Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individorienterade IT-tjänster i vården Nils Schönström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individorienterade IT-tjänster i vården Nils Schönström"— Presentationens avskrift:

1 Individorienterade IT-tjänster i vården Nils Schönström nils.schonstrom@lnu.se

2 Varför denna diskussion…….

3 En allmän trend i samhället……

4 En politisk vilja…….

5 En insikt om att det gagnar vården……

6 Interoperabilitet • term: interoperabilitet • förklaring: förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs • källa: fastställd av E-delegationen 2011-05-18

7 Olika nivåer av interoperabilitet • Teknisk • Semantisk • Verksamhetsnivå/klinisk • Individuell

8 Teknisk interoperabilitet • En förutsättning (ex.) – Adressering – Rätt information – Behörigheter – Att mottagaren kan nå innehållet

9 Semantisk interoperabilitet • Vi behöver förstå varandra • Har vi samma begrepp bakom de termer vi använder för kommunikation?

10 Verksamhetsinriktad/klinisk interoperabilitet • Vi behöver en verksamhetsinriktad kontext för det vi kommunicerar • Förstå verksamhetens processer • Vilket budskap har en viss informationsmängd ? • Hur kan vi hantera detta maskinellt ?

11 Individuell interoperabilitet • Hur kan vi i verksamhetens processer kommunicera och samverka med individen

12 122014-06-22 Ett IT-stöd för framtidens vård och omsorg

13 Det handlar om en förändring av vården med hjälp av IT-stödet • Se patienten som en aktör i sin egen vårdprocess med tillgång till information och tjänster • Hålla samman vårdprocesser med många utförare • Ge bättre förutsättningar för en kunskapsstyrd vård

14 Det handlar om en förändring av vården med hjälp av IT-stödet • Se patienten som en aktör i sin egen vårdprocess med tillgång till information och tjänster • Hålla samman vårdprocesser med många utförare • Ge bättre förutsättningar för en kunskapsstyrd vård

15

16 Uppsala 2010-12-09

17 Invånartjänster

18 Ramverk för E-tjänsteutveckling Din journal på nätet Jämförelsetjänst tandvård Kampanj 1177 Cancerrådgivning per telefon Källa: Inera AB

19 1177.se - allt du behöver veta om hälsa och sjukvård • Sjukdomar • Symtom • Skador • Undersökningar • Behandlingar • Läkemedel • Fråga 1177.se - anonyma frågor får personliga svar av läkare och sjuksköterskor - sökbar svarsbank med 2300 frågor och svar Källa: Inera AB

20 1177.se temaområden Källa: Inera AB

21 Välj landsting och få regional information Källa: Inera AB

22 Mina vårdkontakter - ärenden via formulär • Beställa tid för besök • Av- och omboka tid • Förnya recept • Beställa journalkopia • Förnya hjälpmedel • Begära intyg • Kontakta mig • Rådgivning • Fråga sjuksköterskan Källa: Inera AB

23 Andra tjänster i Mina vårdkontakter • Direktbokning i webbtidbok • Kallelse • Provtagning • Recept och läkemedel • Beställning av hjälpmedel • Kvalitetsregister • Vårdval Källa: Inera AB

24 1177 Sjukvårdsrådgivningen • Nationellt kortnummer: 1177 • Smart telefonisystem • Rådgivningsstöd med symtombaserade beslutsunderlag, faktablad och egenvårdsråd • Journal • Hänvisningsstöd med kontaktuppgifter i vården • Återuppringningsfunktion • Inspelningsfunktion – alla samtal spelas in Källa: Inera AB

25 UMO för dig mellan 13 och 25 Hitta din mottagning Panikknapp Fråga UMO Dölj nakenbilder Källa: Inera AB

26 26 Vilka e-tjänster ger dig ”mycket stor nytta”? De e-tjänster där man anger ”mycket stor nytta” är: • Vaccinationslista • Remiss (kunna följa och se innehåll) • Läkemedelslista • Provtagningar • En samlad överblick över allt - ”kontoutdrag” http://www.inera.se/Invanartjanster/Din-journal-pa-natet/

27 Äger patienten journalen?

28 Ett konstruktivt förslag Professionell vård- dokumentation (EHR) Individens hälso- dokumentation (PHR) En gemensam kommunikationsyta

29 Vårdgivarens konto (EHR) Fack 1 Vårdgivarens patientjournal Fack 2 Export-yta Fack 3 Export-yta Fack 4 Personligt konto Sekretess- prövning Patientdatalagen (PDL) Till patientens konto Till vårdgivarens journal Strukturerat enligt krav Fack 5 Till patient-community Sluten grupp Modell för EHR-PHR Regelverk Civilt avtal Patientens hälsokonto (PHR)  Socialstyrelsen Källa: Inera AB

30 Budgetproposition 2013 ” Patienter och medborgare bör ges elektronisk tillgång till sin vårdinformation och verktyg som underlättar för den enskilde att engagera sig i sin egen hälsa och hälsoutveckling” ”Regeringens bedömning är att ett personligt hälsokonto på nätet kommer att bli ett effektivt stöd för den enskilde vid planering, genomförande och uppföljning av livsstilsrelaterade förändringar liksom vid hälso- och sjukvårsrelaterade händelser” Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

31 Styrning och uppföljning • Apotekens Service är upphandlade för uppdraget av Socialdepartementet • Arbetet bedrivs i projektform, styrgruppen som består av representanter från Socialdepartementet och Apotekens Service • Upphandling av leverantörslösning pågår • Lansering under 2013, stegvist införande • Utvecklingsarbete med stort fokus på legala frågeställningar Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

32 Personligt hälsokonto 3:e partsapplikationer anslutna till plattformen Administration och behörighetsstyrning Min information Livslång lagring av information Hälsa och vårdinformation Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

33 Prioriterade områden Läkemedel Medicinsk information Vaccination Kronisk sjukdom MVC/BVC Hälsodagbok Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

34 Samverkan med vårdgivarna - Prenumerationstjänst till hälsokonto Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

35 Apotekens Service roll & ansvar 35 PHK Min information • Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behövs för att hålla information om vilka individer som har ett konto (kunduppgifter) • Individen är ansvarig för information som hen väljer att lagra in sitt hälsokonto (privat hantering) • Ansvarar för övergripande säkerhetsåtgärder • Beställare gentemot upphandlad plattformsleverantör • Tecknar avtal med individer som vill öppna ett hälsokonto • Tecknar avtal med tredjepartsleverantörer som vill ansluta sig till tjänsten • Certifierar och godkänner tredjepartsaplikationer • Kontrollerar att tredjepartsleverantörens applikation uppför sig korrekt i relation till genomförd certifiering och godkännande. Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

36 Tredjepartsapplikationer Anslutnings och certifieringsprocess: • Tredjepartsleverantören: • Ansöker om att få ansluta sin applikation till PHK • Tecknar avtal med Apotekens service som bl.a. stipulerar: •Priser och affärsvillkor •Säkerhetskrav •Krav på leverantören att informera individen om ändamålet med applikationen samt hur individens information hanteras • Apotekens service certifierar och godkänner applikationen utifrån det etiska och tekniska regelverket • Godkända applikationer kommer att presenteras för individerna i PHK-tillämpningen. • För att kunna använda applikationen måste individen teckna avtal med tredjepartsleverantören samt med hjälp av tekniskt stöd i PHK godkänna att använda applikationen mot sitt hälsokonto. Individen kan när som helst välja att ta tillbaka sitt godkännande. 36 Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

37 Ytterligare frågor om personligt hälsokonto……. Eva Leach Elfgren SwedenMobile: +46 (0) 70 66 55 111 e-mail: eva.leach@leachconsulting.se

38


Ladda ner ppt "Individorienterade IT-tjänster i vården Nils Schönström"

Liknande presentationer


Google-annonser