Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter från Antagningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter från Antagningen"— Presentationens avskrift:

1 Nyheter från Antagningen

2 Dagens innehåll Ny urvalsgrupp BIEX Lägsta gräns för Högskoleprovet
Ny rutin för sena anmälningar, Uppsala universitet Förbättringar av sökandewebben Antagning.se Yrkeslivserfarenhet vid SLU och UU

3 Kort om regelverket – ur Högskoleförordningen
Högskoleförordningen 2 a. Vid urval till utbildning som påbörjas efter den 31 maj 2014 och före den 1 juni 2017 ska sökande med gymnasieexamen dessutom indelas i en särskild gymnasieexamensgrupp. Sökande med gymnasieexamen ska inte ingå i underlaget för beräkning av platsfördelning till I. Vid platsfördelning ska den särskilda gymnasieexamensgruppen och de övriga betygsgrupperna tilldelas platser enligt den princip om platstilldelning som framgår av Den andel platser som enligt 2 annars skulle tillföras I ska i stället fördelas mellan I och den särskilda gymnasieexamensgruppen i förhållande till antalet behöriga sökande i de två grupperna.

4 Tolkningar av regelverket
Gäller första gången för antagning till sommaren 2014, sista gången till våren 2017. Endast sökande med gymnasieexamen (högskoleförberedande eller yrkes) som ligger till grund för meritvärdet placeras i den nya urvalsgruppen BIEX. Endast sökande som uppfyller villkoren för att få tillhöra BI kan placeras i BIEX. Alltså: sökande med gymnasieexamen som tillhör BI alltid även tillhör BIEX. Sökande som kompletterat för behörighet* hamnar i BII. (Finns ingen BIIEX!) * = Sökande med examen från yrkesprogram som skaffat sig grundläggande behörighet genom att komplettera inom kommunala vuxenutbildningen placeras i BI och BIEX.

5 Kanske lite tydligare?

6 Kort om platsfördelning
Utbildning som startar senast 31/5: Platsfördelning proportionellt mot antal behöriga sökande i betygsurvalsgrupperna. Ta en tredjedel av platserna från BII. Ge denna tredjedel till BI. Utbildning som startar efter 31/5: Platsfördelning proportionellt mot antal behöriga sökande i betygsurvalsgrupperna. Ta en tredjedel av platserna från från BII. Ge denna tredjedel till BIEX och BI. Fördelningen mellan BIEX och BI…?

7 Platsfördelning i tre steg (1)
Platserna fördelas först i förhållande till antalet behöriga sökande i en betygsgrupp, som innefattar BI, BII och BIEX, respektive i en folkhögskolegrupp, BF. Om samma sökande förekommer i flera urvalsgrupper som ingår i betygsgruppen räknas sökande enbart en gång i betygsgruppen. (Sökande som förekommer både i betygsgruppen och i folkhögskolegruppen räknas i båda dessa grupper).

8 Platsfördelning i tre steg (2)
Därefter fördelas de platser som tilldelades betygsgruppen till de i betygsgruppen ingående urvalsgrupperna enligt följande: Platserna fördelas proportionellt mellan BI, BII och BIEX utifrån antalet sökande som konkurrerar i respektive urvalsgrupp, men med följande undantag: De sökande med gymnasieexamen i BI, dvs. de som även konkurrerar i BIEX, ska inte räknas med som sökande i BI vid denna fördelning, dvs. antal sökande som får ”tillgodoräknas” BI är antal sökande i BI minus antal sökande i BIEX.

9 Platsfördelning i tre steg (3)
Därefter ska en tredjedel av platserna från kompletteringsgruppen BII omfördelas till BI och BIEX enligt följande: Platserna fördelas proportionellt mellan BI och BIEX utifrån antalet sökande som konkurrerar i respektive urvalsgrupp, men med följande undantag: De sökande med gymnasieexamen i BI, dvs. de som även konkurrerar i BIEX, ska inte räknas med som sökande i BI vid denna omfördelning, dvs. antal sökande som får ”tillgodoräknas” BI är antal sökande i BI minus antal sökande i BIEX.

10 Studieomdöme från folkhögskola enligt Gymnasieskola 2011
Omfattningskrav: Att fullgjord utbildning på Fhsk motsvarar 3 år på gymnasiet (minst ett år på Fhsk, om minst 30 veckors heltidstudier) Innehållskrav: Kunskaper som motsvarar följande 7 kurser: Svenska 3, alternativt Svenska som andraspråk 3 Engelska 6 Matematik 1 a, b eller c Samhällskunskap 1a1 Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Historia 1a1 Bedömningshandboken: För Svenska och Engelska räcker det med att styrka Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6 (underliggande nivåer behöver ej styrkas)

11 Meritvärdering av folkhögskola
Ny skala i 7 steg Mindre god 1,5 Mindre god-God 2 God 2,5 God-Mycket god 3 Mycket God 3,5 Mycket God-Utmärkt 4 Utmärkt Denna skala ska även kunna finnas på de näst nyaste intygen (med innehållskraven uttryckta med Kärnämnen)

12 Lägsta gräns för HP Förslag: att i högskoleprovsgruppen införa en lägsta gräns för antagning, ej beslut än! Gäller främst lärarutbildning med lågt söktryck Sammanblandning av behörighet och urval – svårt att förstå och förklara Försöker lösa ett problem som borde tacklas på annat sätt…

13 Ny rutin för sen anmälan, Uppsala universitet
Gäller anmälan till Ht 2014 Alla kurser och program stänger efter sista anmälningsdag den 15/4. De kurser och program som har lediga platser, eller färre än x reserver, efter urval kommer att öppnas för sen anmälan den 15/7 Sena anmälningar handläggs efter urval 2, i augusti Varför? - Tydlighet i informationen, ”sista anmälningsdag” - Rimlig chans att bli antagen - Undvika onödigt arbete

14 Förbättringar av sökandewebben Antagning.se
Möjlighet att spara anmälan för att skicka in senare tas bort. Tillgänglighetsförbättringar: Visuell presentation – Länkar, tangentbordsnavigering, kontraster, knappar. Logik – Länkars mål, navigation, menystruktur, sökfunktionen. Teknik – struktur, hur objekt är uppmärkta, för bättre skärmuppläsning. Ny räknare av grundpoäng (utan meritpoäng) för slutbetyg och gymnasieexamen Chatta med Contact Center, frågor om lösenord och aktiveringskod

15 Yrkeslivserfarenhet Vid SLU krävs yrkeslivserfarenhet till två utbildningar (Lantmästare och Skogsmästare), medan det är meriterande för ytterligare två (Trädgårdsingenjör – Odling samt Hippolog). SLU använder krav/önskemål om YLE där YLE antingen är nödvändigt för att klara av berörd utbildning, eller där YLE kraftigt förbättrar den sökandes möjlighet till lyckade studier. SLU Kräver minst 50% tjänstgöringsgrad (kan erhållas genom parallella arbeten). Godkänner arbete tidigast från det år den sökande fyller 16 år. Godkänner inte arbete parallellt med skolarbete Intyg måste vara utfärdade av ojävig, och innehålla uppgift om start- och slutdatum, arbetets innehåll och arbetets omfattning

16

17


Ladda ner ppt "Nyheter från Antagningen"

Liknande presentationer


Google-annonser