Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

antagning.se Civilingenjör och högskoleingenjör Arkitekt Brandingenjör

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "antagning.se Civilingenjör och högskoleingenjör Arkitekt Brandingenjör"— Presentationens avskrift:

1 antagning.se Civilingenjör och högskoleingenjör Arkitekt Brandingenjör
Industridesign Riskhantering Livsmedelsteknisk högskoleutbildning Tekniskt basår / bastermin Fristående kurser Trafikflyg Kontroll av behörighet / förturskriterier Meritvärdering Bedömning av dispens / reell kompetens / särskilda skäl Handläggning av omprövning /överklaganden Alla siffror härrör verksamhetsåret 2011. studenter (individer i snitt) ( heltidsstudenter) Antal anställda i snitt (individer) (49% kvinnor) Antal anställda (omräknat till heltid) (48% kvinnor) Professorer 634 (22% kvinnor) Universitetslektorer 818(34% kvinnor) Övriga forskare och lärare (44% kvinnor)

2 Övrig antagning Gemensamma kurser
Programkurser inom civilingenjör som ges vid annan fakultet vid LU Programkurser inom civilingenjör som ges inom annat program än det studenten är antagen till UN beslutar om kursen får ingå i programmet studenten är antagen till. Joint program Antagning till program som leder till examen både vid LTH och annat utlänskt lärosäte International Master of Science in Fire Safety Engineering Erasmus Mundus Master Food Innovation and Product Design Uppdragsutbildning program Human Factors & Systems Safety Specialstuderande Studerande vid annan fakultet vid LU eller annat lärosäte som kan inräkna en LTH-kurs inom sin examen Alla siffror härrör verksamhetsåret 2011. studenter (individer i snitt) ( heltidsstudenter) Antal anställda i snitt (individer) (49% kvinnor) Antal anställda (omräknat till heltid) (48% kvinnor) Professorer 634 (22% kvinnor) Universitetslektorer 818(34% kvinnor) Övriga forskare och lärare (44% kvinnor)

3 universityadmissions.se 15 januari
Master VHS Grundläggande behörighet för avancerad nivå + Engelska B Anmälnings- och studieavgifter LTH (programledarna) Bedömning av särskild behörighet Meritvärdering LTH (antagningen) Samordning, ser till att tidplanen håller, kontakt med programmen Begäran om omprövning / överklaganden Alla siffror härrör verksamhetsåret 2011. studenter (individer i snitt) ( heltidsstudenter) Antal anställda i snitt (individer) (49% kvinnor) Antal anställda (omräknat till heltid) (48% kvinnor) Professorer 634 (22% kvinnor) Universitetslektorer 818(34% kvinnor) Övriga forskare och lärare (44% kvinnor)

4 Antagning till senare del av program
Första möjliga termin att antas är termin 3 Grundläggande och särskild behörighet till det sökta programmet 30 hp inom relevant ämnesområde, varav 15 hp matematik LTH:s antagning Koll grundläggande och särskild behörighet Koll att den sökande har minst 30 hp, varav minst 15 hp matematik Utbildningsnämnden Bedömning av tillgodoräknanden / motsvarandebedömning Inplacering på programtermin – finns plats? Alla siffror härrör verksamhetsåret 2011. studenter (individer i snitt) ( heltidsstudenter) Antal anställda i snitt (individer) (49% kvinnor) Antal anställda (omräknat till heltid) (48% kvinnor) Professorer 634 (22% kvinnor) Universitetslektorer 818(34% kvinnor) Övriga forskare och lärare (44% kvinnor)

5 Vid kursstart Upprop – Ladok UT39 ”Förväntade deltagare”.
Någon som inte är med på listan? – Utred varför. Registrera närvarande studenter i Ladok direkt efter uppropet. Lägg återbud i Ladok för de studenter som inte kom till uppropet och inte heller lämnat besked om frånvaro. Om någon avbryter kursen inom tre veckor efter kursstart – Avbrott i Ladok. Närvarokontroll de första gångerna. Skicka runt listan från UT39.

6 Antagningen antagningen@kansli.lth.se Paula Karlström 27263
Petter Lindquist 27192


Ladda ner ppt "antagning.se Civilingenjör och högskoleingenjör Arkitekt Brandingenjör"

Liknande presentationer


Google-annonser