Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målseminarium för studieplan Användarscenarier Daniel Erlandsson Annette Larsson 2013-12-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målseminarium för studieplan Användarscenarier Daniel Erlandsson Annette Larsson 2013-12-11."— Presentationens avskrift:

1 Målseminarium för studieplan Användarscenarier Daniel Erlandsson Annette Larsson 2013-12-11

2 Lite grunder om användargränssnittet »Söka reda på en student »Navigera runt i en students åtaganden/information…

3 Söka reda på en student eller få träff på flera studenter, jfr Ladok Noveau

4 Hur skalet ser ut

5 Skapa tillfällesstruktur för sjuksköterskeprogrammet »Användarscenario Programansvarige Johan vill planera programmets första termin. Enligt planen ingår två obligatoriska kurser i första terminen, Introduktionskurs i omvårdnad 15 hp och Anatomi och fysiologi 15 hp. Kurstillfällen för dessa kurser finns beslutade sedan tidigare. Johan loggar in i Ladok för att skapa en tillfällesstruktur för sjuksköterskeprogrammet som startar vårterminen 2014. Han söker fram aktuella kurstillfällen och lägger in dessa i tillfällesstrukturen. Johan markerar också att utbildningen startar med dessa två tillfällen. Johan publicerar tillfällesstrukturen för vårterminen 2014.

6 Skapa tillfällesstruktur för sjuksköterskeprogrammet

7 Eva påbörjar programstudier »Användarscenario Eva är antagen till sjuksköterskeprogrammet vårterminen 2014. Hon har fått information om schema att hon ska registrera sig i Ladok mellan den 17/1 och den 25/1. Den 18/1 loggar Eva in i Ladok och ser i sin studieplan att utbildningen startar med två kurser. Introduktionskursen är öppen för registrering. Eva registrerar sig på kursen och kan se att hennes studier på sjuksköterskeprogrammet är påbörjade.

8 Eva påbörjar programstudier

9 Eva registrerar sig på Introduktionskursen

10 Evas programstudier påbörjas

11 Fortsatt planering av tillfällesstruktur för sjuksköterskeprogrammet »Användarscenario Programansvarige Johan vill planera programmets fjärde termin. Enligt planen ingår en obligatoriska kurs och en valbara kurs. Studenterna ska meddela att de önskar läsa den obligatoriska kursen, Medicinska ämnen 15 hp, mellan den 2015-05-25 – 2015-05-30. Studenten kan välja en av följande tre kurser, Primärvård äldre 15 hp, Primärvård barn 15 hp och Skolhälsovård 15 hp. Kurstillfällen för dessa kurser finns beslutade sedan tidigare. Valperioden är mellan den 2015-09-01 och 2015-09-07. Johan loggar in i Ladok och hämtar upp tillfällesstruktur för sjuksköterskeprogrammet som startade vårterminen 2014. Han söker fram aktuella kurstillfällen. Johan lägger in det obligatoriska tillfället och anger att det ska accepteras under perioden 2015-05-25 – 2015- 05-30. Han lägger också in en valmöjlighet bestående av de tre valbara tillfällena med valperioden 2015-09-01 och 2015-09-07.

12 Fortsatt planering av tillfällesstruktur för sjuksköterskeprogrammet

13 Eva fortsätter sina programstudier i termin fyra »Användarscenario Eva har hunnit till tredje terminen på sjuksköterskeprogrammet. Eva har fått information om att hon ska göra val inför nästa termins studier. Hon får samtidigt reda på att hon i början av september ska göra ett kursval inför andra halvan av termin fyra. Den 25/5 maj loggar Eva in i Ladok och ser i sin studieplan att termin 4 startar med Medicinska ämnen 15 hp. Eva vill fortsätta sina studier och accepterar kursen. När registreringsperioden för Medicinska ämnen 15 hp öppnar den 29/8 registrerar hon sig. Eva gör den 4/9 ett kursval och väljer att läsa Skolhälsovård 15 hp under andra halvan av termin fyra.

14 Eva fortsätter sina programstudier i termin fyra

15

16

17 Planering av genomförande av sjuksköterske- programmet »Användarscenarier 1.Läraren Lisbet vill, innan hon går på semester, ta fram underlag över vilka studenter som förväntas läsa Medicinska ämnen 15 hp som startar i september för att förbereda höstens arbete. 2.VFU-planeraren Sture tar den 10 september fram underlag för studenternas val av kurser för andra halvan av termin fyra. Utifrån underlaget kan Sture påbörja arbetet med att fördela praktikplatser.

18 Studieuppföljning/Studieprövning »Användarscenario Programansvarige Johan vill under våren ta fram underlag för studieuppföljning för att i god tid kunna ta kontakt med studenter som inte följer tänkt studieplan och erbjuda studieplanering. Han skapar ett sökfilter för sjuksköterskeprogrammet, termin 4, H15, och anger även specifika krav för prövning (”har följt tänkt studieplan minus 30 hp”). Han får fram ett underlag med de studenter som riskerar att inte uppfylla kraven för fortsatta studier.

19 Planering av genomförande av sjuksköterske- programmet

20 Studenter som inte följer tänkt studieplan

21 Sök ut förväntade studenter till Sjuksköterskeprogrammet termin 4 H15, kursen Medicinska ämnen 15 hp.

22 Gruppövning

23 Återupptagande av studier på sjuksköterske- programmet »Användarscenario Programansvarige Johan har fått in en ansökan om återupptagande från studenten Svante som har halkat efter i sin utbildning på sjuksköterskeprogrammet. Han har tenterat av en del rester och har nu kommit i kapp och vill nu få en plats i programmet termin fem för fortsatta studier. Lärosätet har beslutat att ge Svante möjlighet att fortsätta sina programstudier i termin fem som startar den 19/1 2016. Svante har fått beslutet att han har en plats och att kan ska göra kursval inför termin fem. Antingen kan studenterna läsa Omvårdnadsvetenskap C, Kvinnors hälsa 30 hp eller Omvårdnadsvetenskap C, Barns hälsa 30 hp. För att ge Svante möjlighet att fortsätta sina studier på sjuksköterskeprogrammet enligt beslut söker Johan fram tillgängliga programtillfällen och väljer lämpligt tillfälle och anger startdatum. När valperioden för termin fem infaller kommer Svante in till Johan och vill ha hjälp att välja kurser inför terminsstarten. Johan lägger in att Svante vill läsa Omvårdnadsvetenskap C, Barns hälsa 30 hp. När registreringsperioden för kursen öppnat kommer Svante in och vill ha hjälp att registrera sig. Johan registrerar Svante. Svante är därmed student på Omvårdnadsvetenskap C, Barns hälsa 30 hp i termin fem.

24 Återupptagande av studier på sjuksköterske- programmet

25 1. Väljer att lägga till ett nytt programtillfälle

26 2. Lägger till sjuksköterskeprogrammet V14

27 3. Beslutar om att studenten ska gå det programtillfället

28 4. Beslutet dokumenteras

29 Forts Återupptagande … »(Exempel från befintligt GUI Peka ut nytt programtillfälle vid återupptagande och därmed få tillgång till ny utbildningsstruktur)

30 Avbrott »Användarscenarier Avbrott på kurs inom program Studenten Anna kommer in till studievägledaren Erik och vill avbryta en kurs inom lärarprogrammet. Hon tycker inte att kursen ger henne det hon förväntade sig och önskar en annan kurs i stället. Erik lägger in avbrottet på kursen. Avbrott på program Edit, student på lärarprogrammet, kommer in till Erik den 18 januari och anmäler avbrott på programmet fr. o m vårterminen 2014. Studenten Edit berättar att hon har kommit in på journalistprogrammet som egentligen var hennes förstaval. Edit har registrerat sig på samtliga planerade kurser inom lärarprogrammet höstterminen 2013. Hon har också gjort val av inriktning med ingående kurs för fortsatta studier inom lärarprogrammet våren 2014. Erik dokumenterar avbrottet på lärarprogrammet den 18 januari 2014. Erik ser då dels att avbrott också kommer att läggas in på de kurser inom programmet som ej är avslutade dels att återbud läggs in på den inriktning och kurs Edit valt tidigare.

31 Avbrott

32

33 Studieuppehåll på program »Användarscenario Roland, student på lärarprogrammet, har den 17 november lämnat in en ansökan om uppehåll på programmet under vår- och höstterminen 2014. Roland har angivit som orsak: Har fått arbete på FN i New York. Erik tar emot ansökan och handlägger. Roland får besked om att återupptagande av studierna vårterminen 2015 kan ske i mån av plats. Roland får också information om att lämna in en ansökan om återupptagande av studierna senast 1 november 2014. Erik dokumenterar uppehållet. Ansökan om att Roland önskar återuppta sina studier på lärarprogrammet inkommer den 24 oktober. Efter genomgång av inkomna ansökningar om platser inför våren 2015 har nämnden beslutat att ge Roland en plats för fortsatta studier. Roland får besked om att plats finns och ombeds ta kontakt med studievägledaren för planering av sina fortsatta studier.

34 Omregistrering på kurstillfälle (befintligt kurstillfälle) »Användarscenario Studenten Eira är registrerad på kursen Förvandlingskonst, 30 hp, på tillfälle 1 som löper över två perioder H12 och V13. Eira läser första perioden och andra perioden men har inga godkända resultat. Därefter väljer hon att under en tid inte studera. Ett år senare dyker hon upp hos studievägledaren Johan och vill gå om kursen. Studievägledaren konstaterar att det finns ett lämpligt kurstillfälle, tillfälle 2 H14 till V15, där Eira kan få en plats. Johan lägger in antagningen på valt tillfälle. När registreringsperioden på det nya kurstillfället öppnar kommer Eira in till Johan igen och vill bli registrerad. Johan omregistrerar Eira på kursen Förvandlingskonst H14. I januari kommer Eira in och ber Johan omregistrera henne på kursen Förvandlingskonst för period 2 V15.

35 Omregistrering på kurstillfälle (befintligt kurstillfälle) »Användarscenario Studenten Eira är registrerad på kursen Förvandlingskonst, 30 hp, på tillfälle 1 som löper över två perioder H12 och V13. Eira läser första perioden och klarar av ingående moduler. Därefter väljer hon att under en tid inte studera. Ett år senare dyker hon upp hos studievägledaren Johan och vill gå klart kursen. Studievägledaren konstaterar att det finns ett lämpligt kurstillfälle, tillfälle 2 H14 till V15, där Eira kan få en plats i period 2 V15. Johan lägger in antagningen på valt tillfälle. När registreringsperioden på det nya kurstillfället öppnar i januari kommer Eira in till Johan igen och vill bli registrerad på period 2. Johan registrerar Eira på kursen Förvandlingskonst V15.

36 1. Väljer att lägga till ett nytt programtillfälle

37 2. Lägger till sjuksköterskeprogrammet V14

38 3. Beslutar om att studenten ska gå det programtillfället

39 4. Beslutet dokumenteras

40 Studieplan för andra utbildningsformer »Användarscenarier 1.Lars har blivit antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet vårdvetenskap. Lars går till administratören Anna för att få hjälp att registrera sig på obligatorisk introduktionskurs enligt den allmänna studieplanen. Lars tar också kontakt med sin handledare Kristin för att kunna påbörja upprättandet av hans individuella studieplan. 2.Anders är antagen till förutbildningen Högskolans basår, naturvetenskaplig inriktning. När registreringsperioden har öppnat ber han administratören Moa hjälpa honom att registrera sig på de första två kurserna inom utbildningen. Moa söker fram Anders med hjälp av personnummer och ser antagningen till Högskolans basår naturvetenskaplig inriktning som ej är påbörjad. Inom utbildningen finns även två kurser, matematik och fysik, som är möjliga att påbörja. Moa registrerar Anders på båda dessa kurser och utbildningen blir därmed påbörjad.

41 Studieuppehåll på program


Ladda ner ppt "Målseminarium för studieplan Användarscenarier Daniel Erlandsson Annette Larsson 2013-12-11."

Liknande presentationer


Google-annonser