätta Besluta lokalt att produktions- sätta 2014-09-17 Förvaltnings- organisation

23 Registervård i nya Ladok

24 Registervård idag »I nuvarande Ladokförvaltning (Ladok 2) utförs felsökning, rättning och övrig ordinarie löpande registervårdsaktiviteter lokalt i samverkan inom/mellan lärosäte och driftställe. »Lärosätet ansvarar själva för att registervårda sitt data »Registervård på olika sätt: Ordinarie registervårdsrutiner, engångsbatchar och SQL »Historiska fel som uppkommit från lokala integrationer, uppdateringar, nationella projekt.

25 Förberedande registervård i samband med övergången till nya Ladok »Registervårdshandböcker (handbok 11 ute nu) »Rapportera in resultatssammanställning till projektsupport »>> Informationskonvertering

26 Framtida registervård i nya Ladok »Motsvararande registervårdsfunktioner förväntas finnas »Ej access till eget data på samma sätt – inte bara negativt... »Några olika scenarios Enkel registervård som stöds i GUI Registervård som kräver utökad bedömning i samarbete med förvaltningsorganisation Stora fel som då berör många lärosäten och behöver utföras snabbt.


Ladda ner ppt "LPL möte Förnyad förvaltning 2014-09-24. Agenda »Bemanning av förvaltningsorganisationen »Överlämning till förvaltning och test »Produktionssättningsplanen."

Liknande presentationer


Google-annonser