Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BITA: Brukarcentrerat IT-stöd inom personlig Assistans

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BITA: Brukarcentrerat IT-stöd inom personlig Assistans"— Presentationens avskrift:

1 BITA: Brukarcentrerat IT-stöd inom personlig Assistans
Stockholm

2 Trygghets-övervakning
Kommun- specifik programvara (Kumla) Mellan- Programvara (krävs ev. nya adaptrar i andra kommuner) Generell programvara Klientapplikationer Arbetsedarvy Desktopklient Assistentvy Webbklient Assistentvy Mobilklient Brukarvy Webbklient Säkerhets- tjänster Säkerhets-adapter Öppet: åtkomst Av inloggning och vissa publika delar Mobility-guard Webbserver [IIS 6.0] Skyddat: åtkomst av privata system- delar och verksamhetsdata Active Directory Servertjänster Personec P Schema-adapter TidIT Huvudsystem Ekonoma Ekonomi-adapter Databas- server Modul för DB-åtomst Specifik SMS-tjänst Modul för SMS Trygghets-övervakning

3 Product Backlog & burndown chart
Inom agil utveckling används termen product backlog (prioriterad behovslista) för att styra utvecklingen ”Features” och deras nytta Prioritering Utvecklingsstatus (önskad, påbörjad, färdig) Estimering av komplexitet Inom BITA har vi arbetat med en anpassad product backlog Process- och rollorienterad Features, prioritering, utvecklingsstatus

4 Omsorg & tidrapportering Granskning & fastställande Redovisning
Planering Omsorg & tidrapportering Granskning & fastställande Redovisning Arbetsledare Studera beslut (beviljade timmar) Schemalägga (två vyer) Hantera användare och avvikelseregler Tidrapportera Studera saknade tidrapporter Meddelas ifall planerat arbetspass ej inletts Granska schema & tidrapport Fastställa tidrapporter (avvikande / ej avvikande) Skriva ut räkningar Skriva ut löneunderlag Assistent W: Studera schema W: Kontaktuppgifter (brukare/arb.ledare) W: Ändra personliga uppgifter M: Inleda arbetspass M: Avsluta arbetspass W: Tidrapportera MW: Kommentera tidrapport W: Se behov av tidrapp. W: Rapportera expenser W: Studera schema, tidrapport och fastställande (Studera löneunderlag?) W: Skriva ut expensrapport Hanteras i steg 2? Skriva ut räkningar (a)  Skicka elektroniskt till försäkringskassan Skriva ut räkningar (b)  Skicka elektroniskt till ekonomisystem Brukare Studera schema Studera kontakt-uppgifter till arbetsledare Studera LSS/LASS-info Studera ”saldo” (timmar och omkostnader) Granska schema, tidrapport och fastställande Kommentera arbetspass Invända mot tidrapport Studera räkning

5 Omsorg & tidrapportering Granskning & fastställande Redovisning
Planering Omsorg & tidrapportering Granskning & fastställande Redovisning Arbetsledare Studera beslut (beviljade timmar) Schemalägga (två vyer) Hantera användare och avvikelseregler Tidrapportera Studera saknade tidrapporter Meddelas ifall planerat arbetspass ej inletts Granska schema & tidrapport Fastställa tidrapporter (avvikande / ej avvikande) Skriva ut räkningar Skriva ut löneunderlag Assistent W: Studera schema W: Kontaktuppgifter (brukare/arb.ledare) W: Ändra personliga uppgifter M: Inleda arbetspass M: Avsluta arbetspass W: Tidrapportera MW: Kommentera tidrapport W: Se behov av tidrapp. W: Rapportera expenser W: Studera schema, tidrapport och fastställande (Studera löneunderlag?) W: Skriva ut expensrapport Hanteras i steg 2? Skriva ut räkningar (a)  Skicka elektroniskt till försäkringskassan Skriva ut räkningar (b)  Skicka elektroniskt till ekonomisystem Brukare Studera schema Studera kontakt-uppgifter till arbetsledare Studera LSS/LASS-info Studera ”saldo” (timmar och omkostnader) Granska schema, tidrapport och fastställande Kommentera arbetspass Invända mot tidrapport Studera räkning

6 Kontinuerlig integration
Inom agil utveckling skall en ”feature” vara integrerad med systemet i sin helhet för att betraktas som färdig Inom BITA integreras nya features i två steg Testserver (konfiguration liknar produktionsserver) Produktionsserver i Kumla (här körs skarp testning av systemet) Testservern används för att demonstrera systemet för övriga intressenter, samt ge dem möjlighet att diskutera systemet online

7 Planerade aktiviteter
Pågående Färdigställ påbörjade (=nödvändiga) features Installation av TidIT i ”produktionsmiljön” Utvecklare testar, fixar problem och förbättrar 12/10 Utbildning av arbetsledare Schemaläggning inför pilottest (”Betatestning”) 19/10 Utbildnings- och inspirationsdag med assistenter och ev. brukare 1/11 Integration mot MobilityGuard måste fungera Start för ”pilotmånad” där tidsredovisning för brukare A hanteras med TidIT

8 Planerade aktiviteter
1/12 Fastställande- och redovisningsfunktionalitet måste vara i drift i arbetsledarens applikation Brukare B ansluter sig till pilottestet Ca 21/12 Integration mot schema- och ekonomisystem bör fungera (förberedelse för ”skarp drift” av system under 2010) Ca 15/1 Utvärdering av pilottest (två månader) Workshop i Kumla där assistenter, arbetsledare och utvecklare träffas Diskussion kring vad som fungerar bra och mindre bra Underlag för ytterligare förbättringar av TidIT Beslut kring fortsatt arbete (vad är rimligt) Utvärdering och vidareutveckling av features i TidIT sker även löpande under hela perioden

9 Några utvecklingsfrågor..
Verksamhetsnytta och användbarhet Acceptanstest Användartester i Kumla Expertutvärdering Stabilitet, robusthet Systematisk testning av programvaran krävs ”Tekniska tester” – enhetstester, integrationstester Användartester i Kumla (betatestning) Systemintegration.. Säkerhet, schemasystem, ekonomisystem


Ladda ner ppt "BITA: Brukarcentrerat IT-stöd inom personlig Assistans"

Liknande presentationer


Google-annonser