Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 15 mars 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 15 mars 2014"— Presentationens avskrift:

1 Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 15 mars 2014

2 Svensk – Dansk ordlista
universitet universitet högskola universitet folkhögskola højskole institution institutt tentamen eksamen examen akademisk grad Kandidatexamen Bachelor Masterexamen Kandidat ladok-utdrag eksamensutdrag betyg karakter ämne fag antagning optagelse vårtermin forårssemester hösttermin efterårssemester studiemedel uddannelsestøtte, SU

3 Ett universitet – flera campus
studenter Lund – huvudcampus. Sveriges populäraste studentstad. Malmö Konsthögskolan Musikhögskolan Teaterhögskolan (Delar av Medicinska fakulteten) Helsingborg Campus Helsingborg Ljungbyhed Trafikflyghögskolan (TFHS) Alla siffror härrör verksamhetsåret 2012.

4 Ett universitet med åtta fakulteter
Medicinska fakulteten Lunds Tekniska Högskola Naturvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Humanistiska och Teologiska fakulteterna Ekonomihögskolan Juridiska fakulteten Konstnärliga fakulteten (konst, musik och teater) Alla siffror härrör verksamhetsåret 2012.

5 Universitet och Högskola?
Utfärdar likvärdiga examina (akademisk grad). Högskolestudier =Universitetsstudier. Skillnad (forskel): Forskarutbildning/doktorandstudier kan bedrivas på högskola, men Doktorsexamen kan inte alltid utfärdas, vilket det kan på ett universitet.

6 Högskolepoäng (hp) = ECTS
Studiernas omfattning räknas i Högskolepoäng (hp) 1,5 hp = 1 veckas heltidsstudier. 30 hp = 1 termin (semester) = 30 ECTS-poäng 60 hp = 1 läsår (1 årsverk) = 60 ECTS-poäng Högskolepoängen registreras efterhand i LADOK.

7 Hur är studierna upplagda?
All universitetsutbildning bedrivs i form av kurser. Dessa kan sökas fristående eller vara en del i ett utbildningsprogram Kurserna är indelade i delkurser, examineras vanligen efterhand under terminen Oftast 1 delkurs åt gången. Exempel: Grundkurs i socialantropologi hp Delkurs 1: Introduktionskurs 7,5hp Delkurs 2: Antropologisk teori 7,5 hp Delkurs 3: Kultur och identitet 7,5 hp Delkurs 4: Aktuella frågor i socialantropologi I 7,5 hp

8 Examensstruktur vid svenskt universitet/högskola
Yrkesexamen Utbildning till ett reglerat yrke/profession (erhverv) Endast program Generell examen Utbildning inom visst arbetsområde- flera yrkesroller Program el fristående kurser Forskar-nivå Avancerad nivå Grundnivå Doktorsexamen 240 hp Licentiatexamen 120 hp Masterexamen 120 hp (dansk kandidat) Yrkesprogram 3-5,5 år = hp Magisterexamen 60 hp Kandidatexamen 180 hp (dansk bachelor) I examen ingår ett HUVUDÄMNE. I Kandidatexamen ska minst 90 hp vara studier i huvudämnet.

9 Yrkesexamen Några exempel: Läkare 5,5 år Psykolog 5 år
Civilingenjör 5 år Sjuksköterska 3 år Socionom 3,5 år Jurist 4,5 år Arkitekt 5 år

10 Generell examen: två olika sätt
Program, t ex Ekonomie kandidatprogram, Kandidatprogram i Genusvetenskap Fristående kurser – bygg din utbildning själv! Unikt för Sverige!

11 Filosofie kandidatexamen (Bachelor) via fristående kurser
90 hp i ett huvudämne hp valfria kurser inkl. 15 hp uppsats (opgave) (hela och avslutade) +

12 Klarar jag svenska språket?
Inget krav på betyg i svenska för danskar om man har danska i sitt gymnasiebetyg. Tillåtet att skriva på danska eller engelska. Kurslitteratur på svenska eller engelska. Liten förberedande kurs i svenska, rekommenderas men inget krav.

13 Anmälan och antagning Hitta information om våra utbildningar Webbanmälan för samordnad antagning till all universitets- och högskoleutbildning i Sverige, sök upp till 20 alternativ. Börja med att skapa användarkonto! Optagelse 2 gange om året! Anmälningstider för program och kurser på grundnivå: 15 april till höstterminen (efterårsemester) 15 okt till vårterminen (forårsemester) Betygskomplettering: mitten av juni resp. början av december. Se

14 Behörighet - Adgangskrav
Grundläggande behörighet F.eks. Dansk Studenterexamen: STX, HTX, HHX eller HF. Särskild behörighet (specifikke adgangskrav) F. eks. Matematik på B-niveau Alltid Ofta Behörighetsgivande kurser översätts enligt särskild tabell. Se Utländska bedömningshandboken:

15 Urval Minst 1/3 av platserna: Betygsurval
Minst 1/3 av platserna: Provurval (HP) 1/3 av platserna: Lärosätet beslutar själv. Betygsurval, fyra grupper: BI Gymnasieexamen eller slutbetyg direktgrupp (inkl. utländska betyg) BI ex Endast gymnasieexamen ( ) BII Gymnasieexamen eller slutbetyg med kompletteringar BF Studieomdöme från folkhögskola + nya BIex

16 Urval Andra urvalsmetoder
HP Högskoleprovet (avgör även i ett andra led vid lika meriter) AP Akademiska poäng: Gäller vid LU endast till fristående kurser (ej program) Ibland: Alternativa praktiska urvalsmetoder t ex intervjuer, särskilda antagningsprov + nya BI ex

17 Meritvärde i betygsurval
Uträkning av meritvärde för danska betyg: Antagningsstatistik:

18 Länktips LU/universitetsstudier i Sverige
Lunds universitet (& specifikt för danska studenter) Sök upp och jämför universitetsutbildning i Sverige, information om högskoleprovet Webbanmälan till universitetsstudier i Sverige. Aktuella, sökbara utbildningar, information med allt du behöver veta om antagningsprocessen. Antagningsstatistik. SACO, Sveriges akademikers centralorganisation , info om akademiker- yrken Hej och hå!!

19 Hjälp till studenter Allmän studievägledning Ämnesinriktad studievägledning Studieverkstaden - studieteknik och akademiskt skrivande Pedagogiskt stöd - för dig med funktionsnedsättning, t ex dyslexi. Studenthälsan - för den som inte mår bra i studierna Studentprästerna - samtal om livsfrågor, krishantering

20 När du vill veta mer om LU
046 –

21


Ladda ner ppt "Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 15 mars 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser