Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

140923 Anders Lundholm Hanna Hallberg UHR Produktions-samordning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "140923 Anders Lundholm Hanna Hallberg UHR Produktions-samordning"— Presentationens avskrift:

1 140923 Anders Lundholm Hanna Hallberg UHR Produktions-samordning Modeller i NyA Välkomna! Bakgrund Ett stort utbildningsbehov Har utbildat Vill ha mer! UHR har visst stöd Mer? Idag Grupper med frågor Lösningsfokuserat Alla modeller Genomgång av vad vi har En workshop för att få klarhet i utbildningsbehov och framtida samarbete

2 Kort historik NyA kom 2005. Nya medarbetare på lärosäten.
Nya lärosäten. Ny funktionalitet. Ändrat regelverk. Ändrat regelverk. Ändrat regelverk.

3 Stöd från UHR

4 Löpande support på modellfrågor.
Modellbibliotek. Modellutbildningar. PA-seminarier och skriftlig information vid ny funktionalitet, nya regler. Information på NyA-sidorna

5 Korrekt tilldelning av meritpoäng  
Vid byggandet av särskilda behörighetsmodeller måste dessa förutsättningar uppfyllas för att tilldelningen av meritpoäng ska bli rätt…… Gymnasieskola 2011 och behörighetsmodeller Dokument (inkl. modellbiblioteket & KG/KGG register) Modellutbildning (material)

6 Modellutbildningar under senare år
Modellutbildning, nybörjare, 2 dagar Anmälningsmodeller Behörighetsmodeller Meritvärderingsmodeller Urvalsmodeller och definiera urvalsgrupp Lite om specificeringar Lite om krav för bedömningar på NyA-webben Utbildningsmaterialet finns på for-NyA-anvandare/Antagningsstod-och-rutiner/Modeller-i- NyA/Material-fran-Modellutbildning-2014/

7

8

9 Modellbibliotek för gymnasiala behörighetskrav.
Uppdaterat med områdesbehörigheter. Uppdaterat med Gy11-kurser. Dokumenterat på NyA-sidorna. Jättemånga komponenter. Jättemånga!

10

11

12 Nationella KGG:ar för fortsättningskurser
Behörighetskrav ”grundkurs” 30 hp. För antagning till andra terminens studier, ”B-nivå”, ”G1F”. Att koppla in i lokal modell, med eller-villkor till lokala komponenter. Idag: Företagsekonomi, Historia, Nationalekonomi, Pedagogik, Psykologi, Sociologi, Statsvetenskap. Kodsättning KGG: U/H-FEK1, U/H-HIS1. Används men verkar inte uppdateras. Kräver handläggarbehörighet för ”VHS”. Utvecklingsområde?

13 Basår i gymnasiala komponenter
Önskemål sedan länge – bygg in basår i nationella behörighetsmodeller så att sökande med hämtade basårsmeriter från Ladok. får behörighet. Utredning pågår. Konsekvenser? Planeras att testa med ett lärosäte under hösten. Utvärderdering och beslut om genomförande därefter.

14 Nytt i februari 2015 – AM Poäng och 2007 års studieordning
Kravundergrupp AM Poäng – äntligen Bologna! Ge behörighet med visst antal poäng inom ämnesgrupp / lokalt huvudområde / huvudområdesgrupp / SUN-nivå alternativt ämne enligt äldre studieordning. Ge behörighet med visst antal poäng på viss utbilningsnivå (GN/AN) eller i viss fördjupning enligt SUHF-rekommendation, ”Einars nivåer” alternativt förkunskapsnivå enligt äldre studieordning. Exempel: ”Minst 60 hp i kemi på nivå G1N och G1F” Exempel: ”Minst 60 hp på avancerad nivå”

15 Nytt i februari 2015 – AM Poäng
Även meritvärdering Exempel: ”Meritvärdera på högskolepoäng i kemi på avancerad nivå” De flesta modeller konverteras och fungerar precis som idag. Vissa modeller bör byggas om – t ex lägga till huvudområden / huvudområdesgrupper för att få ännu bättre träff på behöriga sökande – mer information kommer. Vissa modeller måste byggas om – mer information kommer.

16

17 Nytt i februari 2015 – AM Kurs
Bättre och tydligare ordning i gränssnittet – mindre risk för missförstånd. Två flikar – en för ”Resultat ger behörighet”, en annan för ”Anmälan/Registrering ger behörighet. De flesta modeller konverteras och fungerar precis som idag. Några modeller konverteras och får delvis ändrad (strängare) funktionalitet – mer information kommer. Några modeller kan inte konverteras och måste byggas om – mer information kommer.

18

19 Axplock av andra ändringar – ej planerade
Kunna ange att sökande ska få villkor om de har visst antal poäng – oavsett ytterligare registreringar. Kunna ge behörighet med antal poäng inom viss inriktning inom visst program. Kunna skriva obehörighetsinformation först, koppla komponenter sedan. Visa datum för senast uppdaterad i träfflista. Fält för obehörighetsinformation på engelska. Påminnelser om att backa tillstånd när man ändrar modell som används i öppen antagningsomgång. Vad saknar du?

20 Hur gör vi nu? Grupper Ordförande Sekreterare 5 frågeställningar
Lösningar i fokus!

21 Vad händer sen? Sammanställning
Förmedla förbättringsförslag till rätt person/process på UHR Ev. åtgärder Informera på NyA-sidorna BRA JOBBAT!!! Genomgång av allt UHR NyA-sidorna


Ladda ner ppt "140923 Anders Lundholm Hanna Hallberg UHR Produktions-samordning"

Liknande presentationer


Google-annonser