Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På KI:s hemsida hittar du information som vänder sig till alla KI:s studenter http://ki.se, ingång för student Studievägledning Studera utomlands Studenträtt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På KI:s hemsida hittar du information som vänder sig till alla KI:s studenter http://ki.se, ingång för student Studievägledning Studera utomlands Studenträtt."— Presentationens avskrift:

1 På KI:s hemsida hittar du information som vänder sig till alla KI:s studenter ingång för student Studievägledning Studera utomlands Studenträtt Studenthälsan Allmän information - KI-bussen - Friskvård för studenter Program och kurswebbar (kursinfo, kurstider, ramschema, riktlinjer specifika för programmet, tillträdesbestämmelser, studieuppehåll osv.) KI-webb, info gemensamt för alla studenter (terminstider, flagga för studenträtt, tentaregler, begränsning av tentamenstillfällen osv.) Kursspecifika frågor; kursinformation, poängregistrering, kurstider, resttentatillfällen, restduggor,

2 courses.ki.se för information om ditt program/dina kurser
Information om utbildningsplan, terminens upplägg, kursplaner med kursinnehåll och kursmål Schema Kontaktuppgifter till lärare m fl Information om valbara kurser Allmän information om verksamhetsförlagd utbildning

3 Spärrar i programmet Du har rätt till sex provtillfällen per moment, med undantag för verksamhetsförlagd utbildning som du har rätt att genomgå två gånger. Får du underkänt på din verksamhetsförlagda utbildning första gången har du alltså rätt att göra om den en gång. Gemensamt för alla inriktningar är att kursen ”Vetenskaplig teori och metod” måste vara godkänd innan du kan påbörja kursen ”Examensarbete”

4 Spärrar i programmet, forts
Ytterligare spärrar som endast gäller inriktningarna mot anestesisjukvård, intensivvård, operationssjukvård samt ambulanssjukvård: Den första VFU:n (verksamhetsförlagda utbildningen) måste vara godkänd för att få gå ut på den andra VFU:n. Kursen ”Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård” måste vara godkänd för att få påbörja första kursen på termin två.

5 Viktiga E-tjänster Du har fått en personlig KI-mail. Det är främst genom denna mail KI når ut till studenterna. Det är alltså viktigt att hålla sig uppdaterad på KI-mailen. En idé kan vara att koppla den till sin privata mail. Om du får problem med inloggningen på mailen eller på ping pong så tar du konakt med Lyktan. De kan också hjälpa till med att skriva ut intyg, kopiering etc. Du hittar Lyktan i KI:s bibliotek på Alfred Nobels allé 8 och deras mailadress/telefonnummer hittar du under KIB:s (Karolinska Institutets biblioteks) hemsida

6 Ladok på webb Du hittar ”Ladok på webb” på ki.se om du går in på KI student. Där kan du - se dina kursregistreringar och kursresultat - själv göra adressändring - skriva ut kodat kursintyg

7 Resurser för studenter
Kortfattat om de resurser som finns för studenter vid KI: Studenthälsan (du hittar kontaktuppgifter på ki.se om du går in på KI student), där du kan komma i kontakt med - Kurator - Företagssköterskor - Sjukgymnastkonsult (finns kopplade till studenthälsan)

8 Resurser för studenter, forts.
Samordnare för studenter med funktionshinder (Tina Teljstedt). Om du t ex har dyslexi kan du få ett intyg av Tina och därmed få exempelvis förlängd skrivningstid vid tentamen. Du hittar mer information om vad du kan få hjälp med samt kontaktuppgifter till Tina om du går in på ki.se och sedan vidare till KI student. Språkverkstaden – vägledning i skrivandet. Dra dig inte för att be om hjälp hos språkverkstaden om du är osäker på hur man refererar, källhänvisar och citerar. Mer om detta på sista sidan i informationen.

9 Likabehandling och studentombudsman
KI har en studentombudsman, du hittar hans kontaktuppgifter om du söker på ki.se. Studentombudsmannen, SO, är en oberoende instans som du kan vända dig till om du t ex inte anser dig ha blivit bemött på ett korrekt sätt eller har andra problem i dina kontakter med lärare, studenter eller andra anställda på KI. KI ska verka för att främja alla studenters möjlighet att bedriva studier oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Likabehandling handlar både om rättsäkerhet för dig som student och om en höjd kvalitet i utbildningen

10 Studievägledning Vägledning/information om utbildningen
Studieplanering Oro för studieresultat Studieuppehåll Hjälp att ansöka om tillgodoräknande Återupptag av studier Sekretess och tystnadsplikt

11 Kontaktuppgifter till din studievägledare
Annika Larsson Tfn E-post; Besökstid dagligen, maila gärna och boka tid Besöksadress; Alfred Nobels allé 12, 1 tr upp från entréplan mittemot MF:s restaurang


Ladda ner ppt "På KI:s hemsida hittar du information som vänder sig till alla KI:s studenter http://ki.se, ingång för student Studievägledning Studera utomlands Studenträtt."

Liknande presentationer


Google-annonser