Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Effektiv och rättssäker planering av skrivtillfällen Från ett utbildningsadministrativt behov till ett färdigt system på 170 dagar 2014-09-23 Anders.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Effektiv och rättssäker planering av skrivtillfällen Från ett utbildningsadministrativt behov till ett färdigt system på 170 dagar 2014-09-23 Anders."— Presentationens avskrift:

1 Sv Effektiv och rättssäker planering av skrivtillfällen Från ett utbildningsadministrativt behov till ett färdigt system på 170 dagar 2014-09-23 Anders Möllström Wanda Manninger

2 Sv Administrativt verksamhetsutvecklingsprojekt Projektmål  Ökad rättssäkerhet  Förbättrad arbetsmiljö för personal och studenter  Tydlig, gemensam och effektiv tentamensprocess för hela KTH  Studenten får per automatik ta del av sin tenta Rättssäker tentamensprocess vid KTH Skanning av tentor VT-14 Systemstöd tentamensadministration 2015

3 Sv Planeringsverktyg för skrivtillfällen  Kvalitetssäkrad tentamensprocess  Ett intuitivt processtöd för effektiv planering av tentamen  Enkel och enhetlig kommunikation med studenter och personal  En plattform för att kunna modernisera examination av kurser Effektmålen har styrt utvecklingen

4 Sv Produktägare och användbarhetsexpertis  Intervjuer, skisser, referensgrupp som bollplank Strävat efter balans:  Verksamhetens krav  Användarnas behov  Rättssäkerhet och regelverk i fokus Utveckling i samarbete

5 Sv Återblick – ursprungliga krav

6 Sv Frågan om centralt ansvar för tentamensvakterna är ännu inte löst Test på Kemiskolan under tentaperiod 1 Projektgruppen på KTH arbetar vidare med anpassning av texter, rutiner och regler som ska gälla för KTH Detta händer nu på KTH

7 Sv www.tentaadmin.uhr.se Demo

8 Sv Frågor om systemet: Anders Möllström, UHR anders.mollstrom@uhr.se Frågor om införande på lärosäte: Wanda Manninger, KTH wandam@kth.se Frågor?


Ladda ner ppt "Sv Effektiv och rättssäker planering av skrivtillfällen Från ett utbildningsadministrativt behov till ett färdigt system på 170 dagar 2014-09-23 Anders."

Liknande presentationer


Google-annonser