Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att lyckas med produktionssättning av Ladok3 »Nätverksträff för lokala projektledare i Umeå 7-8/4-14 »Lars Cronfalk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att lyckas med produktionssättning av Ladok3 »Nätverksträff för lokala projektledare i Umeå 7-8/4-14 »Lars Cronfalk."— Presentationens avskrift:

1 Att lyckas med produktionssättning av Ladok3 »Nätverksträff för lokala projektledare i Umeå 7-8/4-14 »Lars Cronfalk

2 Alla aktiviteter i projektet bidrar till samma mål xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Startup- möte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ? Produktions- sättning

3 Slutsats Allt det vi gör i de lokala projekten har bara ett syfte! Att få en så lyckad produktionssättning som möjligt!!

4 En produktionssättning är lyckad om….. all den information som finns i dagens Ladok-databas - och som skall finnas i Ladok3 - har förts över oförvanskat och finns tillgänglig…. samtliga de system som är integrerade mot Ladok3 fungerar som tänkt…. samtliga användare av Ladok3 kan använda systemet effektivt och förstå sitt bidrag i lärosätets studieadministrativa process…. …redan dag 1

5 För att detta skall lyckas krävs FÖRBEREDELSER!!

6 Testmiljöer En nödvändig förutsättning Testmiljöer En nödvändig förutsättning

7 Testmiljöerna säkrar kvaliteten MIT-miljön +

8 Lärosätets perspektiv Test-miljöer MIT-miljö Testmiljö ny version Testmiljö befintlig version MIT-miljö Produktionsmiljö Lärosätets testmiljö Lärosätets produktions- miljö Produktionsmiljö = alla de system som är integrerade mot Ladok3 = Utbildningsmiljö + x3

9 Vägen till lyckad produktionssättning Vägen till lyckad produktionssättning

10 Övergripande process Lärosätets aktiviteter för produktionssättning Förberedelser inför produktionssättning Verifiering innan produktionssättning Produktions- sättning Ladok3 i lokal produktion

11 Förberedelser inför produktionssättning

12 Finns aktiviteter som kan startas redan nu? Lärosätets förändringsarbete Anpassning av befintliga systemintegrationer Informationsmigrering Införande i verksamheten Ladok3-projektet ? ? ? ? ? ? Från NUAK 120924

13 Förberedelsefas Test-miljöer MIT-miljö Testmiljö ny version MIT-miljö Informationsmigrering Löpande mål: Felfri Informationskonvertering innan nästa MIT/IK- leverans Genomför registervård i takt med utgivningen av Registervårdshandböckerna Kör informationskonvertering vid varje MIT/IK-leverans, samt åtgärda de ev. avvikelser som observeras Mål för förberedelsefasen: Felfri Informationskonvertering i ”Testmiljö ny version” A A B B C C D D

14 Förberedelsefas Test-miljöer MIT-miljö Testmiljö ny version MIT-miljö Lärosätets testmiljö Utvärdera planerade integrationer innan de byggs Ladok3-projektet kommer att ge möjlighet för lärosätena att bedöma sina planerade integrationer redan innan de byggs Testa löpande utvecklade integrationer i aktuell MIT-miljö. Mål för förberedelsefasen: Fungerande integrationer i ”Testmiljö ny version” A B B C Anpassning av befintliga systemintegrationer A C

15 Förberedelsefas Test-miljöer MIT-miljö Testmiljö ny version MIT-miljö A A Införande i verksamheten Demonstrera MIT-miljön för skilda användarkategorier => Engagera medarbetarna Utvärdera successivt utvecklad funktionalitet Återmata till Ladok3-projektet => ”Rätt” system Utvärdera önskade arbetssätt, roller och behörigheter redan i MIT-miljön Genomför ”simuleringar” med planerade roller och behörigheter Verifiera planerade arbetssätt i ”Testmiljö ny version” => Ev underlag för lokalt beslut om att produktionsätta Utbilda medarbetarna Utbildningsmiljö B C D BCD E E

16 Verifiering innan produktionssättning

17 A B Testmiljö befintlig version Koppla om Lärosätets testmiljö till ”Testmiljö befintlig version” Genomför en slutlig verifiering av Informationskonverteringen Genomför en slutlig verifiering av utvecklade integrationer Lärosätets testmiljö A B C C = kopia av produktionsmiljön = kopia av lärosätets produktionsmiljö

18 Produktionssättning

19 Från dokumentet - Krav inför beslut om produktionssättning av nya Ladok Innan lärosätet påbörjar migrering av data till produktionsmiljön ska nedanstående punkter vara godkända. 1 – Lokalt beslut att produktionssätta Det innebär bland annat att: Data som ska migreras till nya Ladok har verifierats och godkänts i testmiljö (produktions lik testmiljö) Nödvändiga integrationer är anpassade, testade och godkända Berörd personal är utbildad En plan för nedstängning av relevanta delar av befintligt Ladok finns framtagen Dokumenterat beslut skickas till förvaltningsledaren 2 - Central kontroll av integrationer Beslutas av Förvaltningsledare IT

20 Från dokumentet - Krav inför beslut om produktionssättning av nya Ladok, forts 3 – Utsedda roller Lokal objektägare för Ladok samt Kontaktperson för Ladok 4 - Påskrivet konsortialavtal 5 – Beslut att påbörja produktionssättning Beslutas av Central förvaltning 6 – Beslut att godkänna produktionssättning Det innebär att lärosätet godkänner det data som migrerats samt att förvaltningsorganisationen godkänner produktionssättningen.

21 Ladok3 produktionssatt!! Produktionsmiljö Lärosätets produktionsmiljö Produktionsmiljö Produktionssättningen genomförs i nära samarbete mellan Lärosätet och den Centrala förvaltningen

22 Frågor?


Ladda ner ppt "Att lyckas med produktionssättning av Ladok3 »Nätverksträff för lokala projektledare i Umeå 7-8/4-14 »Lars Cronfalk."

Liknande presentationer


Google-annonser