Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämnesträdet – vad har hänt? Anders Mobjörk, VHS. Upplägg • Bakgrund – dagens ämnesträd • Mål och begränsningar för nytt ämnesträd • Relation ämnesträd/söktjänst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämnesträdet – vad har hänt? Anders Mobjörk, VHS. Upplägg • Bakgrund – dagens ämnesträd • Mål och begränsningar för nytt ämnesträd • Relation ämnesträd/söktjänst."— Presentationens avskrift:

1 Ämnesträdet – vad har hänt? Anders Mobjörk, VHS

2 Upplägg • Bakgrund – dagens ämnesträd • Mål och begränsningar för nytt ämnesträd • Relation ämnesträd/söktjänst • Det nya ämnesträdet • Införandet av ämnesträdet – nästa steg

3 Vad har hänt? • Arbetsgrupp för översyn av ämnesträdet • Utsedd av SUHF • Våren 2010-våren 2011 • Ordförande: Jörgen Tholin, högskolan Gotland • Representanter från lärosäten, VHS och HSV • Syfte: skapa en bättre ämnesstruktur för att ligga till grund för söktjänster för utbildningssökning

4 Dagens ämnesträd, bakgrund • Framtaget av högskoleverket för studera.nu hösten 2002 • Byggdes på SCB:s lista över huvudämnen • Ämnesträdet byggdes som en hierarkisk struktur på 5 nivåer där nivå 1-4 motsvarar SCB:s huvudämneslista och där nivå 5 utgjordes av ämnen som inte var huvudämnen • Ämnesträdet förvaltades av högskoleverket fram till 2005 då VHS tog över sökfunktionen på studera.nu • Ursprungligen ca 720 ämnesord år 2002, har ökat till 814 ämnesord i maj 2010

5 Dagens ämnesträd, problem • Databasstruktur, svår att underhålla • Lätt att lägga till ämne • Svårt/resurskrävande att ta bort ämne eller flytta ämne i strukturen • Innehåll, låg datakvalitet • ”Synonyma” ämnesord saknar koppling till varandra (kulturgeografi/samhällsgeografi) • Inaktuella ämnesord • Ologiska relationer • Förankring? • Förankrings-/beslutsgruppering med mandat från högskolesektorn saknas • Sökandeperspektiv? • Svårförståeliga ämnesord (vad är geomatik? vad är synkrotronljusbaserad vetenskap?) • Skilda benämningar på ”samma” ämne (vad skiljer arkeoosteologi från historisk osteologi?)

6 Mål för ny ämnesstruktur • Fokus på sökande! • ”Bättre” sökträffar! • Syftet är stöd för sökfunktion(er) • Förankrat i högskolesektorn • Även under förvaltningen • Lätt att förvalta/underhålla

7 Begränsningar • Ska enbart innehålla ”ämneskategorier” • Inga yrkesbeteckningar, t ex sjuksköterska • Inga felstavningar/förkortningar, t ex, injengör, matte • Inga ”vanliga” ord, t ex tand • Ska inte lista alla landets huvudområden/ämnen! • Sökande är primär målgrupp!

8 Ämnesträd vs. söktjänst på antagning.se • Ämnesträdet – del av en helhet • Två möjliga användningssätt • Presenteras grafiskt som ”klickbar” sökhjälp • Underliggande metadata i fritextsökning • Kombineras med andra sökparametrar • Yrkestitlar/examina • Utbildningens titel • Högskolans namn • Osv…

9 Söktjänst på antagning.se Söktjänst Antagning.se Ämnesträd Synonymer Yrkesexamina Synonymer Valfria nyckelord Övriga söktermer • Titel • Ort • mm

10 Ny ämnesstruktur • Utgår från HSV:s/SCB:s ämnesgrupper • Indelad efter SUN (Svensk UtbildningsNomenklatur) • Drygt 300 ord • Indelade i tre nivåer • Koppling mellan ”synonyma” ämnesord • Ex Kulturgeografi/Samhällsgeografi/Ekonomisk geografi • En utbildning måste kunna märkas upp med flera ord • Ett ord ska kunna förekomma under flera kategorier • Ämnesord på engelska

11 Ämnesträdets innehåll – exempel

12 Förvaltningsorganisation • Grupp som ansvarar för innehållet utses av SUHF • VHS sköter all operativ verksamhet inklusive kommunikationen med lärosätena • Användningstester ska genomföras

13 Ämnesträdet – nästa steg • Vad behöver göras? • Ta fram datastruktur för antagning.se (VHS) • Etablera förvaltningsorganisation (SUHF och VHS) • Uppdatera EMIL-schemat (EMIL-gruppen inom SIS) • Anpassa lokala UDB och kringsystem (resp. lärosäte) • Implementeringsprojekt startar hösten 2011 • Ta fram tidplan • Dialog och samordning med lärosäten och övriga myndigheter • Samordna med EMIL 2.0


Ladda ner ppt "Ämnesträdet – vad har hänt? Anders Mobjörk, VHS. Upplägg • Bakgrund – dagens ämnesträd • Mål och begränsningar för nytt ämnesträd • Relation ämnesträd/söktjänst."

Liknande presentationer


Google-annonser