Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S3C. Separat antagning – ett lärosätesperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S3C. Separat antagning – ett lärosätesperspektiv"— Presentationens avskrift:

1 S3C. Separat antagning – ett lärosätesperspektiv
KTH – Lund – Chalmers Katarina Jonson Berglund Mårten Sommelius & Joakim Hall Lotta Rydberg

2 Varför är det här så viktigt?
Flera av våra största universitet i Sverige konkurrerar främst på den internationella marknaden Idag fyller vi inte alla platser - takbeloppet Samhällskritiska funktioner behöver välutbildad personal Upprätthålla forskningsområden Fylla forskarutbildningsplatser med kompetenta sökanden

3 ”Full fräs på alla ledder”
Egen urvalsgrupp Utökat studieavgiftsvillkor Riktade antagningsomgångar likt SwB Generera antagningsbesked löpande – annars ”grå antagning” vilket görs idag men äventyrar rättssäkerheten Arbetsflödet i VO – helår och samtliga omgångar Hantering av fler urvalsgrupper på NyA-webben Utökad avgiftskontroll – löpande men framför allt inför urval Utökat stöd för avgiftsprövning inkl statusbyten Men – fortfarande likabehandling i bedömningen av meriter

4 Separat antagning - LU Hur har LU tänkt kring de öppningar som förordningsändringen ger Varför har ni valt/inte valt att börja nyttja förändringen Vad ser LU för fördelar med förändringen Ser ni några problem idag

5 Hur hanterade Chalmers separat antagning i MasterHT14?
Rektorsbeslut om tillämpning infördes i Antagningsordningen Nästan all särskild behörighetsgranskning är centraliserad och görs av antagningen på Chalmers. Information om avgiftsstatus hämtas från NyA till vårt system Hydra. Hydra visar meritvärde i separata urvalsgrupper, AVG och BEFR. Meritvärdet läggs efter granskning in i NyA i urvalsgrupperna AVG och BEFR. Ändrad avgiftsstatus i NyA innan urval medför att anmälan kommer upp igen i Hydra med rätt urvalsgrupp. Antalet statusbyten efter urval har varit få och Chalmers rektor har beslutat att antagna studenter ska vara antagna även om studenten byter avgiftsstatus. Sena sökande har inte separerats. Fortfarande urvalsgrupp SA/EA. Hydra är ett stödsystem för särskild behörighetsgranskning och stipendietilldelning.

6 Utvärdering Svårt att utvärdera så här tidigt.
Våra största grupper av betalande studenter har ändrats något: 2013: Indien, Kina, Iran, Turkiet, Pakistan 2014: Indien, Kina, Uganda, Thailand och Etiopien 220 avgiftsskyldiga studenter har registrerats 2014 att jämföra med 138, 2013. Självklart är SI-stipendierna en stor anledning till detta. (behöver inte ha med separat antagning att göra) År antal betalande stipendiefinansierade egenfinansierade 2011:   2012:   2013:   2014:  

7 Fördelar Bättre kontroll på hur många studenter som är avgiftsskyldiga respektive avgiftsbefriade. Fler avgiftsskyldiga studenter har kunnat antas eftersom de har kunnat separerats och inte behöver konkurrera om samma utbildningsplatser som avgiftsbefriade studenter. Fler avgiftsbefriade studenter har kunnat antas eftersom de avgiftsskyldiga inte upptar en plats i samma urvalsgrupp. Informationen om avgiftsstatus för sökande och antagna till Chalmers har varit lättare att förmedla inom organisationen. Hög ”nöjdhets faktor” på institutionerna.

8 Brister Vi saknar systemstöd för att anta excellenta avgiftsskyldiga studenter tidigt. Vi saknar systemstöd för att automatiskt föra över meritvärde till rätt urvalsgrupp i NyA-klienten (UHR har lovat ett skript som per automatik kan föra över urvalsgrupp samt meritvärde från NyA på webb till NyA klienten from MasterHt15). Tidskrävande. Vi saknar systemstöd för att kunna hantera sena sökande via separat antagning. (UHR har lovat skript även för detta inför MasterHt15) För program med ”absolut” platsbegränsning, dvs där t ex lokalen utgör en sådan, saknas system för att välja de bästa studenterna ur båda urvalsgrupperna (samma meritvärde i båda urvalsgrupperna). Detta fick nu göras manuellt. Problematiken uppkommer inte vid obegränsat antal platser i en urvalsgrupp ”no limit” Tidskrävande

9 Risker Om många sökande byter avgiftstatus kan det medföra en ekonomisk risk. - Antalet statusbyten efter urval har varit få. Kan separat antagning innebära en kvalitetssänkning? -Stickprov visar inte på kvalitetssänkning av de som antagits. - Prestationer på Chalmers är för tidigt att utvärdera. Kvalitet garanteras genom rätt tillträdeskrav (grundutb och kurskrav)


Ladda ner ppt "S3C. Separat antagning – ett lärosätesperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser