Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målseminarium för studieplan Användarscenarier Daniel Erlandsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målseminarium för studieplan Användarscenarier Daniel Erlandsson"— Presentationens avskrift:

1 Målseminarium för studieplan Användarscenarier Daniel Erlandsson
Annette Larsson

2 Lite grunder om användargränssnittet
Söka reda på en student Navigera runt i en students åtaganden/information…

3 Söka reda på en student eller få träff på flera studenter, jfr Ladok Noveau
Berätta om hur man söker reda på en student För publiken kan det vara enkelt att komma in i GUI:t eftersom de jämför m Ladok Noveau

4 Hur skalet ser ut Jag tror att det är en bra idé om CZ går igenom idéen med de olika flikarna och vad hon ser bakom dom. Jag kan göra presentationen finare med att göra så att den fliken hon pratar om blir vald, om det är en idé ni tror på.

5 Skapa tillfällesstruktur för sjuksköterskeprogrammet
Användarscenario Programansvarige Johan vill planera programmets första termin. Enligt planen ingår två obligatoriska kurser i första terminen, Introduktionskurs i omvårdnad 15 hp och Anatomi och fysiologi 15 hp. Kurstillfällen för dessa kurser finns beslutade sedan tidigare. Johan loggar in i Ladok för att skapa en tillfällesstruktur för sjuksköterskeprogrammet som startar vårterminen Han söker fram aktuella kurstillfällen och lägger in dessa i tillfällesstrukturen. Johan markerar också att utbildningen startar med dessa två tillfällen. Johan publicerar tillfällesstrukturen för vårterminen 2014.

6 Skapa tillfällesstruktur för sjuksköterskeprogrammet

7 Eva påbörjar programstudier
Användarscenario Eva är antagen till sjuksköterskeprogrammet vårterminen Hon har fått information om schema att hon ska registrera sig i Ladok mellan den 17/1 och den 25/1. Den 18/1 loggar Eva in i Ladok och ser i sin studieplan att utbildningen startar med två kurser. Introduktionskursen är öppen för registrering. Eva registrerar sig på kursen och kan se att hennes studier på sjuksköterskeprogrammet är påbörjade.

8 Eva påbörjar programstudier

9 Eva registrerar sig på Introduktionskursen
Byt plats på kurserna så att det börjar med Introduktionskursen… Kurstillfällena ska ha följande innehåll i kolumnerna Introduktionskurs i omvårdnad, 15 hp, OMI010, 23456, 100%, Normal, – Anatomi och fysiologi, 15 hp, AF0010, 23432, 100%, Normal, – Det räcker med en kolumn för Anmkod Ta även bort Studieplaner i menyn så tar vi ställning till var denna ska in när vi jobbar vidare med målbildsprototyp. I menyn Under Preliminära ska finnas först Studieval och sedan Omkoppling (ta bort Omplanering).

10 Evas programstudier påbörjas
Ändra rubrik till Registrera på kurs Ändra kurstillfälle till Introduktionskurs i omvårdnad, 15 hp, OMI010, 23456, 100%, Normal, – Ändra till Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, VSSKY, – Den dimmade bilden i bakgrunden ska ändras till föregående bild när du justerat den.

11 Fortsatt planering av tillfällesstruktur för sjuksköterskeprogrammet
Användarscenario Programansvarige Johan vill planera programmets fjärde termin. Enligt planen ingår en obligatoriska kurs och en valbara kurs. Studenterna ska meddela att de önskar läsa den obligatoriska kursen, Medicinska ämnen 15 hp, mellan den – Studenten kan välja en av följande tre kurser, Primärvård äldre 15 hp, Primärvård barn 15 hp och Skolhälsovård 15 hp. Kurstillfällen för dessa kurser finns beslutade sedan tidigare. Valperioden är mellan den och Johan loggar in i Ladok och hämtar upp tillfällesstruktur för sjuksköterskeprogrammet som startade vårterminen Han söker fram aktuella kurstillfällen. Johan lägger in det obligatoriska tillfället och anger att det ska accepteras under perioden – Han lägger också in en valmöjlighet bestående av de tre valbara tillfällena med valperioden och

12 Fortsatt planering av tillfällesstruktur för sjuksköterskeprogrammet

13 Eva fortsätter sina programstudier i termin fyra
Användarscenario Eva har hunnit till tredje terminen på sjuksköterskeprogrammet. Eva har fått information om att hon ska göra val inför nästa termins studier. Hon får samtidigt reda på att hon i början av september ska göra ett kursval inför andra halvan av termin fyra. Den 25/5 maj loggar Eva in i Ladok och ser i sin studieplan att termin 4 startar med Medicinska ämnen 15 hp. Eva vill fortsätta sina studier och accepterar kursen. När registreringsperioden för Medicinska ämnen 15 hp öppnar den 29/8 registrerar hon sig. Eva gör den 4/9 ett kursval och väljer att läsa Skolhälsovård 15 hp under andra halvan av termin fyra.

14 Eva fortsätter sina programstudier i termin fyra

15 Eva fortsätter sina programstudier i termin fyra
Ändra menyn Ändra datum: Medicinska ämnen ska ha startdatum och slutdatum Valkurserna ska ha startdatum och slutdatum

16 Eva fortsätter sina programstudier i termin fyra
Ändra menyn Ändra datum enligt föregående bild

17 Planering av genomförande av sjuksköterske-programmet
Användarscenarier Läraren Lisbet vill, innan hon går på semester, ta fram underlag över vilka studenter som förväntas läsa Medicinska ämnen 15 hp som startar i september för att förbereda höstens arbete. VFU-planeraren Sture tar den 10 september fram underlag för studenternas val av kurser för andra halvan av termin fyra. Utifrån underlaget kan Sture påbörja arbetet med att fördela praktikplatser.

18 Studieuppföljning/Studieprövning
Användarscenario Programansvarige Johan vill under våren ta fram underlag för studieuppföljning för att i god tid kunna ta kontakt med studenter som inte följer tänkt studieplan och erbjuda studieplanering. Han skapar ett sökfilter för sjuksköterskeprogrammet, termin 4, H15, och anger även specifika krav för prövning (”har följt tänkt studieplan minus 30 hp”). Han får fram ett underlag med de studenter som riskerar att inte uppfylla kraven för fortsatta studier.

19 Planering av genomförande av sjuksköterske-programmet

20 Studenter som inte följer tänkt studieplan
Om du vill att jag ska göra fler för de andra scenarierna, ange filter och filtervärden så tar jag fram flera ___ I denna bild borde det även kunna gå att ange att man vill söka fram avvikelser från studieplan??? Sjuksköterskeprogrammet, termin 4, minus 30 hp. Ytterligare en filtrering till scenariet förväntade studenter: Sök ut förväntade studenter till Sjuksköterskeprogrammet termin 4 H15, kursen Medicinska ämnen 15 hp.

21 Sök ut förväntade studenter till Sjuksköterskeprogrammet termin 4 H15, kursen Medicinska ämnen 15 hp. Om du vill att jag ska göra fler för de andra scenarierna, ange filter och filtervärden så tar jag fram flera ___ I denna bild borde det även kunna gå att ange att man vill söka fram avvikelser från studieplan??? Sjuksköterskeprogrammet, termin 4, minus 30 hp. Ytterligare en filtrering till scenariet förväntade studenter: Sök ut förväntade studenter till Sjuksköterskeprogrammet termin 4 H15, kursen Medicinska ämnen 15 hp.

22 Gruppövning

23 Återupptagande av studier på sjuksköterske-programmet
Användarscenario Programansvarige Johan har fått in en ansökan om återupptagande från studenten Svante som har halkat efter i sin utbildning på sjuksköterskeprogrammet. Han har tenterat av en del rester och har nu kommit i kapp och vill nu få en plats i programmet termin fem för fortsatta studier. Lärosätet har beslutat att ge Svante möjlighet att fortsätta sina programstudier i termin fem som startar den 19/ Svante har fått beslutet att han har en plats och att kan ska göra kursval inför termin fem. Antingen kan studenterna läsa Omvårdnadsvetenskap C, Kvinnors hälsa 30 hp eller Omvårdnadsvetenskap C, Barns hälsa 30 hp. För att ge Svante möjlighet att fortsätta sina studier på sjuksköterskeprogrammet enligt beslut söker Johan fram tillgängliga programtillfällen och väljer lämpligt tillfälle och anger startdatum. När valperioden för termin fem infaller kommer Svante in till Johan och vill ha hjälp att välja kurser inför terminsstarten. Johan lägger in att Svante vill läsa Omvårdnadsvetenskap C, Barns hälsa 30 hp. När registreringsperioden för kursen öppnat kommer Svante in och vill ha hjälp att registrera sig. Johan registrerar Svante. Svante är därmed student på Omvårdnadsvetenskap C, Barns hälsa 30 hp i termin fem.

24 Återupptagande av studier på sjuksköterske-programmet

25 1. Väljer att lägga till ett nytt programtillfälle
Behöver hjälp med vilka kurser som ska vara med och poäng. Vi kan göra det som ett steg så det blir mer pedagogiskt 1. Gå in på bilden och se studentens utbildning inkl uppehåll 2. Välja två olika programtillfälle man ska ta och få upp det i tidslinjen, för att ha något att välja mellan 3. Besluta om vilket tillfälle som studenten ska fortsätta med Behöver hjälp här så att datum/tidpunkter stämmer överens med dina scenarion. Jag tänkte att du styr hur tidplanen för Eva ska se ut så lägger jag in det. __ Ändra namn till Svante Johansson Visa period H15 – H16 Tidsskala Termin Ta bort LP1, LP2, osv i visningen. Visningen börjar med H15 i tidsaxeln där Svantes pågående utbildning visas. Hans utbildning på sjusköterskeprogrammet startade mycket tidigare men det vi valt att visa är from H15. Där finns en pågående kurs Medicinska ämnen 15 hp, omreg (ska stå i rutan) som löper halva terminen. Därefter visas inga andra kurser som pågående (kanske bara ljusrosa färg utan innehåll resten av tiden ???). Ta bort Uppehåll i detta fall. Som administratör vill jag söka fram programtillfällen för sjuksköterskeprogrammet som jag kan lägga till i Svantes plan. Ta bort institution. Jag ska på något sätt peka ut vilken utbildning det gäller, i detta fall sjusköterskeprogrammet och då vill jag se möjliga programtillfällen i en dropdown, t ex Sjusköterskeprogrammet V14, Sjuksköterskeprogrammet H14, Sjuksköterskeprogrammet V15, o s v. Jag väljer sjuksköterskeprogrammet V14 i detta fall. Som startdatum i det nya programtillfället anger jag i detta fall (därmed vet systemet var i det nya programtillfället studenten ska in. När man klickar lägg till eller visa så visas ingående kurser i på det nya programtillfället fr o m V16 och framåt. I detta fall En ruta för hela V16 där det framgår att man ska välja mellan två kurser: Omvårdnadsvetenskap C, Kvinnors hälsa 30 hp eller Omvårdnadsvetenskap C, Barns hälsa 30 hp. Det visas också en kurs Examensarbete 30 hp för H16. Administratören ska sedan dokumentera beslutet om studieplan som gäller plats i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet V16. Ta bort förklaringen att Nytt programtillfälle är grönt. Det räcker med pågående i mörkrosa och preliminära i ljusrosa. Kurserna i den nya strukturen ska visas i ljusrosa.

26 2. Lägger till sjuksköterskeprogrammet V14
Behöver hjälp med vilka kurser som ska vara med och poäng. Vi kan göra det som ett steg så det blir mer pedagogiskt 1. Gå in på bilden och se studentens utbildning inkl uppehåll 2. Välja två olika programtillfälle man ska ta och få upp det i tidslinjen, för att ha något att välja mellan 3. Besluta om vilket tillfälle som studenten ska fortsätta med Behöver hjälp här så att datum/tidpunkter stämmer överens med dina scenarion. Jag tänkte att du styr hur tidplanen för Eva ska se ut så lägger jag in det. __ Ändra namn till Svante Johansson Visa period H15 – H16 Tidsskala Termin Ta bort LP1, LP2, osv i visningen. Visningen börjar med H15 i tidsaxeln där Svantes pågående utbildning visas. Hans utbildning på sjusköterskeprogrammet startade mycket tidigare men det vi valt att visa är from H15. Där finns en pågående kurs Medicinska ämnen 15 hp, omreg (ska stå i rutan) som löper halva terminen. Därefter visas inga andra kurser som pågående (kanske bara ljusrosa färg utan innehåll resten av tiden ???). Ta bort Uppehåll i detta fall. Som administratör vill jag söka fram programtillfällen för sjuksköterskeprogrammet som jag kan lägga till i Svantes plan. Ta bort institution. Jag ska på något sätt peka ut vilken utbildning det gäller, i detta fall sjusköterskeprogrammet och då vill jag se möjliga programtillfällen i en dropdown, t ex Sjusköterskeprogrammet V14, Sjuksköterskeprogrammet H14, Sjuksköterskeprogrammet V15, o s v. Jag väljer sjuksköterskeprogrammet V14 i detta fall. Som startdatum i det nya programtillfället anger jag i detta fall (därmed vet systemet var i det nya programtillfället studenten ska in. När man klickar lägg till eller visa så visas ingående kurser i på det nya programtillfället fr o m V16 och framåt. I detta fall En ruta för hela V16 där det framgår att man ska välja mellan två kurser: Omvårdnadsvetenskap C, Kvinnors hälsa 30 hp eller Omvårdnadsvetenskap C, Barns hälsa 30 hp. Det visas också en kurs Examensarbete 30 hp för H16. Administratören ska sedan dokumentera beslutet om studieplan som gäller plats i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet V16. Ta bort förklaringen att Nytt programtillfälle är grönt. Det räcker med pågående i mörkrosa och preliminära i ljusrosa. Kurserna i den nya strukturen ska visas i ljusrosa. Ändra från V15 till V16 i kalenderrubrik

27 3. Beslutar om att studenten ska gå det programtillfället
Behöver hjälp med vilka kurser som ska vara med och poäng. Vi kan göra det som ett steg så det blir mer pedagogiskt 1. Gå in på bilden och se studentens utbildning inkl uppehåll 2. Välja två olika programtillfälle man ska ta och få upp det i tidslinjen, för att ha något att välja mellan 3. Besluta om vilket tillfälle som studenten ska fortsätta med Behöver hjälp här så att datum/tidpunkter stämmer överens med dina scenarion. Jag tänkte att du styr hur tidplanen för Eva ska se ut så lägger jag in det. __ Ändra namn till Svante Johansson Visa period H15 – H16 Tidsskala Termin Ta bort LP1, LP2, osv i visningen. Visningen börjar med H15 i tidsaxeln där Svantes pågående utbildning visas. Hans utbildning på sjusköterskeprogrammet startade mycket tidigare men det vi valt att visa är from H15. Där finns en pågående kurs Medicinska ämnen 15 hp, omreg (ska stå i rutan) som löper halva terminen. Därefter visas inga andra kurser som pågående (kanske bara ljusrosa färg utan innehåll resten av tiden ???). Ta bort Uppehåll i detta fall. Som administratör vill jag söka fram programtillfällen för sjuksköterskeprogrammet som jag kan lägga till i Svantes plan. Ta bort institution. Jag ska på något sätt peka ut vilken utbildning det gäller, i detta fall sjusköterskeprogrammet och då vill jag se möjliga programtillfällen i en dropdown, t ex Sjusköterskeprogrammet V14, Sjuksköterskeprogrammet H14, Sjuksköterskeprogrammet V15, o s v. Jag väljer sjuksköterskeprogrammet V14 i detta fall. Som startdatum i det nya programtillfället anger jag i detta fall (därmed vet systemet var i det nya programtillfället studenten ska in. När man klickar lägg till eller visa så visas ingående kurser i på det nya programtillfället fr o m V16 och framåt. I detta fall En ruta för hela V16 där det framgår att man ska välja mellan två kurser: Omvårdnadsvetenskap C, Kvinnors hälsa 30 hp eller Omvårdnadsvetenskap C, Barns hälsa 30 hp. Det visas också en kurs Examensarbete 30 hp för H16. Administratören ska sedan dokumentera beslutet om studieplan som gäller plats i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet V16. Ta bort förklaringen att Nytt programtillfälle är grönt. Det räcker med pågående i mörkrosa och preliminära i ljusrosa. Kurserna i den nya strukturen ska visas i ljusrosa.

28 4. Beslutet dokumenteras
Lägg beslutsrutan med föregående bild i bakgrunden.

29 Forts Återupptagande …
(Exempel från befintligt GUI Peka ut nytt programtillfälle vid återupptagande och därmed få tillgång till ny utbildningsstruktur)

30 Avbrott Användarscenarier Avbrott på kurs inom program
Studenten Anna kommer in till studievägledaren Erik och vill avbryta en kurs inom lärarprogrammet. Hon tycker inte att kursen ger henne det hon förväntade sig och önskar en annan kurs i stället. Erik lägger in avbrottet på kursen. Avbrott på program Edit, student på lärarprogrammet, kommer in till Erik den 18 januari och anmäler avbrott på programmet fr. o m vårterminen Studenten Edit berättar att hon har kommit in på journalistprogrammet som egentligen var hennes förstaval. Edit har registrerat sig på samtliga planerade kurser inom lärarprogrammet höstterminen Hon har också gjort val av inriktning med ingående kurs för fortsatta studier inom lärarprogrammet våren 2014. Erik dokumenterar avbrottet på lärarprogrammet den 18 januari Erik ser då dels att avbrott också kommer att läggas in på de kurser inom programmet som ej är avslutade dels att återbud läggs in på den inriktning och kurs Edit valt tidigare.

31 Avbrott

32 Avbrott Ändra datum Introduktionskurs i omvårdnad, 15 hp, OMI010, 23456, 100%, Normal, – Anatomi och fysiologi, 15 hp, AF0010, 23432, 100%, Normal, – Filosofi ska ha datum —

33 Studieuppehåll på program
Användarscenario Roland, student på lärarprogrammet, har den 17 november lämnat in en ansökan om uppehåll på programmet under vår- och höstterminen Roland har angivit som orsak: Har fått arbete på FN i New York. Erik tar emot ansökan och handlägger. Roland får besked om att återupptagande av studierna vårterminen 2015 kan ske i mån av plats. Roland får också information om att lämna in en ansökan om återupptagande av studierna senast 1 november Erik dokumenterar uppehållet. Ansökan om att Roland önskar återuppta sina studier på lärarprogrammet inkommer den 24 oktober. Efter genomgång av inkomna ansökningar om platser inför våren 2015 har nämnden beslutat att ge Roland en plats för fortsatta studier. Roland får besked om att plats finns och ombeds ta kontakt med studievägledaren för planering av sina fortsatta studier.

34 Omregistrering på kurstillfälle (befintligt kurstillfälle)
Användarscenario Studenten Eira är registrerad på kursen Förvandlingskonst, 30 hp, på tillfälle 1 som löper över två perioder H12 och V13. Eira läser första perioden och andra perioden men har inga godkända resultat. Därefter väljer hon att under en tid inte studera. Ett år senare dyker hon upp hos studievägledaren Johan och vill gå om kursen. Studievägledaren konstaterar att det finns ett lämpligt kurstillfälle, tillfälle 2 H14 till V15, där Eira kan få en plats. Johan lägger in antagningen på valt tillfälle. När registreringsperioden på det nya kurstillfället öppnar kommer Eira in till Johan igen och vill bli registrerad. Johan omregistrerar Eira på kursen Förvandlingskonst H14. I januari kommer Eira in och ber Johan omregistrera henne på kursen Förvandlingskonst för period 2 V15.

35 Omregistrering på kurstillfälle (befintligt kurstillfälle)
Användarscenario Studenten Eira är registrerad på kursen Förvandlingskonst, 30 hp, på tillfälle 1 som löper över två perioder H12 och V13. Eira läser första perioden och klarar av ingående moduler. Därefter väljer hon att under en tid inte studera. Ett år senare dyker hon upp hos studievägledaren Johan och vill gå klart kursen. Studievägledaren konstaterar att det finns ett lämpligt kurstillfälle, tillfälle 2 H14 till V15, där Eira kan få en plats i period 2 V15. Johan lägger in antagningen på valt tillfälle. När registreringsperioden på det nya kurstillfället öppnar i januari kommer Eira in till Johan igen och vill bli registrerad på period 2. Johan registrerar Eira på kursen Förvandlingskonst V15.

36 1. Väljer att lägga till ett nytt programtillfälle
Behöver hjälp med vilka kurser som ska vara med och poäng. Vi kan göra det som ett steg så det blir mer pedagogiskt 1. Gå in på bilden och se studentens utbildning inkl uppehåll 2. Välja två olika programtillfälle man ska ta och få upp det i tidslinjen, för att ha något att välja mellan 3. Besluta om vilket tillfälle som studenten ska fortsätta med Behöver hjälp här så att datum/tidpunkter stämmer överens med dina scenarion. Jag tänkte att du styr hur tidplanen för Eva ska se ut så lägger jag in det. __ Ändra namn till Svante Johansson Visa period H15 – H16 Tidsskala Termin Ta bort LP1, LP2, osv i visningen. Visningen börjar med H15 i tidsaxeln där Svantes pågående utbildning visas. Hans utbildning på sjusköterskeprogrammet startade mycket tidigare men det vi valt att visa är from H15. Där finns en pågående kurs Medicinska ämnen 15 hp, omreg (ska stå i rutan) som löper halva terminen. Därefter visas inga andra kurser som pågående (kanske bara ljusrosa färg utan innehåll resten av tiden ???). Ta bort Uppehåll i detta fall. Som administratör vill jag söka fram programtillfällen för sjuksköterskeprogrammet som jag kan lägga till i Svantes plan. Ta bort institution. Jag ska på något sätt peka ut vilken utbildning det gäller, i detta fall sjusköterskeprogrammet och då vill jag se möjliga programtillfällen i en dropdown, t ex Sjusköterskeprogrammet V14, Sjuksköterskeprogrammet H14, Sjuksköterskeprogrammet V15, o s v. Jag väljer sjuksköterskeprogrammet V14 i detta fall. Som startdatum i det nya programtillfället anger jag i detta fall (därmed vet systemet var i det nya programtillfället studenten ska in. När man klickar lägg till eller visa så visas ingående kurser i på det nya programtillfället fr o m V16 och framåt. I detta fall En ruta för hela V16 där det framgår att man ska välja mellan två kurser: Omvårdnadsvetenskap C, Kvinnors hälsa 30 hp eller Omvårdnadsvetenskap C, Barns hälsa 30 hp. Det visas också en kurs Examensarbete 30 hp för H16. Administratören ska sedan dokumentera beslutet om studieplan som gäller plats i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet V16. Ta bort förklaringen att Nytt programtillfälle är grönt. Det räcker med pågående i mörkrosa och preliminära i ljusrosa. Kurserna i den nya strukturen ska visas i ljusrosa.

37 2. Lägger till sjuksköterskeprogrammet V14
Behöver hjälp med vilka kurser som ska vara med och poäng. Vi kan göra det som ett steg så det blir mer pedagogiskt 1. Gå in på bilden och se studentens utbildning inkl uppehåll 2. Välja två olika programtillfälle man ska ta och få upp det i tidslinjen, för att ha något att välja mellan 3. Besluta om vilket tillfälle som studenten ska fortsätta med Behöver hjälp här så att datum/tidpunkter stämmer överens med dina scenarion. Jag tänkte att du styr hur tidplanen för Eva ska se ut så lägger jag in det. __ Ändra namn till Svante Johansson Visa period H15 – H16 Tidsskala Termin Ta bort LP1, LP2, osv i visningen. Visningen börjar med H15 i tidsaxeln där Svantes pågående utbildning visas. Hans utbildning på sjusköterskeprogrammet startade mycket tidigare men det vi valt att visa är from H15. Där finns en pågående kurs Medicinska ämnen 15 hp, omreg (ska stå i rutan) som löper halva terminen. Därefter visas inga andra kurser som pågående (kanske bara ljusrosa färg utan innehåll resten av tiden ???). Ta bort Uppehåll i detta fall. Som administratör vill jag söka fram programtillfällen för sjuksköterskeprogrammet som jag kan lägga till i Svantes plan. Ta bort institution. Jag ska på något sätt peka ut vilken utbildning det gäller, i detta fall sjusköterskeprogrammet och då vill jag se möjliga programtillfällen i en dropdown, t ex Sjusköterskeprogrammet V14, Sjuksköterskeprogrammet H14, Sjuksköterskeprogrammet V15, o s v. Jag väljer sjuksköterskeprogrammet V14 i detta fall. Som startdatum i det nya programtillfället anger jag i detta fall (därmed vet systemet var i det nya programtillfället studenten ska in. När man klickar lägg till eller visa så visas ingående kurser i på det nya programtillfället fr o m V16 och framåt. I detta fall En ruta för hela V16 där det framgår att man ska välja mellan två kurser: Omvårdnadsvetenskap C, Kvinnors hälsa 30 hp eller Omvårdnadsvetenskap C, Barns hälsa 30 hp. Det visas också en kurs Examensarbete 30 hp för H16. Administratören ska sedan dokumentera beslutet om studieplan som gäller plats i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet V16. Ta bort förklaringen att Nytt programtillfälle är grönt. Det räcker med pågående i mörkrosa och preliminära i ljusrosa. Kurserna i den nya strukturen ska visas i ljusrosa. Ändra från V15 till V16 i kalenderrubrik

38 3. Beslutar om att studenten ska gå det programtillfället
Behöver hjälp med vilka kurser som ska vara med och poäng. Vi kan göra det som ett steg så det blir mer pedagogiskt 1. Gå in på bilden och se studentens utbildning inkl uppehåll 2. Välja två olika programtillfälle man ska ta och få upp det i tidslinjen, för att ha något att välja mellan 3. Besluta om vilket tillfälle som studenten ska fortsätta med Behöver hjälp här så att datum/tidpunkter stämmer överens med dina scenarion. Jag tänkte att du styr hur tidplanen för Eva ska se ut så lägger jag in det. __ Ändra namn till Svante Johansson Visa period H15 – H16 Tidsskala Termin Ta bort LP1, LP2, osv i visningen. Visningen börjar med H15 i tidsaxeln där Svantes pågående utbildning visas. Hans utbildning på sjusköterskeprogrammet startade mycket tidigare men det vi valt att visa är from H15. Där finns en pågående kurs Medicinska ämnen 15 hp, omreg (ska stå i rutan) som löper halva terminen. Därefter visas inga andra kurser som pågående (kanske bara ljusrosa färg utan innehåll resten av tiden ???). Ta bort Uppehåll i detta fall. Som administratör vill jag söka fram programtillfällen för sjuksköterskeprogrammet som jag kan lägga till i Svantes plan. Ta bort institution. Jag ska på något sätt peka ut vilken utbildning det gäller, i detta fall sjusköterskeprogrammet och då vill jag se möjliga programtillfällen i en dropdown, t ex Sjusköterskeprogrammet V14, Sjuksköterskeprogrammet H14, Sjuksköterskeprogrammet V15, o s v. Jag väljer sjuksköterskeprogrammet V14 i detta fall. Som startdatum i det nya programtillfället anger jag i detta fall (därmed vet systemet var i det nya programtillfället studenten ska in. När man klickar lägg till eller visa så visas ingående kurser i på det nya programtillfället fr o m V16 och framåt. I detta fall En ruta för hela V16 där det framgår att man ska välja mellan två kurser: Omvårdnadsvetenskap C, Kvinnors hälsa 30 hp eller Omvårdnadsvetenskap C, Barns hälsa 30 hp. Det visas också en kurs Examensarbete 30 hp för H16. Administratören ska sedan dokumentera beslutet om studieplan som gäller plats i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet V16. Ta bort förklaringen att Nytt programtillfälle är grönt. Det räcker med pågående i mörkrosa och preliminära i ljusrosa. Kurserna i den nya strukturen ska visas i ljusrosa.

39 4. Beslutet dokumenteras
Lägg beslutsrutan med föregående bild i bakgrunden.

40 Studieplan för andra utbildningsformer
Användarscenarier Lars har blivit antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet vårdvetenskap. Lars går till administratören Anna för att få hjälp att registrera sig på obligatorisk introduktionskurs enligt den allmänna studieplanen. Lars tar också kontakt med sin handledare Kristin för att kunna påbörja upprättandet av hans individuella studieplan. Anders är antagen till förutbildningen Högskolans basår, naturvetenskaplig inriktning. När registreringsperioden har öppnat ber han administratören Moa hjälpa honom att registrera sig på de första två kurserna inom utbildningen. Moa söker fram Anders med hjälp av personnummer och ser antagningen till Högskolans basår naturvetenskaplig inriktning som ej är påbörjad. Inom utbildningen finns även två kurser, matematik och fysik, som är möjliga att påbörja. Moa registrerar Anders på båda dessa kurser och utbildningen blir därmed påbörjad.

41 Studieuppehåll på program


Ladda ner ppt "Målseminarium för studieplan Användarscenarier Daniel Erlandsson"

Liknande presentationer


Google-annonser