Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Emil 2 och nytt ämnesträd Kristina Leve. Emil beskriver utbildningar Kurs/program Namn Poäng Högskola etc.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Emil 2 och nytt ämnesträd Kristina Leve. Emil beskriver utbildningar Kurs/program Namn Poäng Högskola etc."— Presentationens avskrift:

1 Emil 2 och nytt ämnesträd Kristina Leve

2 Emil beskriver utbildningar Kurs/program Namn Poäng Högskola etc

3 Emil använder XML-filer Kurs/program Namn Poäng Högskola etc

4

5

6 Emil är nu en svensk standard • Emil 2 • Standard 2011 – används i praktiken från februari 2013 • Den nya standarden är tydligare. För att förenkla modellen har sådan information som endast rör en utbildningsform eller specifika administrativa behov lagts utanför standarden. • Den nya standarden har en mer flexibel struktur för att bättre kunna möta förändringar inom utbildningsväsendet. • Den nya standarden är anpassad till europeiska förhållanden, framför allt den europeiska standarden MLO och den europeiska söktjänsten Ploteus.

7 Förändringar för högskolorna (2013-02) •Man måste göra om strukturen i XML-filerna •Få större förändringar i vilken data som ska skickas in. Exempel på förändringar: •Alla språk ska anges med tre tecken enligt ISO 639-2ISO 639-2 •Obligatoriskt att ange om en utbildning leder till examen eller inte •Obligatoriskt att ange antal obligatoriska träffar för distansutbildningar

8 Andra förändringar (2013-02) •Kommande förändringar som har med XML-filerna att göra: •Vi slutar hämta in ”fritextsidan” •Teckenkodning låst till ISO-8859-1 •Behörighetskrav börjar visas på Antagning.se, för utbildningar utan akademiska förkunskapskrav •Antal/andel utbildningsplatser (totalt och per urvalsgrupp) börjar visas på Antagning.se, för program på grundnivå •Nytt ämnesträd

9 Ämnesträdet

10 Brister i nuvarande ämnesträdet • Gjort för statistikändamål, inte för sökfunktion • Alldeles för många ämnen (800) • Tekniska brister – vi kan inte enkelt göra ändringar • Svårt för VHS att bedöma relevansen på önskade ämnen

11 SUHF-uppdrag: översyn av ämnesträdet •SUHF:s arbetsgrupp slutrapporterade oktober 2011 •Nytt ämnesträd och ny förvaltningsorganisation •Det nya ämnesträdet •har färre ämnen (400) •är anpassat för söktjänster •är framtaget med sökandefokus

12

13

14 Förvaltning av ämnesträdet •SUHF har utsett en förvaltningsgrupp som beslutar om förändringar i ämnesträdet •VHS deltar i förvaltningsgruppen, administrerar inkommande förslag, genomför förändringarna och informerar högskolorna •VHS ansvarar för att ta tillvara sökandens synpunkter

15 Hubbletest •Högskolornas testmiljö Hubbletest är nu uppdaterad med Emil 2 och nytt ämnesträd. Resultatet kan kontrolleras i en hubbletest-version av Antagning.se

16

17 Tidplan Emil 2 och nytt ämnesträd •När ni har genomfört tester i Hubbletest, rapportera till xml- support@vhs.se senast den 20 december!xml- support@vhs.se •Produktionssättning 11 februari 2013 •OBS! Tvingande övergång till Emil 2 i februari 2013! Alla utbildningar som ska synas på Antagning.se efter 11/2 måste vara uppmärkta enligt Emil 2.

18 Mer information www.vhs.se/xml • kristina.leve@vhs.se kristina.leve@vhs.se • xml-support@vhs.se xml-support@vhs.se


Ladda ner ppt "Emil 2 och nytt ämnesträd Kristina Leve. Emil beskriver utbildningar Kurs/program Namn Poäng Högskola etc."

Liknande presentationer


Google-annonser