Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 15 mars 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 15 mars 2014."— Presentationens avskrift:

1 Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 15 mars 2014

2 Svensk – Dansk ordlista universitet högskolauniversitet folkhögskolahøjskole institutioninstitutt tentameneksamen examenakademisk grad KandidatexamenBachelor MasterexamenKandidat ladok-utdrag eksamensutdrag betygkarakter ämnefag antagningoptagelse vårterminforårssemester höstterminefterårssemester studiemedeluddannelsestøtte, SU

3 Ett universitet – flera campus 47 775 studenter Lund – huvudcampus. Sveriges populäraste studentstad. Malmö Konsthögskolan Musikhögskolan Teaterhögskolan (Delar av Medicinska fakulteten) Helsingborg Campus Helsingborg Ljungbyhed Trafikflyghögskolan (TFHS)

4 Ett universitet med åtta fakulteter •Medicinska fakulteten •Lunds Tekniska Högskola •Naturvetenskapliga fakulteten •Samhällsvetenskapliga fakulteten •Humanistiska och Teologiska fakulteterna •Ekonomihögskolan •Juridiska fakulteten •Konstnärliga fakulteten (konst, musik och teater)

5 Universitet och Högskola? • Utfärdar likvärdiga examina (akademisk grad). Högskolestudier =Universitetsstudier. •Skillnad (forskel): Forskarutbildning/doktorandstudier kan bedrivas på högskola, men Doktorsexamen kan inte alltid utfärdas, vilket det kan på ett universitet.

6 Högskolepoäng (hp) = ECTS Studiernas omfattning räknas i Högskolepoäng (hp) 1,5 hp = 1 veckas heltidsstudier. •30 hp = 1 termin (semester) = 30 ECTS-poäng •60 hp = 1 läsår (1 årsverk) = 60 ECTS-poäng Högskolepoängen registreras efterhand i LADOK.

7 Hur är studierna upplagda? •All universitetsutbildning bedrivs i form av kurser. Dessa kan sökas fristående eller vara en del i ett utbildningsprogram •Kurserna är indelade i delkurser, examineras vanligen efterhand under terminen. Oftast 1 delkurs åt gången. Exempel: Grundkurs i socialantropologi 1-30 hp Delkurs 1: Introduktionskurs 7,5hp Delkurs 2: Antropologisk teori 7,5 hp Delkurs 3: Kultur och identitet 7,5 hp Delkurs 4: Aktuella frågor i socialantropologi I 7,5 hp

8 Examensstruktur vid svenskt universitet/högskola Generell examen Utbildning inom visst arbetsområde- flera yrkesroller Program el fristående kurser Forskar- nivå Avancerad nivå Grundnivå Yrkesexamen Utbildning till ett reglerat yrke/profession (erhverv) Endast program Yrkesprogram 3-5,5 år = 180-330 hp Kandidatexamen 180 hp (dansk bachelor) Masterexamen 120 hp (dansk kandidat) Magisterexamen 60 hp Doktorsexamen 240 hp Licentiatexamen 120 hp I examen ingår ett HUVUDÄMNE. I Kandidatexamen ska minst 90 hp vara studier i huvudämnet.

9 Yrkesexamen Några exempel: •Läkare 5,5 år •Psykolog 5 år •Civilingenjör 5 år •Sjuksköterska 3 år •Socionom 3,5 år •Jurist 4,5 år •Arkitekt 5 år

10 Generell examen: två olika sätt •Program, t ex Ekonomie kandidatprogram, Kandidatprogram i Genusvetenskap •Fristående kurser – bygg din utbildning själv! Unikt för Sverige!

11 Filosofie kandidatexamen (Bachelor) via fristående kurser + 90 hp i ett huvudämne 90 hp valfria kurser inkl. 15 hp uppsats (opgave)(hela och avslutade)

12 Klarar jag svenska språket? •Inget krav på betyg i svenska för danskar om man har danska i sitt gymnasiebetyg. •Tillåtet att skriva på danska eller engelska. •Kurslitteratur på svenska eller engelska. •Liten förberedande kurs i svenska, rekommenderas men inget krav.

13 Anmälan och antagning •www.lu.se/studera Hitta information om våra utbildningar www.lu.se/studera •www.antagning.se Webbanmälan för samordnad antagning till all universitets- och högskoleutbildning i Sverige, sök upp till 20 alternativ. Börja med att skapa användarkonto!www.antagning.se Optagelse 2 gange om året! •Anmälningstider för program och kurser på grundnivå: 15 april till höstterminen (efterårsemester) 15 okt till vårterminen (forårsemester) •Betygskomplettering: mitten av juni resp. början av december. Se www.antagning.se www.antagning.se

14 Grundläggande behörighet F.eks. Dansk Studenterexamen: STX, HTX, HHX eller HF. Särskild behörighet (specifikke adgangskrav) F. eks. Matematik på B-niveau Behörighet - Adgangskrav Behörighetsgivande kurser översätts enligt särskild tabell. Se Utländska bedömningshandboken: https://bedomningshandboken.uhr.se/Utlandskahttps://bedomningshandboken.uhr.se/Utlandska

15 Urval Minst 1/3 av platserna: Betygsurval Minst 1/3 av platserna: Provurval (HP) 1/3 av platserna: Lärosätet beslutar själv. Betygsurval, fyra grupper: •BIGymnasieexamen eller slutbetyg - direktgrupp (inkl. utländska betyg) BI exEndast gymnasieexamen (2014-2017) BII Gymnasieexamen eller slutbetyg - med kompletteringar BFStudieomdöme från folkhögskola + nya BIex

16 Urval Andra urvalsmetoder •HPHögskoleprovet (avgör även i ett andra led vid lika meriter) •APAkademiska poäng: Gäller vid LU endast till fristående kurser (ej program) •Ibland: Alternativa praktiska urvalsmetoder t ex intervjuer, särskilda antagningsprov + nya BI ex

17 Meritvärde i betygsurval Uträkning av meritvärde för danska betyg: https://bedomningshandboken.uhr.se/Utlandska/Lander/Danmark-2005/ Antagningsstatistik: www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/antagningspoang

18 Länktips LU/universitetsstudier i Sverige www.lu.seLunds universitet (& specifikt för danska studenter) www.lu.se/studera/valja-studier/vaere-dansk-studerende-pa-lunds- universitet www.studera.nuSök upp och jämför universitetsutbildning i Sverige, information om högskoleprovet www.antagning.seWebbanmälan till universitetsstudier i Sverige. Aktuella, sökbara utbildningar, information med allt du behöver veta om antagningsprocessen. Antagningsstatistik. www.valjayrke.seSACO, Sveriges akademikers centralorganisation, info om akademiker- yrken

19 Hjälp till studenter •Allmän studievägledning www.lu.se/studievagledningwww.lu.se/studievagledning •Ämnesinriktad studievägledning •Studieverkstaden - studieteknik och akademiskt skrivande •Pedagogiskt stöd - för dig med funktionsnedsättning, t ex dyslexi. •Studenthälsan - för den som inte mår bra i studierna •Studentprästerna - samtal om livsfrågor, krishantering

20 När du vill veta mer om LU www.lu.se/studera www.lu.se/studievagledning studievagledning@stu.lu.se 046 – 222 00 00

21


Ladda ner ppt "Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 15 mars 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser