Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KANDIDATUPPSATS VT14 Kursledare: Lotta Hallberg och Karl Wahlin Examinator: Karl Wahlin och Lotta Hallberg 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KANDIDATUPPSATS VT14 Kursledare: Lotta Hallberg och Karl Wahlin Examinator: Karl Wahlin och Lotta Hallberg 1."— Presentationens avskrift:

1 KANDIDATUPPSATS VT14 Kursledare: Lotta Hallberg och Karl Wahlin Examinator: Karl Wahlin och Lotta Hallberg 1

2 732G32 Kandidatuppsats, 15 hp (732G03) Den viktigaste (och roligaste) kursen i hela programmet − tillämpning av dels kursrelaterad kunskap, dels vetenskaplig mognad på ett problem som inte är löst tidigare. − övning i att kommunicera med uppdragsgivare, som endera inte är uppdaterade på eller så bevandrade i det statistiska området. − övning i att på kort tid sätta sig in i ett problemområde, inklusive vad som tidigare gjorts inom detta område. − övning i att planera ett projekt så att man håller en tidsplan − övning i att uttrycka flera månaders intensivt arbete med litteratur och datorkörningar i en omfattande vetenskaplig rapport En kurs som börjar i januari 2014 och slutar i juni 2014 Ert främsta ”ansikte utåt” mot framtida arbetsgivare och samarbetspartners. 2

3 Kurshemsidor: Varje kurs som ges skall ha sin egen kurshemsida och det finns kurshemsidor för båda kurserna. Dock: För att underlätta administrerandet läggs all löpande information på kurshemsidan för 732G32: www.ida.liu.se/~732G32 Kursplanerna för respektive kurs återfinns dock på respektive kurs’ hemsida. 3

4 Tidsplan Oktober 2013Upptaktsmöte (idag!) Oktober - November 2013Sökande efter uppsatsarbete 25:e november 2013Sökandet skall vara klart med förslag till uppsats November- December 2013Finslipning av detaljer runt uppsatsförslaget, t ex noggrann kontroll att datamaterial finns, att inga onödiga hemlighetsmakerier med arbetet finns etc. Import av data till IDA’s system där så är möjligt. 20 januari 2014Upprop och start Februari 2014Problemseminarier Maj 2014Förslutsseminarier Vecka 23, 2014Slutseminarier 4

5 Sökande av uppsatsarbete: 1)Studera programmets hemsida om vilka uppdragsgivare som funnits under tidigare år. 2) Utnyttja ev. kontakter med tidigare studenter och de arbetsplatser de befinner sig på. 3)Tag kontakt! Gärna med många samtidigt. Vänta inte för länge med svar från någon enskild uppdragsgivare innan ni går vidare. 4)Inom offentliga myndigheter finns oftast bra kontaktvägar (T ex SCB, Karolinska institutet, Socialstyrelsen, Trafikverket) 5)Inom privata företag, försök få kontakt med någon i verksamheten, t ex vid ekonomiavdelningen. Tala inte med personalavdelningen då de oftast har mycket begränsad uppfattning om vilka ni är. 6) Om ni trots intensivt sökande upplever det runt 7:a november som hopplöst. tag kontakt med Kalle Wahlin eller Lotta Hallberg. Vi kan eventuellt då ha möjlighet att hjälpa till. 5

6 Kandidatprogrammet för Statistik och dataanalys Exempel på uppdragsgivare 6

7 Vad är lämpligt att säga till en potentiell uppdragsgivare? Ni skall skriva en akademisk uppsats motsvarande tre månaders heltidsarbete (inklusive själva uppsatsskrivandet), varken mer eller mindre. Uppdraget skall tåla att redovisas i en uppsats med offentlig framläggning. Vissa delar kan kodas (för att skydda företagshemligheter). Arbetet och handledningen av detta är i första hand LiU’s ansvar och arbetet förläggs som regel till universitetet. Inga specifika resultat kan utlovas. Uppdragsgivaren får (gratis) hjälp med att göra detta men kan inte kräva att vissa resultat uppnås. För de flesta uppdrag krävs att uppdragsgivare har färdiga data om det som skall analyseras. För uppdrag av tidsseriekaraktär krävs minst 10 års fullständiga data. När ni hittat ett lämpligt uppdrag skall ni be uppdragsgivare författa på en A4-sida vad det är för problem som skall lösas och vilka data som finns. 7

8 Förslag på hålltider VT14 Upprop den 20 januari kl 13,15 i John von Neumann Problemseminarium: 20 februari Material inför förslutseminarium klart 12 maj Förslutseminarium: 16 el 19 maj Slutseminarium: 4 och 5 juni 8


Ladda ner ppt "KANDIDATUPPSATS VT14 Kursledare: Lotta Hallberg och Karl Wahlin Examinator: Karl Wahlin och Lotta Hallberg 1."

Liknande presentationer


Google-annonser