Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv På gång i NyA 2014-09-22 Anders Mobjörk. Sv Tidplan Ladok3-anpassningar Prioriterade utvecklingsprojekt Fortsatt satsning på kvalitet Förvaltningsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv På gång i NyA 2014-09-22 Anders Mobjörk. Sv Tidplan Ladok3-anpassningar Prioriterade utvecklingsprojekt Fortsatt satsning på kvalitet Förvaltningsplan."— Presentationens avskrift:

1 Sv På gång i NyA 2014-09-22 Anders Mobjörk

2 Sv Tidplan Ladok3-anpassningar Prioriterade utvecklingsprojekt Fortsatt satsning på kvalitet Förvaltningsplan för NyA, 2015

3 Sv Juni – september Ta fram projektförslag, förslag på särskilda satsningar September Utreda och kostnadsskatta Ladok3-anpassningar:  Person- och identitetshantering  Överföringar mellan Ladok och NyA  Reservantagning i NyA Oktober – november Fastställa prioriterade projekt/satsningar Fastställa budget och uppdrag till utvecklingsleverantör November Förvaltningsplanen beslutas senast den 30 november Tidplan för förvaltningsplanearbetet

4 Sv Reservantagning i NyA  Reservantagning och efterantagning integreras – samma regler för takstrykning mm  Hantering av återbud på sökandewebb och handläggare; överföring till och från Ladok  Systemstöd för att kalla och anta reserver. Överföringar till och från Ladok  Meriter, urvalsresultat, bytta personnummer mm  Bygga om överföringarna enligt Ladok3-teknik (Atom feeds, REST)  Under övergångsperiod stödja både Ladok Noveau och Ladok3 Hantering av person- och identitetsuppgifter  Gemensam ”identitetstjänst” för personer utan svenskt personnummer  Säkerställa att samma person inte förekommer med olika uppgifter i de bägge systemen Anpassningar till Ladok3

5 Sv Mobilanpassningar och tillgänglighet på sökandewebben  Hög och ökande andel sökande använder mobil enhet på sökandewebben  Mobilanpassning av ”svara-flödet” pågår nu, men även resten av anmälningsflödet skulle behöva anpassas  Samtidigt åtgärda tillgänglighetsbrister (synergi- effekter möjliga) Förbättrad funktionalitet och användbarhet för förstagranskning  Inledande granskning, registrering och handlägg- ning för att möjliggöra maskinell behörighets- prövning och meritvärdering  Eftersatt område i systemet med stora förbätt- ringsmöjligheter (arbetsmiljö och effektivitet) Prioriterade satsningar för 2015 (utkast)

6 Sv Förbättrad sortering i ärendeköer  Problem i dagens hantering: ett ärende hamnar sist i alla ärendeköer om det hanteras i en viss ärendekö, eller om personen söks fram (t.ex. på grund av att sökanden ringer contact center)  Åtgärder:  Granskning i en ärendekö ska inte påverka ärendet i övriga köer  Framsökning av personen (utanför ärendekö) ska inte påverka placeringen i ärendeköer Utdata på NyA-webben utifrån institutionsanvändarnas behov  Statistik och listor idag ”kopierat” från klienten  Önskemål att ta fram data för planering och uppföljning på institution  Bygga vidare på önskemålen i nära samarbete med användarna Prioriterade satsningar för 2015 (utkast)

7 Sv Bakgrund:  Många fel i leveranser under 2013  Stoppande fel som behövt akuträttas Särskild satsning på kvalitet 2014  Återhållsamhet med utveckling av ny funktionalitet  Satsning på underhåll och teknisk stabilisering  Automatisering av test av hela verksamhets- processen tidigt i utvecklingskedjan Fortsatt satsning under 2015  Underhåll av programkod i samband med vidareutveckling  Fortsatt automatisering av tester och samman- byggning av systemet (integration)  Mer användarmedverkan i hela utvecklings- processen Fortsatt kvalitetssatsning 2015

8 Sv Bakgrund:  Pågående översyn av ”Kvalitetssäkring och test i NyA”  Anpassning av leveransprocessen och acceptanstest till det agila arbetssättet  Öka användarmedverkan i hela utvecklingsprocessen Vision: Skapa ”kundteam” som deltar i utvecklingsarbetet  Verksamhetsrepresentanter (slutanvändare)  Stödja produktägare och utvecklingsteam och delta i kravarbetet inom utvecklingsspåren  Löpande genomföra acceptanstest i direkt anslutning till utveckling  Behov av fler lärosätesresurser än idag – men på lägre omfattning än idag Plan för 2015  Ta fram rollbeskrivning för kundteamsrepresentant  Samordning med övriga förändringarbetet i leveransprocessen  Se över hanteringen av avtal för inlån av resurser  Kontakter med lärosäten för rekrytering av kundteam Utökad användarmedverkan i utvecklingen

9 Sv Anders Mobjörk, systemansvarig NyA anders.mobjork@uhr.se


Ladda ner ppt "Sv På gång i NyA 2014-09-22 Anders Mobjörk. Sv Tidplan Ladok3-anpassningar Prioriterade utvecklingsprojekt Fortsatt satsning på kvalitet Förvaltningsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser