Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LPL möte Förnyad förvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LPL möte Förnyad förvaltning"— Presentationens avskrift:

1 LPL möte Förnyad förvaltning

2 Agenda Bemanning av förvaltningsorganisationen
Överlämning till förvaltning och test Produktionssättningsplanen Integrationer Stegen vid produktionssättning Registervård i nya Ladok

3 Tidsplan rekrytering Tillsatta roller På gång
Objektägare Verksamhet – Karin Åström, GU Objektägare IT – Ulrika Ringeborn, Lnu Förvaltningsledare Verksamhet – Tor Fridell, Liu Förvaltningsledare IT – Erik Wallenberg Bondesson, SU På gång Acceptanstestledare Testresurser ÅR

4 Sök nu! Tidsplan rekrytering Under 2014
Produktansvarig Planering och uppföljning Informatör/kommunikatör Utbildningsansvarig Resursansvarig Produktionssättningsansvarig Controller HR-ansvarig Administrativt stöd

5 En person kan inneha flera roller, det är t o m önskvärt. Ex
Tidsplan rekrytering En person kan inneha flera roller, det är t o m önskvärt. Ex Informatör/utbildningsansvarig Resursansvarig/HR-ansvarig Controller/Administrativt stöd

6 Tidsplan rekrytering VT2015 Produktansvarig Resultathantering
Produktansvarig Etablering och studentinformation Produktansvarig Utbildningsadministration Testresurser dessa produkter

7 Tidsplan rekrytering HT2015 Produktansvarig Studiedeltagande
Produktansvarig Examen Testresurser dessa produkter Lösningsarkitekt Kravställare Metodansvarig

8 Förvaltningsorganisationen fasas in, projektet fasas ut
Förnyad förvaltning Förvaltningsorganisation

9 Kravställning och överlämning från Ladok3
Kravställning och löpande dialog om vad som ska lämnas över från projektet till förvaltning Planering pågår för samarbetet mellan L3 och förvaltningsorganisationen från första till sista leverans Färdigställande nya Ladok Ladok3-projektet Förvaltningsorganisation Förvaltning av Ladok

10 Överlämning till förvaltning
Produkttest utförs av Ladok3-projektet. Testningen resulterar i en lista över kända fel En gemensam avstämning av leveransen gentemot acceptanskriterier Acceptanstest genomförs av förvaltningsorganisationen Framtagning av åtgärdsplan för avvikelser mot acceptanskriterier Överenskommelse för hur avvikelser ska hanteras. Leveransgodkännande – ansvaret för leveransen övergår till förvaltningsorganisationen

11 Acceptanstest Syfte – godkänna systemleveransen med tillhörande dokumentation och övriga leveranser Förutsätter att Ladok3 implementerat samtliga krav som beslutats samt att test genomförts Stickprov på funktionalitet och att dokumentationen överensstämmer med det som implementerats Verifiera den tekniska installationen, att allt hänger ihop Prestandatest genomförs för att verifiera ställda prestandakrav

12 Produktionssättningsplan
Årsredovisning Uppföljning Total Resultathantering Testmiljö befintlig version uppdaterad februari juli maj Årsredovisning/Uppföljning Produktionssättningar på lärosätena Användning Prod. sättning Piloter mars september december juli Resultathantering Piloter Användning Prod. sättning september oktober februari juli Totalt Piloter Prod.sättning oktober februari juli 2014 2015 2016 2017 Version

13 Detaljerad plan Detaljerad plan för Årsredovisning & Uppföljning samt Resultathantering har skickats ut för synpunkter För Totalleveransen görs ingen detaljerad plan nu För varje lärosäte avsätts en vecka för produktionssättning En mer detaljerad planering görs längre fram Efter insamling av synpunkter fastställs planen av styrgruppen för förvaltningsorganisationen – Svara senast 26/9!

14 Uppföljning av produktionssättningar
Uppföljning i början av 2015 Ansvaret för införandet är lokalt Förvaltningsorganisationen följer upp för att säkerställa att den totala tidsplanen kan hållas En person kommer att hålla ihop alla produktionssättningar

15 Avtal drift och support
Avtal tecknas mellan Konsortiet och ITS i Umeå för applikationsdrift och 2nd-line support samt systemdrift Lärosätena tecknar framöver endast avtal med konsortiet, inte med driftleverantören Nuvarande drift påverkas inte! Nuvarande projektsupport övergår i slutet av 2014 till permanent support hos ITS

16 Integrationer Information och svarsmall utskickad innan sommaren
Syfte - ge lärosätena tidig feedback så att de designar integrationerna med nya Ladok på ett korrekt sätt När ska svarsmallen skickas in? I god tid innan lärosätet börjar bygga integrationer mot nya Ladok REST utbildning genomförd

17 Stegen vid produktionssättning

18 Steg vid produktionssättning av nya Ladok
Syftet med dessa bilder är att tydliggöra vem som gör vad vid själva produktionssättningstillfällena Det är ett arbetsmaterial som ska fastställas innan produktionssättningarna påbörjas

19 Produktionssättning av integrationer
UTKAST Produktionssättning av integrationer Projektfas Informera lärosätena om integrationer Skicka ut svarsmall integrationer Fylla i svarsmall integrationer Återkoppla om lärosätet tänkt rätt Bygga integrationer o testa mot MIT-miljön Förvaltnings-organisation Förvaltnings-organisation Lokal införande-projektledare Förvaltnings-organisation Lokal införande-projektledare Införande av integrationer dessa steg gäller både vid införandet av nya Ladok samt vid beställning av nya integrationer Informera förvaltnings-organisationen om integrationer Återkoppla om lärosätet tänkt rätt Bygga integrationer o testa Beställa inkoppling av integrationer Godkänna inkoppling av integrationer Koppla in lärosätets integrationer i produktions-miljön Lokalt ansvarig Förvaltnings-organisation Lokalt ansvarig Lokalt ansvarig Förvaltnings-organisation Förvaltnings-organisation Minst x veckor innan prod.sättning Max y veckor efter lärosätet informerat Minst z veckor innan prod.sättning Verifiera integrationer Lokalt ansvarig

20 Årsredovisning & Uppföljning
UTKAST Informationskonvertering vid produktionssättning Årsredovisning & Uppföljning Konvertera information felfritt i testmiljö Besluta lokalt att produktions-sätta Besluta centralt att produktions-sätta Godkänna konvertering av data Lokal införande-projektledare Lokalt ansvarig Förvaltnings-organisation Förvaltnings-organisation Minst x veckor innan prod.sättning Beställa konvertering av data Konvertera data till produktions-miljön Rapportera utfall av informations-konverteringen Verifiera data Lokal införande-projektledare Förvaltnings-organisation Förvaltnings-organisation Lokal införande-projektledare Extrahera data från befintligt Ladok ”Produktionskopia” (Maskinellt varje vecka)

21 Informationskonvertering vid produktionssättning Totalleverans
UTKAST Informationskonvertering vid produktionssättning Totalleverans Konvertera information felfritt i testmiljö Besluta lokalt att produktions-sätta Besluta centralt att produktions-sätta Stänga befintligt Ladok för uppdateringar Godkänna konvertering av data Lokal införande-projektledare Lokalt ansvarig Förvaltnings-organisation Lokal införande-projektledare Förvaltnings-organisation Minst x veckor innan prod.sättning Beställa konvertering av data Konvertera data till produktions-miljön Rapportera utfall av informations-konverteringen Verifiera data Nedstängning av befintligt Ladok Lokal införande-projektledare Förvaltnings-organisation Förvaltnings-organisation Lokal införande-projektledare Lokalt ansvarig

22 Produktionssättning Resultathantering
UTKAST Produktionssättning Resultathantering Testa Besluta lokalt att produktions-sätta Besluta centralt att produktions-sätta Beställa produktions-sättning Lokal införande-projektledare Lokalt ansvarig Förvaltnings-organisation Lokal införande-projektledare Minst x veckor innan prod.sättning Godkänna produktions-sättning Koppla Resultathantering till befintligt Ladok Rapportera utfall Verifiera Resultat-hantering Förvaltnings-organisation Förvaltnings-organisation Förvaltnings-organisation Lokal införande-projektledare

23 Registervård i nya Ladok

24 Registervård idag I nuvarande Ladokförvaltning (Ladok 2) utförs felsökning, rättning och övrig ordinarie löpande registervårdsaktiviteter lokalt i samverkan inom/mellan lärosäte och driftställe. Lärosätet ansvarar själva för att registervårda sitt data Registervård på olika sätt: Ordinarie registervårdsrutiner, engångsbatchar och SQL Historiska fel som uppkommit från lokala integrationer, uppdateringar, nationella projekt.

25 Förberedande registervård i samband med övergången till nya Ladok
Registervårdshandböcker (handbok 11 ute nu) Rapportera in resultatssammanställning till projektsupport  >> Informationskonvertering

26 Framtida registervård i nya Ladok
Motsvararande registervårdsfunktioner förväntas finnas Ej access till eget data på samma sätt – inte bara negativt... Några olika scenarios Enkel registervård som stöds i GUI Registervård som kräver utökad bedömning i samarbete med förvaltningsorganisation Stora fel som då berör många lärosäten och behöver utföras snabbt.


Ladda ner ppt "LPL möte Förnyad förvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser