Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BITA: Brukarcentrerat IT-stöd inom personlig Assistans Stockholm 2009-10-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BITA: Brukarcentrerat IT-stöd inom personlig Assistans Stockholm 2009-10-01."— Presentationens avskrift:

1 BITA: Brukarcentrerat IT-stöd inom personlig Assistans Stockholm 2009-10-01

2 Säkerhets- tjänster Säkerhets- tjänster Servertjänster Klientapplikationer TidIT Huvudsystem TidIT Huvudsystem Schema- adapter Personec P Ekonoma Ekonomi- adapter Säkerhets- adapter Mobility- guard Assistentvy ---------------- Mobilklient Assistentvy ---------------- Mobilklient Brukarvy ---------------- Webbklient Brukarvy ---------------- Webbklient Assistentvy ---------------- Webbklient Assistentvy ---------------- Webbklient Arbetsedarvy ---------------- Desktopklient Arbetsedarvy ---------------- Desktopklient Databas- server Databas- server Kommun- specifik programvara (Kumla) Mellan- Programvara (krävs ev. nya adaptrar i andra kommuner) Generell programvara Trygghets- övervakning Active Directory Modul för DB-åtomst Modul för SMS Specifik SMS-tjänst Öppet: åtkomst Av inloggning och vissa publika delar Skyddat: åtkomst av privata system- delar och verksamhetsdata Webbserver [IIS 6.0] Webbserver [IIS 6.0]

3 Product Backlog & burndown chart Inom agil utveckling används termen product backlog (prioriterad behovslista) för att styra utvecklingen – ”Features” och deras nytta – Prioritering – Utvecklingsstatus (önskad, påbörjad, färdig) – Estimering av komplexitet Inom BITA har vi arbetat med en anpassad product backlog – Process- och rollorienterad – Features, prioritering, utvecklingsstatus

4 Planering -Tidrapportera -Studera saknade tidrapporter -Meddelas ifall planerat arbetspass ej inletts -Studera beslut (beviljade timmar) -Schemalägga (två vyer) -Hantera användare och avvikelseregler -Granska schema & tidrapport -Fastställa tidrapporter (avvikande / ej avvikande) -Skriva ut räkningar -Skriva ut löneunderlag -M: Inleda arbetspass -M: Avsluta arbetspass -W: Tidrapportera -MW: Kommentera tidrapport -W: Se behov av tidrapp. -W: Rapportera expenser -W: Studera schema -W: Kontaktuppgifter (brukare/arb.ledare) -W: Ändra personliga uppgifter -W: Studera schema, tidrapport och fastställande -Studera schema -Studera kontakt- uppgifter till arbetsledare -Studera LSS/LASS-info -Studera ”saldo” (timmar och omkostnader) -Granska schema, tidrapport och fastställande -Kommentera arbetspass -Invända mot tidrapport -Studera räkning -(Studera löneunderlag?) -W: Skriva ut expensrapport Arbetsledare Assistent Brukare Omsorg & tidrapportering Granskning & fastställande Redovisning

5 Planering -Tidrapportera -Studera saknade tidrapporter -Meddelas ifall planerat arbetspass ej inletts -Studera beslut (beviljade timmar) -Schemalägga (två vyer) -Hantera användare och avvikelseregler -Granska schema & tidrapport -Fastställa tidrapporter (avvikande / ej avvikande) -Skriva ut räkningar -Skriva ut löneunderlag -M: Inleda arbetspass -M: Avsluta arbetspass -W: Tidrapportera -MW: Kommentera tidrapport -W: Se behov av tidrapp. -W: Rapportera expenser -W: Studera schema -W: Kontaktuppgifter (brukare/arb.ledare) -W: Ändra personliga uppgifter -W: Studera schema, tidrapport och fastställande -Studera schema -Studera kontakt- uppgifter till arbetsledare -Studera LSS/LASS-info -Studera ”saldo” (timmar och omkostnader) -Granska schema, tidrapport och fastställande -Kommentera arbetspass -Invända mot tidrapport -Studera räkning -(Studera löneunderlag?) -W: Skriva ut expensrapport Arbetsledare Assistent Brukare Omsorg & tidrapportering Granskning & fastställande Redovisning

6 Kontinuerlig integration Inom agil utveckling skall en ”feature” vara integrerad med systemet i sin helhet för att betraktas som färdig Inom BITA integreras nya features i två steg – Testserver (konfiguration liknar produktionsserver) – Produktionsserver i Kumla (här körs skarp testning av systemet) Testservern används för att demonstrera systemet för övriga intressenter, samt ge dem möjlighet att diskutera systemet online

7 Planerade aktiviteter Pågående – Färdigställ påbörjade (=nödvändiga) features – Installation av TidIT i ”produktionsmiljön” – Utvecklare testar, fixar problem och förbättrar 12/10 – Utbildning av arbetsledare – Schemaläggning inför pilottest (”Betatestning”) 19/10 – Utbildnings- och inspirationsdag med assistenter och ev. brukare 1/11 – Integration mot MobilityGuard måste fungera – Start för ”pilotmånad” där tidsredovisning för brukare A hanteras med TidIT

8 Planerade aktiviteter 1/12 – Fastställande- och redovisningsfunktionalitet måste vara i drift i arbetsledarens applikation – Brukare B ansluter sig till pilottestet Ca 21/12 – Integration mot schema- och ekonomisystem bör fungera (förberedelse för ”skarp drift” av system under 2010) Ca 15/1 – Utvärdering av pilottest (två månader) Workshop i Kumla där assistenter, arbetsledare och utvecklare träffas Diskussion kring vad som fungerar bra och mindre bra – Underlag för ytterligare förbättringar av TidIT – Beslut kring fortsatt arbete (vad är rimligt) Utvärdering och vidareutveckling av features i TidIT sker även löpande under hela perioden

9 Några utvecklingsfrågor.. Verksamhetsnytta och användbarhet – Acceptanstest – Användartester i Kumla – Expertutvärdering Stabilitet, robusthet – Systematisk testning av programvaran krävs – ”Tekniska tester” – enhetstester, integrationstester – Användartester i Kumla (betatestning) Systemintegration.. – Säkerhet, schemasystem, ekonomisystem


Ladda ner ppt "BITA: Brukarcentrerat IT-stöd inom personlig Assistans Stockholm 2009-10-01."

Liknande presentationer


Google-annonser