Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

24-TIMMARSUPPDRAGET eKörkort Genomförandegrupper 22 maj 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "24-TIMMARSUPPDRAGET eKörkort Genomförandegrupper 22 maj 2007."— Presentationens avskrift:

1 24-TIMMARSUPPDRAGET eKörkort Genomförandegrupper 22 maj 2007

2 24-TIMMARSUPPDRAGET Tidplan: E-tjänster för Körkort kommer att finnas tillgängliga via Internet 18 juni 2007

3 24-TIMMARSUPPDRAGET eTjänst - eKörkort

4 24-TIMMARSUPPDRAGET eFormulär - eKörkort •Körkortstillstånd med hälsodeklaration –Öppen - tillgänglig utan identifiering –Kontroll att personnummer överensstämmer och att e- legitimation är giltig –Möjlighet att skriva ut ”hemma” och skriva under och skicka in via post •Synintyg –Tillgänglig efter identifiering •Handledarskapsansökan –Öppen - tillgänglig utan identifiering –Kontroll handledaren kan inte vara samma som eleven •Utbildningsintyg –Tillgänglig efter identifiering

5 24-TIMMARSUPPDRAGET Granska

6 24-TIMMARSUPPDRAGET Signera

7 24-TIMMARSUPPDRAGET Kvittens

8 24-TIMMARSUPPDRAGET

9 Archive Manager – elektroniskt postmottagning

10 24-TIMMARSUPPDRAGET Automatisk diarieföring - ”Idagarea”

11 24-TIMMARSUPPDRAGET Ärendeöversikt ”Automatisk handläggare”

12 24-TIMMARSUPPDRAGET Visa dokument

13 24-TIMMARSUPPDRAGET eFormulär – inkommen handling

14 24-TIMMARSUPPDRAGET Ärendekort Platina – Ärendekort, standard 4 flikar eKörkort – Ärendekort + ”Flikar” för Checklista, ekkBeslut och Informationsutbyte Hämta uppgifter från VTR

15 24-TIMMARSUPPDRAGET Automatiska och ”manuella” registreringar i VTR (Vägverket) eKKBesluts-fliken

16 24-TIMMARSUPPDRAGET •Kontroller innan beslut •VTR (behörigheter, tillstånd finns, MR/BR/LOB) •Handläggare kan manuellt OK:a varje kontrollpunkt •”Automatisk handläggare” styrs av regelverk •Systemintegration VTR –Automatisk registrering av ansökan i VTR –Hämtning av personuppgifter från VTR (eller folkbokföringsuppgift, Navet - juni) –Automatisk registrering av beslutet i VTR vid bifallsbeslut

17 24-TIMMARSUPPDRAGET Nytt arbetssätt - eKörkort Nya arbetssättet Gamla arbetssättet Nya arbetssättet Gamla arbetssättet

18 24-TIMMARSUPPDRAGET Ett eFormulär – via Internet Körkortsansökan med hälsodeklaration 2 blanketter inklusive synprövning - via posten

19 24-TIMMARSUPPDRAGET Ett eFormulär – via Internet Intyg om synprövning Synprövning, sidan 3 hälsodeklation - via posten

20 24-TIMMARSUPPDRAGET Ansökan om handledarskap 1 blanketter ”Med samtycke elev” – via posten Ett eFormulär Utan ”samtycke elev” – via Internet AVGIFT

21 24-TIMMARSUPPDRAGET Utbildningsintyg 1 blanketter Med ett utbildningsintyg – via posten Ett eFormulär 1 - flera utbildningsintyg – via Internet

22 24-TIMMARSUPPDRAGET eKörkort – gröna ärenden Info.utbyte AVGIFT Avgift

23 24-TIMMARSUPPDRAGET Utbildningsdag 3 – 7, 12, 14 och 15 juni •”Flöden” •Från e-formulären ansökan och intyg •Till beslut och avslut i Platina •Ärendehanteringen - eKörkort •Automatisk handläggare •Manuell hantering •Regelverk •Checklista •Integration VTR •Lathund, •Rekommendationer diarieföring •Introduktion trafikskolor •E-legitimation

24 24-TIMMARSUPPDRAGET Rekommendationer diarieföring •Avgränsning - avser endast ärenden om •Handledare •Körkortstillstånd •Handledare – enbart B •Diarieföring i Platina •Normalflöde: ärendet startar med utbildningsintyg via Internet •Handledare – inte bara B •Diarieföring i Diabas •Körkortstillstånd - enbart B + ”gröna” •Diarieföring i Platina •Normalflöde: ärendet startar med synintyg via Internet •Körkortstillstånd – inte bara B + ”röda” •Diarieföring i Diabas

25 24-TIMMARSUPPDRAGET Vidareutveckling eKörkort •Automatisk kontroll av intygsgivare •Registrering av ansökan i VTR innan avgift inkommit •Handledarärenden - annan behörighet än enbart B •Mallar – handledarärenden •Dokumenthantering med automatisk diarieföring •eBetalning via Internet och automatisk hantering av avgiften i handledarärenden

26 24-TIMMARSUPPDRAGET Erfarenheter •Tar tid att ta till och förstå •Lära sig flöden - test, test och åter test •”Barnsjukdomar” •Behöver komma igång – enda sättet •E-legitimation

27 24-TIMMARSUPPDRAGET E-legitimationer, steg för steg •Har en e-legitimation installerad? (Två) •Vilken? Nordea, Telia eller BankID - Om BankID, vilken bank? - Om Handelsbanken, två steg installation av certifikat •Testa om giltig? - Länk till test •Uppgradera via banken (certifikatutgivaren) - Länk till uppgraderingen

28 24-TIMMARSUPPDRAGET Nästa steg •E-tjänsten för körkort tillgänglig via Internet 18 juni •Support externa användare •Help-desk interna användare •Faddrar och kontaktpersoner •Projektgruppen •Genomförandegrupper •Före eller efter semestrarna? •Minst 1 trafikskola skickar in intyg •Status ”Införande”

29 24-TIMMARSUPPDRAGET Initiativ trafikskolor 2007-05-17 Norrbotten  Södermanland  Västerbotten  Västra Götaland  Västernorrland  Kalmar  Jämtland  Gotland  Örebro  Halland  Värmland  Kronoberg  Dalarna  Jönköping  Gävle  Östergötland  Västmanland  Blekinge  Uppsala  Skåne  Stockholm  Införande – status länen Nej, inga initiativ – , Har fått ”Introduktionspaketet” - , Trafikskola(or) skickar in intyg - 

30 24-TIMMARSUPPDRAGET Framgångsfaktorer - eKörkort •Optimalt och enkelt arbetsflöde – fungerande system •Handläggarna lär sig att arbeta i eKörkort •Det finns bra ”lathundar” •Fungerande ”fadderskap” •”Känna oss för” - lösningarna driftsätts i ”liten omfattning” i början •Kontinuerlig uppföljning efter driftsättningen •”Punktinsatser” efter behov – fadderskap •Lyhördat gentemot de som kommer att använda systemen - både interna och externa användare


Ladda ner ppt "24-TIMMARSUPPDRAGET eKörkort Genomförandegrupper 22 maj 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser