Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Publika e-tjänster för följande ansökningar och intyg inom verksamhetskod 251 •Ansökan om körkortstillstånd och hälsodeklaration (inom grupp 1 A, A1, B,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Publika e-tjänster för följande ansökningar och intyg inom verksamhetskod 251 •Ansökan om körkortstillstånd och hälsodeklaration (inom grupp 1 A, A1, B,"— Presentationens avskrift:

1 Publika e-tjänster för följande ansökningar och intyg inom verksamhetskod 251 •Ansökan om körkortstillstånd och hälsodeklaration (inom grupp 1 A, A1, B, BE och traktor) •Intyg om synprövning •Ansökan om godkännande som handledare •Intyg om genomförd introduktionsutbildning Tillgängliga via Internet utan inloggning,”Mina sidor” eller ”trafikskole- och optikerportal” eKörkort, omfattning

2 Internt IT-system för körkort och handledarskap inom verksamhetskod 251 •Informationsutbyte med publika e-tjänster. T.ex. eFormulär skickas in till IT-systemet, on-line frågor t.ex. registertecknare etc.. •Handläggningsstöd med automatiskt klassning och diarieföring m.m. för automatiskt ”bedömt gröna” ärenden •Informationsutbyte med Vägverkets vägtrafikregister, t.ex. hämtning och av registeruppgifter och lämning av beslut •Informationsutbyte med Skatteverkets folkbokföringsregister eKörkort, omfattning

3 Följande ingår inte i eKörkort. Dessa ingår inom verksamhetskoden 251 : •”Ansökan om körkortstillstånd (inom grupp 2 och 3 C, CE, D, DE)” •”Ansökningar om utbyte av utländska körkort” •”Ansökningar om förlängning av högre behörigheter” •”Dispenser” eKörkort, avgränsningar

4 24-timmarsuppdragets offentliga sida: www.lst/24t Publika e-tjänster, testmiljö TietoEnator: http://shstest.infraservice.tietoenator.com/ Projektplatsen: www.projektplatsen.se Infoservern http://www.intra.lst.se/ Följa projektet via minnesanteckningar eKörkort, information

5 eKörkort, tidplan

6 Automatiskt bedömt ”gröna” ärenden (via Internet) - Pilotinförande testapplikation september/oktober - 1 alternativt 2 länsstyrelser - Projektdeltagarna utbildas - Utrullning samtliga län oktober/november - Utbildning av minst 2 per län oktober =>superanvändare Manuellt bedömt ”gröna” ärenden november/december - Test november (projektlänen) - Utrullning samtliga län december - Utbildning av ytterligare minst 2 per län december ”Röda” ärenden, 1:a utvecklingsfas, start januari 2007 eKörkort, utbildningsplan

7 Innan specifikationsfasen av eVäktare, utvecklingsfas 2 - etapp 2 kan påbörjas behöver följande förutsättningar och beroende analyseras och redas ut: 1.Migrering av eVäktare till ePlattformen 2.ePlattform: Vilka delfunktioner i ePlattformen ska användas så att återanvändning av redan utvecklade lösningar kan uppnås och hur delfunktionerna behöver anpassas. 3.Infratjänstplattform. Vilka användningsfall/funktioner inte har specificerats/under konstruktion och behöver tas fram. Avser främst integration. 4.eKörkort. Vilka användningsfall/funktioner inte har specificerats/under konstruktion och behöver tas fram. T.ex. Mottagning av eFormulär, integration med SHS, automatiskt bedömt ”grönt” ärende” Beroenden

8 Exempel på förutsättningar och beroenden till andra eProjekt: Funktioner i ePlattform som ska anpassas till eVäktare. A) Förutsätter att eVäktare har migrerats till ePlattformen. 1.Manuellt skapa handling 2.Manuell diarieföring av ärendet 3.Bevakningsdatum 3. Mallar Funktioner i eKörkort som ska anpassas till eVäktare Förutsätter konstruktion/leveransgodkännande av funktioner i eKörkort. 1. Automatisk diarieföring av ärendet 1. Automatisk diarieföring handling 2. SHS/ePlatttform adaptar mot externa system Funktioner i eStiftelser och som ska anpassas till eVäktare 1.Integration Agresson. Kontroll betalning inkommit Etapp 2

9 Exempel på användningsfall som ska specificeras : Online-frågor från bevakningsföretagsportalen: 1.Registertecknare 2.Kontroll av godkänd personal. Finns personnummer tidigare? 3.Ärendestatus 4.Lista över egen personal 5.Automatiskt bedömt ”grönt ärende” exklusive SÄPO 6.Uppgifter om bevakningsföretaget återspeglas i e-Formuläret/portalen 7.Uppgifter om företrädare för företaget återspeglas i eFormuläret/portalen 8.Uppgifter om ansökan/personen för över till eVäktare med automatik 9.Kontroll registertecknare certifikat rätt att underteckna Etapp 2

10 Tidplan

11 ePlattform och automatiskt bedömt ”gröna” ärenden - - Utrullning samtliga län oktober/november - Utbildning samtliga län Manuellt bedömt ”gröna” november/december - Utrullning samtliga län december - Utbildning samtliga län eVäktare, utbildningsplan


Ladda ner ppt "Publika e-tjänster för följande ansökningar och intyg inom verksamhetskod 251 •Ansökan om körkortstillstånd och hälsodeklaration (inom grupp 1 A, A1, B,"

Liknande presentationer


Google-annonser