Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning på NyA-webben

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning på NyA-webben"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning på NyA-webben
Antagning till internationella master- och magisterutbildningar HT14, januari 2014 Leo Jonason och Sofia Yegen

2 Agenda Process och tidplan Introduktion av NyA-webben
Stipendieprocessen Hantering av sen anmälan Pilotprojekt/Rekryteringsavtal Överklagandehantering Kontaktuppgifter

3 Grundläggande behörighet Avancerad nivå (GBA)
Grundläggande behörighet till avancerad nivå Antagningen ansvarar för denna bedömning. Kontroll av kandidatexamen. De studenter som läser på sista terminen kan också söka, kräver intyg från studievägledare för villkorlig antagning.

4 Särskild behörighet (SB)
Engelska B beslutas av antagningen. Övriga särskilda behörighetskrav beslutas av programmet. Beskriver vilka krav som ställs för att en student ska kunna genomföra en utbildning Det ni ska bedöma är om studenterna uppfyller behörighetskraven eller ej. (behörig/obehörig)

5 Urval Då antalet behöriga sökande överstiger antalet platser genomförs ett urval. Meritvärdering sker utifrån ett antal på förhand bestämda kriterier. Alla behörigt sökande studenter ska meritvärderas!

6 Antagning till master/magisterprogram på KTH Från anmälan till registrering

7 Tidplan Månad Dag Aktivitet Oktober 17 okt
Anmälan på universityadmissions.se öppnar December 2 dec Onlineansökan till stipendium öppnar Januari 15 jan Anmälan på universityadmissions.se stänger Onlineansökan till stipendium stänger Februari 3 feb Sista kompletteringsdag samt sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsfrihet 5-10 feb Listor på sökande till stipendium skickas till UA för distribution till PA för bedömning av SB, MV och motivering 28 feb Skolornas deadline för nominering till stipendium Mars 7 mars Preliminärt: Styrgruppen för Stipendium sammanträder för tilldelningsmöte 11 mars AkVO klara med alla i tid inkomna kompletteringar 14 mars 18 mars Sista dag för programmen att bedöma SB samt föra in Meritvärde 25 mars Urval 1 27 mars Antagningsbesked 1 via e-post planeras ha nått samtliga. Stipendiebesked 1 planeras ha nått samtliga sökande till stipendium April 10 april Sista datum att tacka ja till studieplatsen Sista datum att tacka ja till stipendium 23 april Urval 2 25 april Antagningsbesked 2 via e-post planeras ha nått samtliga

8 Genomgång av funktioner på NyA-webben
Inloggning Uppgifter om sökande Listor Statistik Bedömningar

9 Inloggning Logga in på kth.se med ditt KTH-id
2. Välj tjänster ”Antagningsdata (NyA webben) 3. Välj Kungliga Tekniska högskolan i rullgardinsmenyn

10 Uppgifter om sökande Sök fram individer via personnummer, anmälningsnummer, namn eller Fem flikar: Person Anmälan Meriter Dokument - Avgiftsstatus

11 Listor Egna listor direkt i Excel
Sökande-, Antagnings-, E-post-, Etikettlistor Listor över, sökande, antagna, reserver, behöriga, obehöriga Pdf, textfil eller excel

12 Statistik Anmälningsstatistik Antagningsstatistik

13 Bedömningar Antagningens bedömning: gymnasiala krav för särskild behörighet, t ex Engelska B Institutionens bedömning: Er bedömning

14 Uppgifter om sökalternativ
Prio Sökalternativets prio i anmälan Om sen anmälan till utbildningen visas "Sent sökt” Uppgift om grundläggande och särskild behörighet

15 Uppgift om sökande Person Anmälan Meriter Dokument

16 Fatta beslut om särskild behörighet och meritvärde
Institutionens bedömning (behörig/obehörig) Alla studenter som uppfyller de särskilda behörighetskraven ska ges ett manuellt meritvärde Spara!

17 Anteckningar (tjan) Anteckningar som inte syns för sökande
Använd ett kortfattat och korrekt språk när ni antecknar Skriv Tjan för alla som inte uppfyller SB. ÅÅÅÅ-MM-DD

18 Nyheter i NyA-webben Finns numera helt på Engelska
Dokumenten har nytt indexeringsverktyg, går att trycka på siffrorna och komma direkt till den sidan.

19 Stipendieprocessen Styrgrupp för stipendiefördelning, sammankallande är Karin Dahlström, samordnare för stipendier och avgifter på Antagningen. Frågor skickas till Tilldelning av stipendier baseras uteslutande på akademisk excellens

20 Hela studieavgiftsstipendier
Stipendieprocessen Hela studieavgiftsstipendier KTH Tuition fee waiver: IPK studieavgiftsstipendium. Sökbart för avgiftsskyldiga förstahandssökande till KTH, exklusive studenter från Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Kambodja, Etiopien, Kenya, Mali, Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia. Sökande från dessa länder hänvisas till Svenska Institutet. Cirka 30 st stipendie kan fördelas 2014. KTH-India Scholarship Foundation: Stipendiestiftelsen vid namn ”KTH-India Scholarship Foundation” inrättades under våren 2012 och förvaltas av KTH. Ändamålet är att bereda tillfälle för två stipendiater från Indien per läsår för att utbilda sig på avancerad nivå vid KTH. Stipendiet täcker även levnadskostnader. För mer information:

21 Halva studieavgiftsstipendier
Stipendieprocessen Halva studieavgiftsstipendier Det är möjligt för en kategori avgiftsskyldiga studenter att tilldelas studieavgiftsstipendier för studier på del av ett tvåårigt masterprogram på KTH. Antalet stipendier som fördelas till denna grupp är inte fastställt. 1 Year tuition fee waiver: Sökbart för alla betalande studenter som ska börja sitt andra läsår HT14 och studenter som läser en del av sin utbildning på KTH inom ramen för ett Masterprogram som ges i samarbete med andra nordiska eller europeiska universitet.

22 Stipendieprocessen- Tidplan

23 Sena anmälningar Sena anmälningar hanteras i mån av tid och resurser. Viktigt att man tänker på att det kommer att kräva beredskap även efter urval 1. Behöriga sökande som anmält sig sent hamnar i en separat urvalsgrupp (SA före urval och EA efter urval) och får ett meritvärde som grundar sig på anmälningsdatum. Sökande ur denna urvalsgrupp tilldelas platser i turordning efter att samtliga i tid inkomna sökande erbjudits plats

24 Antagning till master/magister genom pilot-respektive rekryteringsavtal med lärosäten i Kina
Rekryteringsavtal (4+2) med ca tio lärosäten. Riktar sig mot KTH:s alla ordinarie program i MASTERHT14. Ingen mappning krävs. Pilotavtal (3+2) med tre lärosäten. Gäller endast program där aktiv mappning gjorts och som finns med i rektorsbeslutet. Uppskattningsvis kan anmälningar väntas per kategori till KTH totalt. Anmälan, bedömning och beslut sker helt via NyA. Sökande genom dessa avtal konkurrerar på samma villkor som andra sökande.

25 Antagning till master/magister genom pilot-respektive rekryteringsavtal med lärosäten i Kina, forts
Nytt i årets hantering är att sökande inom avtalen som inte kan uppvisa motsv En B/6 (dock lägst En A/5) ges möjlighet att styrka engelska genom en intervju. Intervjuerna spelas in och tillgängliggörs för PA. Språkavdelningen kommer att göra en bedömning av intervjuerna och finns tillgängliga som stöd för PA i bedömningsprocessen. PA är beslutsfattande. Planen är att helt följa ordinarie tidplan. Deadline för 3+2 kan komma att skjutas fram, besked skickas i det fallet till alla sökande i denna kategori i samband med urval 2. Ett rektorsbeslut som inkluderar mappade program för pilotavtal samt en detaljerad processbeskrivning är på gång. Detta kommer att skickas ut till skolorna. För frågor, kontakta Johanna Boynton,

26 Överklagandehantering
Överklagan görs via universityadmissions.se Sökande har tre veckor på sig att överklaga efter antagningsbeskedet skickats Det är bara möjligt att överklaga beslut om obehörighet Antagningen påbörjar handläggning av överklaganden direkt efter urval 1 I de fall en sökande överklagar SB måste ansvarig PA skriva ett yttrande som Antagningen sedan sammanställer och skickar till ÖNH (Överklagandenämnden för högskolan)

27 Tänk på… Skilj på bedömning av särskild behörighet och meritvärdering
Alla sökanden på bedömningslistan måste bedömas inför urval, annars stoppar ärendet det nationella urvalet Dokumentera beslut om obehörighet genom att skriva tjänsteanteckning (Tjan)

28 Information om driftstopp i NyA
Vi kommer att publicera alla eventuella driftstopp eller andra händelser som påverkar er möjlighet att använda NyA-webben på Antagnings intern sidor

29 Kontaktuppgifter Leo Jonason, Sofia Yegen, Alla frågor till Antagningen besvaras via: ÅÅÅÅ-MM-DD


Ladda ner ppt "Utbildning på NyA-webben"

Liknande presentationer


Google-annonser