Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arbeta rättighetsbaserat: Pilotverksamheter i Västra Götalandsregionen Rättighetskommitténs kansli 2013-01-31.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arbeta rättighetsbaserat: Pilotverksamheter i Västra Götalandsregionen Rättighetskommitténs kansli 2013-01-31."— Presentationens avskrift:

1 Att arbeta rättighetsbaserat: Pilotverksamheter i Västra Götalandsregionen Rättighetskommitténs kansli 2013-01-31

2 Rättighetskommitténs kansli Övergripande uppdrag och mål Fram till 2014 ska tre verksamheter inom Västra Götalandsregionen ha prövat och vidareutvecklat ett rättighetsbaserat arbetssätt (ur kommittén för rättighetsfrågors handlingsplan 2011-2014)

3 Rättighetskommitténs kansli Syfte Ge stöd i att definiera ett rättighetsbaserat arbetssätt Ge möjlighet att pröva ett rättighetsbaserat arbetssätt i tre pilotmiljöer Ge konkreta exempel på rättighetsbaserade arbetsmetoder Vidareutveckla förvaltningens förmåga att främja ett rättighetsbaserat arbete i regionen Ge möjlighet att testa utbildningsinsatser om MR för olika personalkategorier

4 Rättighetskommitténs kansli 3 pilotverksamheter: Bohusläns museum/Västarvet (BM/V) Angereds Närsjukhus (ANS) Psykiatrisk verksamhet (senare)

5 Rättighetskommitténs kansli Vad kansliet kan erbjuda Basutbildning i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete I samband med utbildningen definiera uppgifter, situationer och dilemman kring mänskliga rättigheter som är lämpliga att arbeta vidare med Workshops på olika teman kring rättighetsbaserat arbete Gemensam handlingsplan för arbetet Utveckling av MR-planer - DO Följeforskning – MR-piloterna Processtöd/konsultation från rättighetskommitténs kansli Möjlighet till fördjupade utbildningsinsatser från kansliet

6 Rättighetskommitténs kansli BM/V Väl förankrat i styrelsen Inledande work-shop Organisation – ledningsgrupp, 2 arbetsgrupper Projekt- och genomförandeplan Nollmätning påbörjad av MR-piloterna

7 Rättighetskommitténs kansli ANS Informerat styrelsen, men formellt beslut ska fattas Två kontaktpersoner utsedda Information till all personal på ANS

8 Rättighetskommitténs kansli Psykiatrisk verksamhet Urval och förankring under våren 2013 Start av arbetet hösten 2013


Ladda ner ppt "Att arbeta rättighetsbaserat: Pilotverksamheter i Västra Götalandsregionen Rättighetskommitténs kansli 2013-01-31."

Liknande presentationer


Google-annonser