Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop för GIS samordnare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop för GIS samordnare"— Presentationens avskrift:

1 Workshop för GIS samordnare
Utifrån en leverantörs syn Greger Hellman Cartesia

2 Bakgrund Har jobbat med GIS införande främst i kommuner under 15 år.
En resa då GIS var en del inom tekniska enheten, till att nu ta en central plats i kommunen och verksamheterna. Från expertverktyg till information för alla. Alla = experter, kollegor, andra verksamheter, verksamhetssystem och medborgare Från GIS program till plattformar och tjänster

3 Tidigare och delvis fortfarande:
Placering inom bygg och miljö Ingen egen budget Måste förhandla med övriga förvaltningar -> internfakturering-> tröga beslut Svårt att driva utv. när man måste lägga tid på att sälja in GIS i egna organisationen Svårt att veta vem som tar besluten Mindre förståelse för besparingsmöjligheter i stort -> Svårt att ta beslut Nu allt vanligare: Centralt placerad GIS samordnare (IT-chef, kommunledningen) Egen budget och ansvar E-tjänster och mjuka förvaltningar driver GIS i ny riktning, där geografin kommer in som en allt viktigare del i andra system och upphandlingar.

4 Framgångsfaktorer vid införande av GIS (t.ex. ett plattformsbyte)
Förstudie för förankring, tidsplan och kostnader GIS-införandet i projektform med extern projektledare GIS-budget, GIS-samordnaren som central resurs för övriga förvaltningar. Utsedda kontaktperson/er på IT för GIS program/produkter Tydlig övergång från projekt till förvaltning Budget och förvaltningsplan för den löpande driften efter projektets avslut

5 Vad händer nu E-tjänster stort behov av geografiska data i flertalet e-tjänster. karta, geokodning, ruttberäkningar och fastighet/befolkningsdata som tjänster. Mjukaförvaltningar (skola och hemtjänst) ställer nya krav. GIS en del av verksamhetssystemen utan att ordet GIS nämns eller syns. Vilka krav ställer detta Rätt data, Rätt Information, Rätt beslut (kvalitetssäkrat data, metadata, samverkan ) Integrationstjänster mellan flera system och leverantörer (öppenhet, säkerhet och behörighet) Ofta en mix av molntjänster och egna system (hybridlösningar). GIS samordnaren roll i detta Vikten av central placering och budget för att kunna se och förmedla helheten allt viktigare Förstå verksamheternas krav och möjligheter inte bara GIS-kunskap Delaktig som kravställare vid upphandlingar Större krav på närhet till IT, då systemen blir enklare för användaren men mer komplexa på serversidan.

6 FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK facebook.com/cartesiaGIS


Ladda ner ppt "Workshop för GIS samordnare"

Liknande presentationer


Google-annonser