Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Joakim Nordström Solution Specialist Integration and BI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Joakim Nordström Solution Specialist Integration and BI."— Presentationens avskrift:

1 Joakim Nordström Solution Specialist Integration and BI

2 Målet:  En vy av patienten  En vy av allting som berör patienten  En vy av vårdhistoriken

3 Målet:  En vy av patienten  En vy av allting som berör patienten  En vy av vårdhistoriken Inte samma sak som  Ett system  En databas  En leverantör

4 Faktorer som spelar in  Arbetsprocesser är olika – även inom samma verksamhet i olika delar av regionen  System kommer och går, leverantörer kommer och går  Alla vill åt samma håll och standardisera – men vi är inte där idag  Informationsformat är färskvara

5 Övriga tjänster som önskas  Single-sign on (BIF)  Loggning (BIF)  Hantering av samtycke (BIF)  Användning av RIV, VTIM  Tjänstebaserad arkitektur, XML som bärare av informationen  Enhetlig, proaktiv övervakning  Robust, skalbart, spårbart och pålitligt

6 Två möjliga alternativ  Nytt system med sammanställd information  Ingen påverkan i befintliga system  Hög införandekostnad (nyutbildning av personal, ev. installation av klienter, mm)  Befintliga system men synkroniserad information  Möjlig påverkan i befintliga system  Låg införandekostnad (Ingen kostnad för utbildning av personal, inga nya klienter)

7 Två möjliga alternativ Microsoft har produkter och lösningar för båda alternativen  Azyxxi/Sharepoint: Sammanställa all patientinformation i en personlig vy  CHF/BizTalk: Synkronisera applikationer, system och IT tjänster

8 Sammanställd information Ge en samordnad vy av samtlig information kring patienten i samtliga system i  Kliniken / Avdelningen  Sjukhuset  Regionen / Länet  Nationen

9 Synkroniserad information Microsoft har ramverk och tillhörande produkter för att bygga kliniska IT tjänster, bl.a.  CHF: Connected Healthcare Framework – ramverk och guidelines för att bygga SOA inom hälso- och sjukvården  HCE: Health Connection Engine – kodramverk för att bygga ESB och SOA infrastruktur för vården  BizTalk Server – produkt för att integrera, koordinera och följa upp informationsflödet mellan system och människor

10 En enkel demonstration Siemens Melior Philips CareVue Chart • Inskrivning av patient i Melior som förs över till CareVue • Daganteckningar förs över från CareVue till Melior • Utskrivning från CareVue skickar slutanteckningar till Melior

11 • Inskrivning i Melior skapar patient i CareVue • Daganteckningar förs över från CareVue till Melior • Utskrivning från CareVue skickar uppdaterad/sammanställd info till Melior • Ingen* förändring i vare sig Melior eller CareVue Tekniker och Produkter i Projektet BizTalk Server Siemens MeliorAdapter Philips CareVue Chart Adapter *justering av SP i SIE/VTT i Melior,och enkel justering av konfiguration i CareVue

12 • Melior skapar ett meddelande att inskrivning skett • CHF hubben upptäcker meddelandet och tar hand om det • Meddelandet översätts till från SIE till RIV • Meddelandet översätts till RIV till HL7 och skickas till CareVue Information flyttas automatiskt Siemens MeliorAdapter Philips CareVue Chart Adapter BizTalk Server HL7SIERIV

13 • Distribution av all relevant information mellan systemen • Ingen dubbelregistrering • Remisser, labbsvar, röntgenbilder, mm skickas mellan alla system som behöver den CHF Metoden kan appliceras i hela regionen, samtliga kliniker BizTalk Server Journalsystem 1 Journalsystem 2 RIS Adapter Elvis PACS Annat system Adapter RIV

14 Vad har vi åstadkommit?  All önskad patientinformation kan överföras automatiskt mellan samtliga system  bevisat genom att föra information från två av de tyngsta systemen  Ingen förändring för användaren  Samma system som vanligt, men nu med kompletterad information  Förenklade rutiner  Man kan hitta mer i de ”vanliga systemen”, mindre manuella rutiner och pappersexercis

15 Nästa Steg  Använda enkla elektroniska blanketter i SharePoint för inskrivning  idag 27 pappersblanketter bara på 1 sjukhus  Använda BAM/BI för att övervaka vårdtillfällen och vårdkedjor för patienterna och effektivitet och status i klinikerna / avdelningar i realtid  idag manuellt arbete i 6 månader i efterhand för att ta fram enkla rapporter

16 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

17 Scenariot i Projektet  Registrera Patient i Melior  Lösningen flyttar automatiskt över intressant information till CareVue Chart  Notera Daganteckningar i CareVue Chart  Daganteckningar skickas automatiskt till Melior  Utskrivning av patient från CareVue Chart  Sammanfattning/Utskrivning skickas till Melior

18 Registrera patient i Melior

19 CareVue Chart får patienten inskriven

20 CHF lösningen flyttar information till CareVue Melior schemat

21 CHF lösningen flyttar information till CareVue Mappning

22 CHF lösningen flyttar information till CareVue Chart HL7 schema

23 Daganteckningar skrivs i CareVue

24 Daganteckningar förs över till Melior Orchestration

25 Daganteckningar förs över till Melior HL7 till RIV EHR

26 Patient skrivs ut från IVA i CareVue Slutanteckningar skickas till Melior


Ladda ner ppt "Joakim Nordström Solution Specialist Integration and BI."

Liknande presentationer


Google-annonser