Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen Information till nya studenter. Emma Högberg, Utbildningssekreterare Chrissie Evling, Studievägledare Vi finns på Studentcentrum Lindholmen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen Information till nya studenter. Emma Högberg, Utbildningssekreterare Chrissie Evling, Studievägledare Vi finns på Studentcentrum Lindholmen."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen Information till nya studenter

2 Emma Högberg, Utbildningssekreterare Chrissie Evling, Studievägledare Vi finns på Studentcentrum Lindholmen Hus SAGA, entréplan Besökstid: Mån-Tis & Tors-Fre 9-15 Obs! onsdagar har vi stängt Boka gärna tid via mail: emmahog@chalmers.se chrissie.evling@chalmers.se

3 Emma Högberg Roll: Utbildningssekreterare •Planering: •Budgetering •Studieportalen (kursutbud) • Studentärenden: •Antagning till senare del av programmet •Antagning till fristående kurs •Tillgodoräknande av kurser •Dispenser inom programmet • Uppföljning (program) •Prestationsmätning •Ekonomi •Kursutvärderingar

4 Kontinuerlig kursutveckling Kursutvärderingar är ett led i det ständiga arbetet med att förbättra Chalmers kurser och program. Studenternas erfarenheter som kursdeltagare är en nödvändig input till detta kvalitetsarbete.

5 Hur det går till • Kortfattad, webbaserad, anonym enkät till alla kursdeltagare. • Ett kursnämndsmöte mellan 2-5 studentrepresentanter, kursansvarig lärare, programrepresentant samt eventuellt viceprefekt och representant från studienämnd. 1234576 Tenta 1234576 Kursintro Kursnämnd Enkät Representanter presenteras

6 Studievägledare Stöttar dig i att nå examen! Vägledningssamtal • Bolla frågor kring din studiesituation • Mål, motivation och studieteknik • Individuell studieplanering Uppföljning • Studiestartsträffar • Resultatuppföljning • Studiestartsenkät

7 Komplement till undervisning • Supplemental instruction, SI SI ledare 2013: Algebra och Programutveckling: Anton Ekberg (Data), Kevin Johansson (Elektro) Elektriska kretsar: John Tagesson Ritz (Data och Elektro) • Mattesupport på biblioteket Tisdag em – Lindholmen Tips: Bilda egna studiegrupper!

8 Studiesocialt nätverk till stöd för Chalmersstudenten Akademihälsan finns på Kaserntorget 11 B. vån 6 psykiater, psykolog, läkare, sjuksköterska, kurator, ergonom tel 10 69 70 Högskolepräst. Lars van der Heeg Själavård och krishantering, etik och livsåskådningsfrågor. tel 0730 30 07 49 Lars.vanderheeg@chalmers.se Studerandeombudsman. Stöd och hjälp åt studenter som känner sig orättvist behandlade på Chalmers. Carl-Henri Fant, tel 772 3557 chf@math.chalmers.se Mats Alemyr, tel 772 2690 Mats.alemyr@chalmers.se Jämställdhetskoordinator. Bruno Rudström Handlägger jämställdhetsfrågor tel 772 2463 bruno.rudstrom@chalmers.se Kurator. Mikael Carlsson Stöd- och krissamtal, bearbetning och reflektion av sociala och psykologiska problem. Krishantering, studiesocial miljö och kulturfrågor. tel 772 2545 mikael.carlsson@chalmers.se Studievägledare. Studievägledning, information och socialt stöd Funktionsnedsättning Samordnaren handlägger frågor om enskilda studenters behov av hjälpmedel. Mikael Carlsson, samordnare Lindholmen tel 772 2545 mikael.carlsson@chalmers.se Studentkår I första hand sociala enheten i kårledningen. Sociala frågor (Studenternas fackliga ombud). Arbetsmiljö Katarina Hagdahl tel 772 2631 katarina.hagdahl@chalmers.se Säkerhet Erik Eliasson tel 772 6601 erik.eliassson@adm.chalmers.se

9 Funktionsnedsättning? • Med funktionsnedsättning avses fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk begränsning av funktionen samt specifika läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi • Funktionsnedsättningen ska vara varaktig och dokumenterad (intyg krävs) • Stödet utgår ifrån individens behov, t ex förlängd tentamenstid, anteckningshjälp, tekniska hjälpmedel • Samordnare Mikael Carlsson, kurator. Boka tid via mail: mikael.carlsson@chalmers.se mikael.carlsson@chalmers.se

10 Att ta sin plats i anspråk 1) Delta personligen på det obligatoriska uppropet 2) Delta personligen på den obligatoriska inskrivningen 3) Vara en aktiv student från första terminen

11 Vara en aktiv student på Chalmers innebär: • Att regelbundet läsa och besvara e-post som skickas till ditt e- postkonto på Chalmers • Att vara registrerad på samtliga obligatoriska kurser enligt gällande programplan (för termin 1) på det program du är antagen till • Att ha tenterat/deltagit i alla examinationsuppgifter och deltagit i laborationer eller andra obligatoriska moment (termin 1) • Att hörsamma kallelser från programansvarig och annan personal (oftast via mail)

12 Studiemedel • Ansök för två terminer i taget • Lämna studieförsäkran på CSN:s hemsida • CSN kontrollerar registreringar och resultat • 37,5 hp åk 1 och 45 hp åk 2 och 3, kontakta mig om ni inte kommer upp i dessa poäng Sjukdom? * Sjukanmäl dig till försäkringskassan dag 1 * Kontrollera dina försäkringar

13 Att studera är ett heltidsjobb Några tips : •Se till att ta tag i studierna nu direkt! •Deltag från början i alla aktiviteter inom kursen •Skaffa den information du behöver •Studera gärna tillsammans med andra •Bästa sättet att påverka utbildningen går via sektionskåren och kursutvärderingarna. •Att studera på högskolan innebär mycket eget ansvar •Se till att få en bra balans mellan studier och fritid … och till sist: Ta vara på studietiden!

14 Obligatorisk inskrivning 28/8 klockan 11.45 – 12.15 i Kårhuset Medtag inskrivningsblankett och legitimation!

15 Passerkort och datorkonto Om ditt passerkort upphör att fungera så kontakta Serviceenheten på entréplanet i hus Saga. Om ditt datorkonto strular, kontakta Chalmers IT-support, Helpdesk på entréplanet i hus Saga.

16

17 Lycka till med studierna!


Ladda ner ppt "Välkommen Information till nya studenter. Emma Högberg, Utbildningssekreterare Chrissie Evling, Studievägledare Vi finns på Studentcentrum Lindholmen."

Liknande presentationer


Google-annonser