Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Mina vårdkontakter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Mina vårdkontakter."— Presentationens avskrift:

1 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Mina vårdkontakter

2 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Mina vårdkontakter •Är en säker kommunikationstjänst mellan vårdaktör och invånare över Internet •Invånare/patienter kan skicka förfrågningar om till exempel receptförnyelse och tidsbeställning •Mottagningen kan skicka information eller frågor till en patient •Formulär med obligatoriska och frivilliga fält •Kräver konto och inloggning

3 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Ärendetyper i Mina vårdkontakter •Beställa tid för besök •Avboka/omboka tid •Förnya recept •Beställa journalkopia •Begäran om intyg •(Förlänga sjukskrivning) •Förnya hjälpmedel •Rådgivning •Kontakta mig •Fråga sjuksköterskan •Egen ärendetyp •Omvänt ärendeflöde

4 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Ärendeflöde Ärende Svar/Delsvar Invånare Ärendemottagare Fördelar/omfördelar Vårdgivare Besvarar /omfördelar Motfråga Delsvar Ärende till invånare

5 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Behörigheter i Mina vårdkontakter •Ärendemottagare –Fördelar ärenden som kommer in till mottagningen –Kan omfördela ärenden –Ser alla ärenden som kommer till mottagningen •Vårdgivare –Läser ärenden som fördelats till honom/henne –Kan omfördela ärenden till annan vårdgivare –Besvarar ärenden •Administratör –Har hand om alla behörigheter på mottagningen –Administrerar mottagningens inställningar, ex.vis. kontaktuppgifter, villkorstexter och ärendetyper –Administrerar statistikfunktionen m.m

6 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Förutsättningar •Mottagningen skall finnas med i Katalog i Väst (KIV) •Personal som skall arbeta i Mina vårdkontakter skall finnas med i Katalog i Väst –Anställning –Enhetskoppling •Användarkonto som personal

7 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Kontaktat mottagning via telefon91 % Besökt min mottagning 23 % Ringt en akutmottagning11 % Gått till en akutmottagning 9 % Annat 4 % Möjligt att svara på flera alternativ. Exempel på annat: •Har blivit sjuk och eftersom svininfluensa går vill jag inte gå till vårdcentralen och smitta ner i fall att.... •Jag upplever att det är svårt att få kontakt via telefon, visserligen blir man uppringd efter en angiven tid, men det blir ett passande som man slipper med detta system. •Haft ett rent elände. Vad hade patienterna gjort om de inte använt tjänsten? Källa: Patientenkät 2009

8 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Hur fick du kännedom om tjänsten? 1.Information på webbsida39 % 2.Tips från min mottagning/husläkare18 % 3.Broschyr/affisch på mottagning 18 % 4.Massmedia, annons etc.13 % 5.Tips från kollega eller bekant6 % 6.Inspelat svarsmeddelande på telefon3 % 7.Vet ej6 % 8.Annat9 % Källa: Patientenkät 2009

9 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Hur upplever du antalet inkomna ärenden från patienter? 1.För få ärenden 57 % 2.Lagom många ärenden 41 % 3.För många ärenden 2 % Kommentarer: •Det blir fler och fler ärenden som inkommer. Vi ser gärna en ökning! •Det tar tid att anpassa mottagningen till funktionen. Bra att ärendena ökar successivt. Vi hinner med hyfsat bra nu. •Trodde att det skulle bli fler som nyttjade detta. Tycker dock att telefontiden flyter bättre dvs. att det hela tiden kommer in samtal, är inte längre fullbokat då vi öppnar upp. Källa: Vårdgivarenkät 2009

10 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Information till personal Förberedelser på mottagningen Startdag 0 månader2 månader Administratörs- utbildning Tidplan

11 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 •Besluta om ärendetyper •Rutiner för denna typ av ärenden i dag •Vilka ska jobba med vad i Mina vårdkontakter •Patienturval –geografiskt område och/eller personligt inbjudna patienter •Utse två administratörer (minst) •Utse minst två ärendemottagare •Personal och mottagning ska finnas med i •Katalog i Väst Förberedelser mottagning

12 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 •Information om Mina vårdkontakter – 1 timme •Utbildning av administratörer - 3 timmar •Stödjer administratörer och användare •Support •m.m. Vi hjälper till med…

13 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177

14 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177

15 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177

16 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177

17 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177

18 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177

19 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177

20 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177

21 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177

22 Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Kajsa Söderberg 070-639 81 65 kajsa.soderberg@vgregion.se Vårdportalen 1177 1177.se/vgregion intra.vgregion.se •Verksamheter A-Ö •Vårdportalen •Mina vårdkontakter Frågor, support och information…


Ladda ner ppt "Kajsa Söderberg Vårdportalen 1177 Mina vårdkontakter."

Liknande presentationer


Google-annonser