Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skapa ideala kundprofiler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skapa ideala kundprofiler"— Presentationens avskrift:

1 Skapa ideala kundprofiler
[namn] [demografi] [mål] En mall för att Skapa ideala kundprofiler

2 1 2 3 Innehåll En introduktion till ideala kundprofiler
Hur presentera dina ideala kundprofiler Ett exempel på en kundprofil 2 3 Innehåll 1

3 En introduktion till ideala kundprofiler

4 Vad är ideala kundprofiler?
Ideala kundprofiler är fiktiva representationer av dina drömkunder. De bygger på riktiga data om kunders demografi och beteenden online tillsammans med välgrundade antaganden angående deras personliga historia, motivationer och bekymmer.

5 Hur skapar du en ideal kundprofil?
Ideala kundprofiler skaps genom undersökningar och intervjuer av personer I dina målgrupper som skall inkludera en mix av kunder, både bra och dåliga, såväl som prospekts utanför din kontaktyta som kan stämma överens med målgruppen. Du samlar både kvalitativ och kvantitativ data för att måla upp bilden av vem din profil är, vad de värdesätter och hur din lösning passar in i deras dagliga liv,

6 Hur använder du dina ideala kundprofiler?
När du nu vet vila de är så måste du utbilda alla parter i er organisation så att man förstår dem väl. Profilerna ligger också till grund för ditt innehåll och den information du skickar ut på nätet. Genom att du använder dig av ideala kundprofiler kommer det att vara lättare att skapa information som är relevant och som drar till sig intresset från din publik.

7 Hur presentera dina ideala kundprofiler

8 Företag Ideala kundprofiler
Sätt in företagsnamn och datum I texten på bilden Företag Ideala kundprofiler År, Månad

9 Namn på kundprofil Bakgrund: Basinformation runt profilens roll
Nyckelinformation runt profilens företag Relevant bakgrundsinfo om profilen utbildning, intressen, hobbys Demografi: Kön Åldersspann Hushållsinkomst Boende (stad, landsbygd, villa, lägenhet?) kännetecken: Buzz-words Beteende Den här informationen kan du hitta genom att använda online undersökningar I dina målgrupper

10 Namn på kundprofil Mål: Profilens första målsättning
Profilens andra målsättning Utmaningar: Primär utmaning för framgång Sekundär utmaning för framgång Hur vi hjälper: Hur vi löser profilens utmaningar Hur vi hjälper till att nå målen Intervjua personer I din målgrupp för att lära känna deras mål, problem och utmaningar

11 Namn på kundprofil Citat:
Inkludera ett par citat som sagts underintervjuer, som representerar profilen väl. Detta underlättar för era team att förstå profilen bättre. Vanlig invändningar: Finn de vanligaste invändningarna profilen kommer att ha i köpprocessen. Genom att hitta vanliga invändningar kan ni förbereda säljarna

12 Namn på kundprofil Marknadsbudskap: Beskriv er lösning för profilen
Pitch: Beskriv pitchen så att alla kan upprepa den inför kunder som tillhör kundprofilen. Förbered budskapen så att hela er organisation vet förmedlar samma sak. Skaffa ett foto från nätet som hjälper alla att identifiera rätt profil.

13 Ett exempel på en kundprofil

14 Exempel Petra Bakgrund: HR Chef
Har arbetat 10 år I samma företag. Har avancerat från personalassistent Gift med 2 barn (10 och 8) Demografi: Troligen kvinna Ålder 30-45 Hushållsinkomst: SEK 840,000 Förortsbo i radhus Kännetecken: Lugnt uppträdande Har troligen assistent som tar samtal Vill ha material skickat/e-postat

15 Exempel Petra Mål: Nöjda anställda och låg personalomsättning
Stödja finans- och juristavdelningarna Utmaningar: Att klara av allt med ett litet team Rulla ut förändringar till hela bolaget Hur hjälper vi: Underlätta att hantera personaldata från ett och samma ställe Integrerar med jurist och finansavdelningarnas system

16 Exempel Petra Citat: “Det har varit svårt att klara av anpassningar till ny teknik över hela bolaget förut.” “Jag har inte tid att lära upp nyanställda i alla dessa system och databaser.” “Jag har varit tvungen att hålla på med så många svåra integrationer av andra avdelningars system och databaser.” Vanliga invändningar: Jag är orolig att vi skall förlora information när vi byter system. Jag vill inte behöva utbilda hela bolaget i ett nytt system.

17 Exempel Petra Marknadsbudskap: Integrerad datahantering för HR Pitch:
Vi ger dig en intuitiv databas som integrerar med era andra system och plattformar tillsammans med utbildning och support så att nyanställda lär sig snabbt.


Ladda ner ppt "Skapa ideala kundprofiler"

Liknande presentationer


Google-annonser