Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänt om studier vid Lunds universitet INSPIRATIONSDAGARNA 12, 19, 26 NOVEMBER 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänt om studier vid Lunds universitet INSPIRATIONSDAGARNA 12, 19, 26 NOVEMBER 2013."— Presentationens avskrift:

1 Allmänt om studier vid Lunds universitet INSPIRATIONSDAGARNA 12, 19, 26 NOVEMBER 2013

2 Ett nytt kapitel i livet •Ny värld - nya perspektiv •Fördjupade kunskaper •Nya studiekamrater och vänner •Spännande möten

3 Fakulteter (områden) •Lunds Tekniska Högskola •Naturvetenskaplig fakultet •Juridisk fakultet •Samhällsvetenskaplig fakultet •Ekonomihögskolan •Medicinsk fakultet •Humanistisk/Teologisk fakultet •Konstnärlig fakultet •Campus Helsingborg

4 Viktigt kring studievalet • Lust och motivation • Skaffa dig kunskap om alternativ • Brett perspektiv

5 Anmälan och antagning •”Sök och jämför utbildning” www.studera.nu •Anmälan till program och kurser www.antagning.se www.antagning.se •Antagningsbesked i mitten av juli resp. dec

6 Förbered dig – Skaffa information! Anmälningstider för program och kurser: 15 april till höstterminen 15 okt till vårterminen Betygskomplettering: mitten av juni resp. början av december. Se www.antagning.se Högskoleprovet 2014: Anmälan 15 feb, provdag 5 april Anmälan 15 sep, provdag 25 okt

7

8 Allmän studievägledning • Vad kan jag välja utifrån mina intressen? • Behörigheter och urval? • Läser jag på rätt utbildning? • Hur kombinerar jag ämnen bäst? • Olika examina? • Vilka yrken kan mina studier leda till? •Boka samtal: www.lu.se/studievagledning

9 Vad blir nytt för dig? • I regel ett ämne i taget (utom LTH) • Mer litteratur, ny studieteknik • Ofta litteratur på engelska • Nya ämnen, t.ex. socialantropologi • Större eget ansvar – studieplanering! • Olika undervisnings- och examinationsformer • Heltid, halvtid, kvartsfart – kolla noga • Terminstider: Höst: ca 2/9-19/1 Vår: ca 20/1-5/6

10 All högskoleutbildning bedrivs i form av kurser

11 Universitet/högskolor sammanför kurser till utbildningsprogram

12 Du kan också själv kombinera kurser till en examen

13 Att läsa program •75 program på Grundnivå (varav 5 på engelska) •210 program på Avancerad nivå (varav 100 på engelska) •Platsgaranti till flertalet kurser •Oftast valfria kurser på slutet •Mer schemabunden undervisning •Oftast tydligare yrkesprofilering •Ofta praktik

14 Fristående kurser – unikt för Sverige •2200 kurser (varav 600 på engelska) •Söks varje termin •Kan vara introduktion till vidare studier •Större frihet – egen profil •Många kombinationsmöjligheter •Kan sättas ihop till examen •Kan ofta tillgodoräknas i ett program senare •Komplement - Fortbildning •Studera på distans/via nätet

15 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Förkunskaper - Behörighet

16 Från gymnasieskola eller Komvux: •Gymnasieexamen från högskoleförberedande program eller •Yrkesexamen från gymnasieskolan med lägst betyget E i SV 2 +3 alt SaS 2+3 samt Eng 6 Alternativ •Avslutad gymnasieutbildning från annat land samt Sv 3/SaS 3 samt Eng 6, eller motsvarande •Intyg om grundläggande behörighet från folkhögskola Grundläggande behörighet

17 Särskild behörighet Speciella krav för visst program eller viss kurs, t ex: Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30.0 hp Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 1a/1b/1c och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 Ekonomie kandidatprogram, 180.0 hp Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

18 Urval Betygsurval, fyra grupper: •BIGymnasieexamen eller slutbetyg - direktgrupp (inkl. utländska betyg) •BI exEndast gymnasieexamen (2014-2016) •BII Gymnasieexamen eller slutbetyg - kompletteringsgrupp •BFStudieomdöme från folkhögskola + nya BI ex

19 Urval Andra urvalsmetoder •HPHögskoleprovet (avgör även i ett andra led vid lika meriter) •APAkademiska poäng: ( = Hp) Gäller endast till fristående kurser (ej program) •Ibland: Alternativa praktiska urvalsmetoder Tips! Titta på antagningspoängen + nya BI ex

20 Meritpoäng – max 2,5 extra poäng OBS! Gäller kurser utöver särskild behörighet •Moderna språk - max 1,5 meritpoäng Från moderna språk 3 •Matematik - max 1,5 meritpoäng 0,5 p per nivå över behörighet •Meritpoäng för engelska 7 ger 1,0 meritpoäng www.antagning.se

21 Olika vägar samma mål = examen Generell examen - program Generell examen – fristående kurser Yrkesexamen •Yrkestitel •Mer riktat mot en typ av arbete •Ca 31 st ”skyddade” utbildningar / reglerade yrken •En väg - kan uppnås endast genom program Arbete inom olika områden - många olika anställningstitlar

22 Generell examen - genom fristående kurser eller vissa program Doktorsexamen: 240 högskolepoäng (4 år) Licentiatexamen: 120 högskolepoäng (2 år) Mastersexamen: 120 högskolepoäng (2 år) Magisterexamen: 60 högskolepoäng (1 år) Kandidatexamen: 180 högskolepoäng (3 år) Forskning Utbildning

23 Yrkesexamen Några exempel: •Läkare 5,5 år •Psykolog 5 år •Civilingenjör 5 år •Sjuksköterska 3 år •Socionom 3,5 år •Ämneslärare 4,5 – 5,5 år •Jurist 4,5 år •Arkitekt 5 år

24 Studier och ekonomi • Alla kurser/program ger studiemedel = bidrag + lån •Heltid år 2013: 9.024 kr/mån (2.828 kr bidrag + 6.196 kr lån) •10 utbetalningar - sept. – maj • Max 240 veckor (12 terminer) • Krav för fortsatta studiemedel: - första studieåret minst 37 p (av 60) - därefter minst 45 p per år (av 60) • Sök studiemedel för två terminer åt gången

25 Lunds universitet •Mångfald av utbildningar – bredd och djup •Runt 285 program och 2200 kurser •Rankas som ett av de 100 bästa universiteten i världen •Internationellt universitet; 680 utbytesavtal i 50-talet länder •Lund – en riktig studentstad!

26 Stöd på vägen •Både allmän och ämnesinriktad studievägledning •Studieverkstaden - studieteknik och akademiskt skrivande •Pedagogiskt stöd - för dig med funktionsnedsättning, t ex dyslexi. •Studenthälsan - för den som inte mår bra i studierna •Studentprästerna - samtal om livsfrågor, med alla

27 När du vill veta mer www.lu.se/studera www.lu.se/studievagledning 046 – 222 00 00 Dagens app: ”LU info”

28 När du vill veta mer - sociala medier www.facebook.com/lundsuniversitet www.youtube.com/lundsuniversitet www.instagram.com/lunduniversity www.bambuser.com/channel/lundsuniversitet www.twitter.com/LundUniStudent

29


Ladda ner ppt "Allmänt om studier vid Lunds universitet INSPIRATIONSDAGARNA 12, 19, 26 NOVEMBER 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser