Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ändamålsenlig drift KTH den 23 oktober 2013. Bakgrund och syfte »Ändamålsenlig drift är ett delprojekt inom Förnyad förvaltning som har till uppgift att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ändamålsenlig drift KTH den 23 oktober 2013. Bakgrund och syfte »Ändamålsenlig drift är ett delprojekt inom Förnyad förvaltning som har till uppgift att."— Presentationens avskrift:

1 Ändamålsenlig drift KTH den 23 oktober 2013

2 Bakgrund och syfte »Ändamålsenlig drift är ett delprojekt inom Förnyad förvaltning som har till uppgift att säkerställa framtida drift och 2nd-line support för Nya Ladok »under våren har delprojektet tagit fram en rekommendation för framtida drift av Nya Ladok som legat för beslut till styrelse och stämma »arbetet i delprojektet pågår med att ta fram den samlade behovsbilden kring drift samt kriterier för att utvärdera och rekommendera driftleverantör(er). Rapport – Ändamålsenlig drift (https://www.ladok.se/fileadmin/Forvaltning/Konsortiegemensamt_GEM/Foernyad_Foervaltning/Rapport_aen damaalsenlig_drift.pdf)https://www.ladok.se/fileadmin/Forvaltning/Konsortiegemensamt_GEM/Foernyad_Foervaltning/Rapport_aen damaalsenlig_drift.pdf tillhörande kostnadsuppskattning för drift och support (https://www.ladok.se/fileadmin/Forvaltning/Konsortiegemensamt_GEM/Foernyad_Foervaltning/Underlag_foe r_kostnadsuppskattning_av_drift_och_support.pdf)https://www.ladok.se/fileadmin/Forvaltning/Konsortiegemensamt_GEM/Foernyad_Foervaltning/Underlag_foe r_kostnadsuppskattning_av_drift_och_support.pdf

3 Hantering av drift och support »driftansvaret delas upp i två uppdrag: applikationsdrift inklusive 2nd-line support samt serverdrift »uppdragen tecknas med en eller två av de befintliga driftleverantörerna

4 Projektets omfattning »utforma kravunderlag »utvärdera leverantörer »rekommendera leverantör(er) »avtala drift

5 Arbetssätt »Arbetet bedrivs med hjälp av en arbetsgrupp som tillsammans arbetar fram de behovsbilden, utvärderingskriterier, rekommendation till val av driftleverantörer samt avtalsförslag

6 Övergripande tidplan och beslutsordning Milstolpar i projekten Förnyad förvaltning och Ladok3 som har som styrtidplanen för projektet.  aug 2013 Beslut om förvaltningsorganisation och ändamålsenlig drift (styrgrupp förnyad förvaltning)  sep 2013 Beslut om förvaltningsorganisation och ändamålsenlig drift med undantag för organisatorisk tillhörighet och bemanning (konsortiets styrelse)  okt 2013 Beslut om förvaltningsorganisation och ändamålsenlig drift med undantag för organisatorisk tillhörighet och bemanning (konsortiestämma)

7 Övergripande tidplan och beslutsordning (forts.) »nov 2014 Överlämning av del 1 från Ladok 3 till förvaltningsorganisationen »okt 2015 Produktionssättning del 1 »nov 2015 Överlämning av del 3 från Ladok 3 till förvaltningsorganisationen »okt 2016 Produktionssättning del 3

8 Tidplan för delprojekt Ändamålsenlig drift »etablera arbetsgrupp (2013-09-15) »utforma kravunderlag(nov 2013) applikationsdrift 2nd-line support serverdrift »utvärdera driftleverantörer (Q1 2014) definiera utvärderingskriterier(nov 2013) RFP (dec 2013) utvärdering driftleverantörer (jan 2014) rekommendation av driftleverantör(er) (feb 2014) »upprätta avtal med driftleverantör(er) (Q2 2014) utforma avtal (SLA)


Ladda ner ppt "Ändamålsenlig drift KTH den 23 oktober 2013. Bakgrund och syfte »Ändamålsenlig drift är ett delprojekt inom Förnyad förvaltning som har till uppgift att."

Liknande presentationer


Google-annonser