Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv NyA-förvaltningen i förändring 2013-10-08 Kristian Dahlander, Katarina Nastos, Anders Arnebert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv NyA-förvaltningen i förändring 2013-10-08 Kristian Dahlander, Katarina Nastos, Anders Arnebert."— Presentationens avskrift:

1 Sv NyA-förvaltningen i förändring 2013-10-08 Kristian Dahlander, Katarina Nastos, Anders Arnebert

2 Sv Innehåll Om spåren och det agila arbetssättet Exempel från tre spår Information till användarna Möjligheten att påverka

3 Sv Utvecklingsarbetet är indelat i ett antal spår Varje spår har en Produktägare som ansvarar för spårets backlog Referensgrupp/prioriteringsgrupp med relevanta intressenter Produktägarna ingår i produktägarforum tillsammans med huvudproduktägare (systemansvarig) Utveckling i spår

4 Sv Produktionsstyrningsspåret - Produktionsansvariga (PA) och Produktionssamordning (UHR) - Katarina Nastos Handläggningsspåret - Handläggare inklusive BM - Ulf Stenport Institutionsanvändarspåret - Institutionspersonal, NyA-webbsanvändare - Anders Arnebert BEDA – Nationella betygsdatabasen - BEDA-handläggare på UHR, betygsrapportörer på gymnasieskolor och vuxenutbildning, leverantörer av elevhanteringsprogram. - Jenny Forsling Spåren – indelning efter användargrupper

5 Sv Sökandespåret - Befintliga och potentiella studenter - Redaktörer på Antagning.se och Universityadmissions.se - Kristian Dahlander Infrastruktursspåret - Avancerade NyA-användare (driftspersonal på UHR, Batchhantering) Björn Nilsson. Spårindelningen är inte ristad i sten utan kan komma att förändras. Erfarenheterna av ett år med spårarbete ska utvärderas. Spåren – indelning efter användargrupper, forts.

6 Sv Bygger på nära kommunikation mellan krav, utveckling och test. Verksamhetsrepresentant (produktägare) ansvarar för prioritering och planering av utvecklingsarbetet tillsammans med utvecklingsteamet Arbetet bedrivs i sprintar (korta iterationer)  Utvärdering/Demo av varje sprint Snabb feedback, tidiga rättningar av feltänk Spåren arbetar agilt

7 Sv Institutionsanvändarspåret Anders Arnebert

8 Sv Utvecklingen av basfunktionerna (se person, listor och statistik)  Endast mindre förändringar gjordes i förhållande till funktionaliteten i expertklienten – avstämning gjordes med grupp av institutionsanvändare på LU Utvecklingen av systemstödet för handläggning på NyA-webben  Avstamp i workshop med mindre referensgrupp bestående av produktionsansvariga på GU, LTU och KTH  Användningstester och intervjuer med institutionsanvändare på UMU, KTH och LU som handlagt på webben i Master H13 Synpunkter och önskemål har legat grund för ändringar i september-, november- och februarileveranserna Institutionsanvändarspåret – hittills

9 Sv Ingen fast referensgrupp utan istället Användningstester och intervjuer med institutionsanvändare  I samband med handläggning i Master H14  För att kunna förbättra basfunktionerna – listor och statistik som fyller institutionsanvändarnas behov Enkäter och frågor till alla produktionsansvariga  För att kunna prioritera vidareutveckling  Mer handläggning på NyA-webben  Önskemål om ny funktionalitet Tillfälliga referensgrupper vid behov Besök på lärosäten  För att göra användningstester och intervjuer  Träffa produktionsansvariga och antagningsavdelningar Institutionsanvändarspåret – framöver

10 Sv Produktionsstyrning Katarina Nastos

11 Sv Referensgrupp/prioriteringsråd för spårets område i stället för ändringsråd/felrapportsråd för hela NyA Ett sätt att ha kontinuerlig kontakt med användare av produkten och fånga in krav samt få hjälp att prioritera rätt Sammansättning  3-4 lokala PA (GU, SU, UMU, UU)  Klara Dahlstrand  Lisa Grape  Maria Lundgren  Katarina Forssner  1-2 centrala, produktionssamordning/ledning UHR  Anders Lundholm  Gunilla Hammarström Referensgrupp/prioriteringsråd

12 Sv Frågor för referensgrupp  Hur ett problem bäst löses  Avstämning av utformning under utveckling  Övergripande – vilket upplägg ska vi välja  Detaljerat  Förstår man det här gränssnittet?  Är det här meddelandet tydligt? Frågor för prioriteringsrådet  Hur viktigt är ärendet?  Måste/Skall/Bör /Önskemål  Vilka ändringar/rättningar ska göras till viss leverans?  Avstämning inför första och sista sprinten till en version Former  Telefonmöte varannan vecka  Mailkorrespondens  Livemöten  i samband med övergång till spår för att hantera arv  För workshops framöver Referensgrupp/prioriteringsråd

13 Sv Förändrad planering – i förhållande till förvaltningsplan  Förbättring av stöd för att hantera anmälningsalternativ (inkoppling och redigering) före anpassning av AM Poäng till huvudområde, ämnesgrupp och successiv fördjupning  P g a mängden fel i stödet kändes det mer brådskande  Flest antal fel i hela expertklienten Avstämning  Systemstöd för meritregistrering på person med sena sökalternativ som öppnas för handläggning efter första urval  Nytt stöd för inkoppling av information från utbildningsdatabas  Demo för PA vid UMU och produktägare  Förändrat stöd för redigering av anmälningsalternativ Exempel på påverkan av referensgruppen

14 Sv Produktionsrådet  Fler PA än vad ref.grupp/prioråd rymmer  Frågor om hur/om funktioner används/kan avskaffas e t c PA-seminarier  PÄ deltar för att informera  Fångar upp synpunkter  på det som informeras om  i övrigt på funktioner/frågor i spårets område Hur verksamheten påverkar i övrigt

15 Sv Enkäter till alla PA Användningstester Framöver, i mån av tid (PÄ och PA)

16 Sv Sökandespåret Kristian Dahlander

17 Sv Ny produktägare i maj Jobbar i tre-veckorssprintar I uppstart med referensgrupp - Redaktörer, Contact Center, Produktionssamordning. Lärsoätesrepresentanter sökes! Ingen sökanderepresentant – Contact Center, Användartester och enkäter. Besök på lärosäten – Antagning, International office, Institutioner, Handikapphandläggare. Sökandespåret

18 Sv Nuläget: Lämnar över till införandeprojekt och acceptanstest tre – fyra gånger per år. I samband med att ny funktionalitet levereras får användarna information. PA-seminarier. NyA-sidorna. Agil utveckling ställer krav på agil information. Informera löpande direkt från spåren. - Leveransinformationen tre-fyra ggr/år blir lättare att ta till sig. - Möjligheten för användarna att påverka under pågående utvecklingsprocess. Förvaltingsplan och förvaltningsstrategi ska finnas tillgänglig. Information till användarna

19 Sv Förslagslådan på NyA-sidorna går direkt till produktägarna och in i backloggen. Delta i referensgrupper. Håll utkik efter enkäter. Kontakta produktägarna – kontaktuppgifter läggs upp på NyA- sidorna. Möjlighet att påverka


Ladda ner ppt "Sv NyA-förvaltningen i förändring 2013-10-08 Kristian Dahlander, Katarina Nastos, Anders Arnebert."

Liknande presentationer


Google-annonser