Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAS-läsningsprojektet Carina Kapraali & Christina Hansson VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten All legitimerad personal i den kommunala hälso-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAS-läsningsprojektet Carina Kapraali & Christina Hansson VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten All legitimerad personal i den kommunala hälso-"— Presentationens avskrift:

1 VAS-läsningsprojektet Carina Kapraali & Christina Hansson VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten All legitimerad personal i den kommunala hälso- och sjukvården har tillgång till att läsa i Norrbottens läns landstings journalsystem VAS för patienter i särskilt boende. Detta ger hela länet bättre förutsättningar att ge ”god och säker vård” i den kommunala hälso- och sjukvården.

2 5 Sjukhus, 33 Vårdcentraler + privata vårdgivare 250 000 innevånare 14 Kommuner och 1 Landsting Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

3 KOMMUNALRÅD/LANDSTINGSRÅD SOCIALBEREDNINGEN + 2 LT-RÅD SOCIALNÄMDS ORDF+VICE/LT- RÅD Samverkansorganisation LÄNSSTYRGRUPP 4 socialchefer, 4 skolchefer och 4 Landstingschefer 1 samordnare från Kommunförbundet LULEÅ/BODEN KRAFTFÄLT NORR ÖSTRA NORRBOTTEN PITEÅ ÄLVDAL LÄNS IT arbetsgrupp 4 tjänstemän från kommunerna 4 tjänstemän från landstinget 1 samordnare från Kommunförbundet MAS Kvalitetsutvecklare Adm. chef IT strateg MAS Kvalitetsutvecklare Adm. chef IT strateg Chef verksamhetssystem Bitr divisionschef primärvård Processutvecklare IT strateg Chef verksamhetssystem Bitr divisionschef primärvård Processutvecklare IT strateg Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten Politisk nivå Tjänstemanna nivå

4 Kvalitetssäkra informationsöverföringen mellan landstinget och kommunerna • Kartläggning av hälso- och sjukvårdsprocessen • Pilotkommun för testning av tekniska lösningar - Kortsiktig lösning - säker tillgång till Landstingets journalsystem VAS • Utvärdering och avtalsförslag • Införande i hela länet Uppdrag till LänsIT arbetsgruppen Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

5 Kommunens åtaganden •Vara behjälplig till Landstinget med nödvändig information. •Utse två superanvändare som blir kommunens experter. •Utse en teknisk kontaktperson i Kommunen •Utbilda resterande användare i Kommunen •Till Landstinget löpande meddela förändringar. Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

6 •Respektive vårdcentral ska lägga upp roller och behörigheter för nya kommunala användare. •Länsteknik ska införskaffa, förvalta och underhålla licenser för åtkomst och behörighet i VAS •Länsteknik ska införskaffa, iordningsställa och distribuera •Tillhandahålla support till kommunens superanvändare •Utsedda personer på vårdcentral ska ge support till kommunens användare Landstingets åtaganden Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

7 14 kommuner, ca 500 sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster har idag tillgång till följande journalinformation från landstingets journalsystem • Journalöversikt inkl epikriser, remisser och svar • Röntgenbilder, remisser och svar • Läkemedelslista • Provöversikt • Waranlista • Meddelandefunktion Status i Norrbotten 2010 Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

8 Införande/överförande av Loggkontroll till kommunerna Rutiner, formulär, blanketter överlämnas Rutiner för Support Uppdraget slutfört 31 mars 2011 Slutfas febr-mars 2011 Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

9 Kommunerna får åtkomst till VAS - VAS+ - NLL får åtkomst till Kommunernas HSL-system - Samverkan kring infrastruktur, system och förvaltning - Nationell patientöversikt (NPÖ) Målet En gemensam kommunikationsplattform för medborgarna i Norrbotten Klart maj 2010 Vägen till långsiktig lösning Pilot pågår i Luleå Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

10 Carina Kapraali & Christina Hansson VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten


Ladda ner ppt "VAS-läsningsprojektet Carina Kapraali & Christina Hansson VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten All legitimerad personal i den kommunala hälso-"

Liknande presentationer


Google-annonser