Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

eKörkort Genomförandegrupper 22 maj 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "eKörkort Genomförandegrupper 22 maj 2007"— Presentationens avskrift:

1 eKörkort Genomförandegrupper 22 maj 2007

2 Tidplan: E-tjänster för Körkort kommer att finnas tillgängliga via Internet 18 juni 2007

3 eTjänst - eKörkort

4 eFormulär - eKörkort Körkortstillstånd med hälsodeklaration Synintyg
Öppen - tillgänglig utan identifiering Kontroll att personnummer överensstämmer och att e-legitimation är giltig Möjlighet att skriva ut ”hemma” och skriva under och skicka in via post Synintyg Tillgänglig efter identifiering Handledarskapsansökan Kontroll handledaren kan inte vara samma som eleven Utbildningsintyg ANTECKNINGSSIDA MED KOMMENTARER

5 Granska

6 Signera

7 Kvittens

8

9 Archive Manager – elektroniskt postmottagning

10 Automatisk diarieföring - ”Idagarea”

11 ”Automatisk handläggare”
Ärendeöversikt

12 Visa dokument

13 eFormulär – inkommen handling

14 Ärendekort Hämta uppgifter från VTR
Platina – Ärendekort, standard 4 flikar eKörkort – Ärendekort + ”Flikar” för Checklista, ekkBeslut och Informationsutbyte

15 eKKBesluts-fliken Automatiska och ”manuella”
registreringar i VTR (Vägverket)

16 Kontroller innan beslut
VTR (behörigheter, tillstånd finns, MR/BR/LOB) Handläggare kan manuellt OK:a varje kontrollpunkt ”Automatisk handläggare” styrs av regelverk Systemintegration VTR Automatisk registrering av ansökan i VTR Hämtning av personuppgifter från VTR (eller folkbokföringsuppgift, Navet - juni) Automatisk registrering av beslutet i VTR vid bifallsbeslut

17 Nytt arbetssätt - eKörkort
Nya arbetssättet Gamla arbetssättet Nya arbetssättet Gamla arbetssättet

18 2 blanketter inklusive synprövning - via posten
Körkortsansökan med hälsodeklaration Ett eFormulär – via Internet 2 blanketter inklusive synprövning - via posten

19 Synprövning, sidan 3 hälsodeklation - via posten
Intyg om synprövning Ett eFormulär – via Internet Synprövning, sidan 3 hälsodeklation - via posten

20 1 blanketter ”Med samtycke elev” – via posten
Ansökan om handledarskap Ett eFormulär Utan ”samtycke elev” – via Internet 1 blanketter ”Med samtycke elev” – via posten AVGIFT

21 1 blanketter Med ett utbildningsintyg – via posten
Ett eFormulär 1 - flera utbildningsintyg – via Internet

22 eKörkort – gröna ärenden
Info.utbyte Avgift AVGIFT

23 Utbildningsdag 3 – 7, 12, 14 och 15 juni
”Flöden” Från e-formulären ansökan och intyg Till beslut och avslut i Platina Ärendehanteringen - eKörkort Automatisk handläggare Manuell hantering Regelverk Checklista Integration VTR Lathund, Rekommendationer diarieföring Introduktion trafikskolor E-legitimation ANTECKNINGSSIDA MED KOMMENTARER – EJ FÖR DELTAGARNA Kort introduktion till vad som skall repeteras – detta sker genom senare bilder i materialet, men också genom att man går in i miljön. När du kommer till punkten/bilden “Användarinställningar” kan det vara klokt att alla går in i systemet och verifierar att man kommer in, kan söka fram 251-ärenden och se vad som finns (om det är tomt, så fylls det snart med ärenden).

24 Rekommendationer diarieföring
Avgränsning - avser endast ärenden om Handledare Körkortstillstånd Handledare – enbart B Diarieföring i Platina Normalflöde: ärendet startar med utbildningsintyg via Internet Handledare – inte bara B Diarieföring i Diabas Körkortstillstånd - enbart B + ”gröna” Normalflöde: ärendet startar med synintyg via Internet Körkortstillstånd – inte bara B + ”röda”

25 Vidareutveckling eKörkort
Automatisk kontroll av intygsgivare Registrering av ansökan i VTR innan avgift inkommit Handledarärenden - annan behörighet än enbart B Mallar – handledarärenden Dokumenthantering med automatisk diarieföring eBetalning via Internet och automatisk hantering av avgiften i handledarärenden ANTECKNINGSSIDA MED KOMMENTARER – EJ FÖR DELTAGARNA Kort introduktion till vad som skall repeteras – detta sker genom senare bilder i materialet, men också genom att man går in i miljön. När du kommer till punkten/bilden “Användarinställningar” kan det vara klokt att alla går in i systemet och verifierar att man kommer in, kan söka fram 251-ärenden och se vad som finns (om det är tomt, så fylls det snart med ärenden).

26 Tar tid att ta till och förstå
Erfarenheter Tar tid att ta till och förstå Lära sig flöden - test, test och åter test ”Barnsjukdomar” Behöver komma igång – enda sättet E-legitimation PIRJO kompletterar…

27 E-legitimationer, steg för steg
Har en e-legitimation installerad? (Två) Vilken? Nordea, Telia eller BankID - Om BankID, vilken bank? - Om Handelsbanken, två steg installation av certifikat Testa om giltig? - Länk till test Uppgradera via banken (certifikatutgivaren) - Länk till uppgraderingen

28 Nästa steg E-tjänsten för körkort tillgänglig via Internet 18 juni
Support externa användare Help-desk interna användare Faddrar och kontaktpersoner Projektgruppen Genomförandegrupper Före eller efter semestrarna? Minst 1 trafikskola skickar in intyg Status ”Införande”

29 Införande – status länen
Initiativ trafikskolor Norrbotten Södermanland Västerbotten Västra Götaland Västernorrland Kalmar Jämtland Gotland Örebro Halland Värmland Kronoberg Dalarna Jönköping Gävle Östergötland Västmanland Blekinge Uppsala Skåne Stockholm Nej, inga initiativ – , Har fått ”Introduktionspaketet” -  , Trafikskola(or) skickar in intyg - 

30 Framgångsfaktorer - eKörkort
Optimalt och enkelt arbetsflöde – fungerande system Handläggarna lär sig att arbeta i eKörkort Det finns bra ”lathundar” Fungerande ”fadderskap” ”Känna oss för” - lösningarna driftsätts i ”liten omfattning” i början Kontinuerlig uppföljning efter driftsättningen ”Punktinsatser” efter behov – fadderskap Lyhördat gentemot de som kommer att använda systemen - både interna och externa användare


Ladda ner ppt "eKörkort Genomförandegrupper 22 maj 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser