Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information till nya studenter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information till nya studenter"— Presentationens avskrift:

1 Information till nya studenter
Välkommen Information till nya studenter

2 Emma Högberg, Utbildningssekreterare Chrissie Evling, Studievägledare
Vi finns på Studentcentrum Lindholmen Hus SAGA, entréplan Besökstid: Mån-Tis & Tors-Fre 9-15 Obs! onsdagar har vi stängt Boka gärna tid via mail:

3 Roll: Utbildningssekreterare
Emma Högberg Roll: Utbildningssekreterare Planering: Budgetering Studieportalen (kursutbud) Studentärenden: Antagning till senare del av programmet Antagning till fristående kurs Tillgodoräknande av kurser Dispenser inom programmet Uppföljning (program) Prestationsmätning Ekonomi Kursutvärderingar

4 Kontinuerlig kursutveckling
Kursutvärderingar är ett led i det ständiga arbetet med att förbättra Chalmers kurser och program. Studenternas erfarenheter som kursdeltagare är en nödvändig input till detta kvalitetsarbete.

5 Hur det går till Kortfattad, webbaserad, anonym enkät till alla kursdeltagare. Ett kursnämndsmöte mellan 2-5 studentrepresentanter, kursansvarig lärare, programrepresentant samt eventuellt viceprefekt och representant från studienämnd. Kursintro Kursnämnd Enkät 1 2 3 4 5 7 6 Tenta 1 2 3 4 5 7 6 Tenta Representanter presenteras

6 Studievägledare Stöttar dig i att nå examen! Vägledningssamtal
Bolla frågor kring din studiesituation Mål, motivation och studieteknik Individuell studieplanering Uppföljning Studiestartsträffar Resultatuppföljning Studiestartsenkät

7 Komplement till undervisning
Supplemental instruction, SI SI ledare 2013: Algebra och Programutveckling: Anton Ekberg (Data), Kevin Johansson (Elektro) Elektriska kretsar: John Tagesson Ritz (Data och Elektro) Mattesupport på biblioteket Tisdag em – Lindholmen Tips: Bilda egna studiegrupper!

8 Studiesocialt nätverk till stöd för Chalmersstudenten
Akademihälsan finns på Kaserntorget 11 B. vån 6 psykiater, psykolog, läkare, sjuksköterska, kurator, ergonom tel Högskolepräst. Lars van der Heeg Själavård och krishantering, etik och livsåskådningsfrågor. tel Studerandeombudsman. Stöd och hjälp åt studenter som känner sig orättvist behandlade på Chalmers. Carl-Henri Fant, tel Mats Alemyr, tel Jämställdhetskoordinator. Bruno Rudström Handlägger jämställdhetsfrågor tel Kurator. Mikael Carlsson Stöd- och krissamtal, bearbetning och reflektion av sociala och psykologiska problem. Krishantering, studiesocial miljö och kulturfrågor. tel Studievägledare. Studievägledning, information och socialt stöd Funktionsnedsättning Samordnaren handlägger frågor om enskilda studenters behov av hjälpmedel. Mikael Carlsson, samordnare Lindholmen Studentkår I första hand sociala enheten i kårledningen. Sociala frågor (Studenternas fackliga ombud). Arbetsmiljö Katarina Hagdahl tel Säkerhet Erik Eliasson tel

9 Funktionsnedsättning?
Med funktionsnedsättning avses fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk begränsning av funktionen samt specifika läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi Funktionsnedsättningen ska vara varaktig och dokumenterad (intyg krävs) Stödet utgår ifrån individens behov, t ex förlängd tentamenstid, anteckningshjälp, tekniska hjälpmedel Samordnare Mikael Carlsson, kurator. Boka tid via mail:

10 Att ta sin plats i anspråk
1) Delta personligen på det obligatoriska uppropet 2) Delta personligen på den obligatoriska inskrivningen 3) Vara en aktiv student från första terminen

11 Vara en aktiv student på Chalmers innebär:
Att regelbundet läsa och besvara e-post som skickas till ditt e-postkonto på Chalmers Att vara registrerad på samtliga obligatoriska kurser enligt gällande programplan (för termin 1) på det program du är antagen till Att ha tenterat/deltagit i alla examinationsuppgifter och deltagit i laborationer eller andra obligatoriska moment (termin 1) Att hörsamma kallelser från programansvarig och annan personal (oftast via mail)

12 Studiemedel Sjukdom? Ansök för två terminer i taget
Lämna studieförsäkran på CSN:s hemsida CSN kontrollerar registreringar och resultat 37,5 hp åk 1 och 45 hp åk 2 och 3, kontakta mig om ni inte kommer upp i dessa poäng Sjukdom? * Sjukanmäl dig till försäkringskassan dag 1 * Kontrollera dina försäkringar

13 Att studera är ett heltidsjobb
Några tips : Se till att ta tag i studierna nu direkt! Deltag från början i alla aktiviteter inom kursen Skaffa den information du behöver Studera gärna tillsammans med andra Bästa sättet att påverka utbildningen går via sektionskåren och kursutvärderingarna. Att studera på högskolan innebär mycket eget ansvar Se till att få en bra balans mellan studier och fritid … och till sist: Ta vara på studietiden!

14 Obligatorisk inskrivning 28/8 klockan 11.45 – 12.15
i Kårhuset Medtag inskrivningsblankett och legitimation!

15 Passerkort och datorkonto
Om ditt passerkort upphör att fungera så kontakta Serviceenheten på entréplanet i hus Saga. Om ditt datorkonto strular, kontakta Chalmers IT-support, Helpdesk

16

17 Lycka till med studierna!


Ladda ner ppt "Information till nya studenter"

Liknande presentationer


Google-annonser