Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Modeller i NyA En workshop för att få klarhet i utbildningsbehov och framtida samarbete 140923 Anders Lundholm Hanna Hallberg UHR Produktions- samordning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Modeller i NyA En workshop för att få klarhet i utbildningsbehov och framtida samarbete 140923 Anders Lundholm Hanna Hallberg UHR Produktions- samordning."— Presentationens avskrift:

1 Sv Modeller i NyA En workshop för att få klarhet i utbildningsbehov och framtida samarbete 140923 Anders Lundholm Hanna Hallberg UHR Produktions- samordning

2 Sv NyA kom 2005. Nya medarbetare på lärosäten. Nya lärosäten. Ny funktionalitet. Ändrat regelverk. Ändrat regelverk. Ändrat regelverk. Kort historik

3 Sv Stöd från UHR

4 Sv Löpande support på modellfrågor. Modellbibliotek. Modellutbildningar. PA-seminarier och skriftlig information vid ny funktionalitet, nya regler. Information på NyA-sidorna

5 Sv

6 Modellutbildning, nybörjare, 2 dagar Anmälningsmodeller Behörighetsmodeller Meritvärderingsmodeller Urvalsmodeller och definiera urvalsgrupp Lite om specificeringar Lite om krav för bedömningar på NyA-webben Utbildningsmaterialet finns på http://www.uhr.se/sv/Startsida- for-NyA-anvandare/Antagningsstod-och-rutiner/Modeller-i- NyA/Material-fran-Modellutbildning-2014/ Modellutbildningar under senare år

7 Sv

8

9 Uppdaterat med områdesbehörigheter. Uppdaterat med Gy11-kurser. Dokumenterat på NyA-sidorna. Jättemånga komponenter. Jättemånga! Modellbibliotek för gymnasiala behörighetskrav.

10 Sv

11

12 Behörighetskrav ”grundkurs” 30 hp. För antagning till andra terminens studier, ”B-nivå”, ”G1F”. Att koppla in i lokal modell, med eller-villkor till lokala komponenter. Idag: Företagsekonomi, Historia, Nationalekonomi, Pedagogik, Psykologi, Sociologi, Statsvetenskap. Kodsättning KGG: U/H-FEK1, U/H-HIS1. Används men verkar inte uppdateras. Kräver handläggarbehörighet för ”VHS”. Utvecklingsområde? Nationella KGG:ar för fortsättningskurser

13 Sv Önskemål sedan länge – bygg in basår i nationella behörighetsmodeller så att sökande med hämtade basårsmeriter från Ladok. får behörighet. Utredning pågår. Konsekvenser? Planeras att testa med ett lärosäte under hösten. Utvärderdering och beslut om genomförande därefter. Basår i gymnasiala komponenter

14 Sv Kravundergrupp AM Poäng – äntligen Bologna! Ge behörighet med visst antal poäng inom ämnesgrupp / lokalt huvudområde / huvudområdesgrupp / SUN-nivå alternativt ämne enligt äldre studieordning. Ge behörighet med visst antal poäng på viss utbilningsnivå (GN/AN) eller i viss fördjupning enligt SUHF-rekommendation, ”Einars nivåer” alternativt förkunskapsnivå enligt äldre studieordning. Exempel: ”Minst 60 hp i kemi på nivå G1N och G1F” Exempel: ”Minst 60 hp på avancerad nivå” Nytt i februari 2015 – AM Poäng och 2007 års studieordning

15 Sv Även meritvärdering Exempel: ”Meritvärdera på högskolepoäng i kemi på avancerad nivå” De flesta modeller konverteras och fungerar precis som idag. Vissa modeller bör byggas om – t ex lägga till huvudområden / huvudområdesgrupper för att få ännu bättre träff på behöriga sökande – mer information kommer. Vissa modeller måste byggas om – mer information kommer. Nytt i februari 2015 – AM Poäng

16 Sv

17 Bättre och tydligare ordning i gränssnittet – mindre risk för missförstånd. Två flikar – en för ”Resultat ger behörighet”, en annan för ”Anmälan/Registrering ger behörighet. De flesta modeller konverteras och fungerar precis som idag. Några modeller konverteras och får delvis ändrad (strängare) funktionalitet – mer information kommer. Några modeller kan inte konverteras och måste byggas om – mer information kommer. Nytt i februari 2015 – AM Kurs

18 Sv

19 Kunna ange att sökande ska få villkor om de har visst antal poäng – oavsett ytterligare registreringar. Kunna ge behörighet med antal poäng inom viss inriktning inom visst program. Kunna skriva obehörighetsinformation först, koppla komponenter sedan. Visa datum för senast uppdaterad i träfflista. Fält för obehörighetsinformation på engelska. Påminnelser om att backa tillstånd när man ändrar modell som används i öppen antagningsomgång. Vad saknar du? Axplock av andra ändringar – ej planerade

20 Sv Hur gör vi nu? Grupper Ordförande Sekreterare 5 frågeställningar Lösningar i fokus!

21 Sv Vad händer sen? Sammanställning Förmedla förbättringsförslag till rätt person/process på UHR Ev. åtgärder Informera på NyA-sidorna


Ladda ner ppt "Sv Modeller i NyA En workshop för att få klarhet i utbildningsbehov och framtida samarbete 140923 Anders Lundholm Hanna Hallberg UHR Produktions- samordning."

Liknande presentationer


Google-annonser