Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya och Ladok3 »NUAK 2014 »Anders Mobjörk, UHR, »Catherine Zetterqvist, Ladok3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya och Ladok3 »NUAK 2014 »Anders Mobjörk, UHR, »Catherine Zetterqvist, Ladok3."— Presentationens avskrift:

1 Nya och Ladok3 »NUAK 2014 »Anders Mobjörk, UHR, »Catherine Zetterqvist, Ladok3

2 Innehåll »I vilket system ska antagning göras? »Ladok3 möjliggör förändring/förbättring »Ladok3 förutsätter förändring/förbättring »NyA genomför förändring/förbättring »Vilka förbättringsmöjligheter återstår

3 I vilket system ska antagning göras? »Begreppet antagning » I Ladok kan studenter ges tillträde till utbildning Genom att antagning gjorts i NyA eller annat lokalt systemstöd Genom att studenter tilldelats plats (manuellt) enligt gällande regler för aktuell utbildningsform Genom att kurser ingår i program och inte kräver prövning eller urval

4 Tillgängliggöra utbildningsutbud för anmälan Student erbjuds plats på utbildning Prövning av behörighet och urval Student genomför utbildning Student är förväntad deltagare till utbildning Villkor Reservplacerad Student erhåller bevis på genomförd utbildning NyA Antagning.se Studera Utbildningsinformation via emilschema Hinder pga villkor

5 Tillgängliggöra utbildningsutbud för anmälan Student erbjuds plats på utbildning Prövning av behörighet och urval Student genomför utbildning Student är förväntad deltagare till utbildning Villkor Reservplacerad Student erhåller bevis på genomförd utbildning Hinder pga villkor NyA/Antagning.se

6 Ladok3 möjliggör förbättringar/förändringar »Tidig hantering av utbildningsinformation Ladok kan hantera preliminär information Kan utgöra stöd för att tillgängliggöra utbildningsinformation för anmälan Kan säkerställa att ändringar i utbildningsinformation görs på ett ställe

7 Ladok3 möjliggör »Tidig hantering av utbildningsinformation »Enhetlig hantering av olika utbildningsformer Högskoleutbildning inkl forskarutbildning Uppdragsutbildning Förutbildning Polisutbildning

8 Ladok3 möjliggör »Tidig hantering av utbildningsinformation »Enhetlig hantering av olika utbildningsformer »Effektivare platsutnyttjande genom ”automatiska” återbud Registrering på ett kurstillfälle innebär återbud på övriga kurstillfällen på samma kurs

9 Ladok3 möjliggör »Tidig hantering av utbildningsinformation »Enhetlig hantering av olika utbildningsformer »Effektivare platsutnyttjande genom ”automatiska” återbud »Leverans av personunderlag tillsammans med preliminära kurser inom program Personliga studieförslag för tex obligatoriska kurser i studieplanen

10 Ladok3 möjliggör »Tidig hantering av utbildningsinformation »Enhetlig hantering av olika utbildningsformer »Effektivare platsutnyttjande genom ”automatiska” återbud »Leverans av personunderlag tillsammans med preliminära kurser inom program »Information skickas/tas emot via händelser (Atom feeds) och REST-tjänster

11 Ladok3 förutsätter förändring/förbättring av »Id-hantering för generering av interims personnummer Gemensam tjänst för NyA och Ladok Hantera etablering av person oberoende av antagningsomgång Massetablering

12 Ladok3 förutsätter förändring/förbättring av »Id-hantering för generering av interims personnummer Gemensam tjänst för NyA och Ladok Hantera etablering av person oberoende av antagningsomgång Massetablering »Reservhantering Endast överföring/hantering av antagna Återbud - platser kan tilldelas nya studenter

13 NyA Antagning.se Studera Utbildningsinformation via emil-schema Utbildnings- databaser (Ladok- medlem) Utbildnings- databaser (Ladok- medlem) Utbildningsinformation Ladok3 Utbildnings- information (Annan intressent) Utbildnings- information (Annan intressent) Befintligt Ladok Befintligt Ladok Studiedokumentation Ladok3 Studiedokumentation (Annan intressent) Studiedokumentation (Annan intressent) Ladok3

14 Utb.DB Utbildningsutbud Meriter Katalogdata Personunderlag Urvalsresultat Uppföljningsuppgifter Bytta personnummer NyA/Antagning.se

15 NyA-anpassningar till Ladok3 »Överföringar mellan systemen med ”Ladok3-teknik” Stöd för både Ladok Noveau och Ladok3 under övergångsperiod »Gemensam person- och identitetshantering för personer utan svenskt personnummer »Reservantagning i NyA Integrerad med efterantagningen Hantering av återbud på sökandewebb och överföring till Ladok Stöd för att kalla ”rätt” reserv och maskinell strykning och antagning Endast överföring av antagna till Ladok

16 Summering  Tidig hantering av utbildningsinformation  Enhetlig hantering av olika utbildningsformer  Effektivare platsutnyttjande genom ”automatiska” återbud  Leverans av personunderlag tillsammans med preliminära kurser inom program  Information skickas/tas emot via händelser och REST-tjänster  Id-hantering för generering av interimspersonnummer  Reservhantering ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

17 Frågor?

18


Ladda ner ppt "Nya och Ladok3 »NUAK 2014 »Anders Mobjörk, UHR, »Catherine Zetterqvist, Ladok3."

Liknande presentationer


Google-annonser