Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mottagning och produktionssättning av nya Ladok 2014-09-22 Malin Zingmark, Förnyad förvaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mottagning och produktionssättning av nya Ladok 2014-09-22 Malin Zingmark, Förnyad förvaltning."— Presentationens avskrift:

1 Mottagning och produktionssättning av nya Ladok 2014-09-22 Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

2 SNART HÄNDER DET!!!

3 Förvaltningsorganisationen fasas in, projektet fasas ut Förvaltingsorganisation Förnyad förvaltning

4 Ladokkonsortiets ansvar utökas 1) Ansvar för drift av den gemensamma installationen 2) Acceptanstest av nya leveranser

5 Kravställning och överlämning från Ladok3 »Kravställning och löpande dialog om vad som ska lämnas över från projektet till förvaltning »Planering pågår för samarbetet mellan L3 och förvaltningsorganisationen från första till sista leverans Färdigställande nya Ladok Ladok3-projektet Förvaltningsorganisation Förvaltning av Ladok

6 Ansvaret för nya Ladok övergår successivt till förvaltningsorganisationen Års- redovisning Uppfölj- ning Resultat- hantering Total

7 Varför acceptanstest Acceptanstesta Driftsätta leverans Godkänd? Leverans Testad programkod Dokumentation Acceptanstest är en kvalitetssäkring och godkännande av att den beställda förändringen till systemet uppfyller uppställda krav. Ja Nej Åter

8 Acceptanstest idag »Sker lokalt »Varje lärosäte beslutar om leveransen ska produktionssättas

9 Acceptanstest vid mottagandet av nya Ladok »Leds av en acceptanstestledare, testare från lärosätena deltar »Förutsätter att Ladok3 implementerat samtliga krav som beslutats samt att test genomförts »Stickprov på funktionalitet och att dokumentationen överensstämmer med det som implementerats »Verifiera den tekniska installationen, att allt hänger ihop »Prestandatest genomförs för att verifiera ställda prestandakrav Sker sedan kontinuerligt vid varje ny leverans

10 Överlämning till förvaltning 1.Produkttest utförs av Ladok3-projektet. Testningen resulterar i en lista över kända fel 2.En gemensam avstämning av leveransen gentemot acceptanskriterier 3.Acceptanstest genomförs av förvaltningsorganisationen 4.Framtagning av åtgärdsplan för avvikelser mot acceptanskriterier 5.Överenskommelse om hur avvikelser ska hanteras 6.Leveransgodkännande – ansvaret för leveransen övergår till förvaltningsorganisationen

11 Produktionssättning på lärosätena i tre steg »Årsredovisning & Uppföljning Ladok2 fortsatt informationskälla för all Ladokinformation Ladok3 uppdateras veckovis »Resultathantering Möjlighet till resultathantering i Ladok3 Ladok3 Resultathantering kopplas direkt mot Ladok2s databas »Total Ladok3 ersätter all funktionalitet i befintligt Ladok Ladok2 stängs ner efter införandet av sista leveransen – slutet av 2017

12 Piloter »Kungliga Musikhögskolan »Linnéuniversitetet »Högskolan Väst »Linköpings universitet

13 Användning Produktionssättningsplan septembermars oktoberseptember Piloter oktober 2015 2016 2017 Version 3.0 2014-05-14 2014 Produktionssättningar på lärosätena Användning Prod.sättning Prod. sättning Totalt Resultathantering Årsredovisning/Uppföljning december februarijuli februarijuli Piloter Prod. sättning Piloter juli

14 Detaljerad plan »Detaljerad plan för Årsredovisning & Uppföljning samt Resultathantering har skickats ut för synpunkter »För Totalleveransen görs ingen detaljerad plan nu »För varje lärosäte avsätts en vecka för produktionssättning »En mer detaljerad planering görs längre fram »Efter insamling av synpunkter fastställs planen av styrgruppen för förvaltningsorganisationen

15 Produktionssättningsplan Årsredovisning & Uppföljning

16 Produktionssättningsplan Årsredovisning & Uppföljning – forts.

17 Produktionssättningsplan Resultathantering

18 Produktionssättningsplan Resultathantering forts

19 Inför produktionssättning på lärosätet Lokala förberedelser Registervård befintligt Ladok Bygga nya integrationer Utbilda Ta fram och föra in nytt arbetssätt Konvertera information Avveckla befintligt Ladok och mycket mer…

20 Beslutsgång vid produktionssättning »Lokalt beslut att produktionssätta Test av informationskonvertering Anpassning av integrationer Utbildning genomförd Plan för hur befintligt Ladok ska hanteras »Centralt godkännande av integrationer För att säkerställa säkerhet och prestanda i den gemensamma installationen behövs ett godkännande av den centrala förvaltningsorganisationen

21 Beslutsgång vid produktionssättning - forts »Utsedda roller Lokal objektägare Kontaktperson för Ladok »Påskrivet konsortialavtal »Beslut att påbörja produktionssättning Allt ovan fastställt, förvaltningsorganisationen godkänner att lärosätet påbörjar produktionssättning »Beslut att godkänna produktionssättning Efter informationskonvertering godkänner lärosätet all information i nya systemet och förvaltningsorganisationen godkänner produktionssättningen. Lärosätets produktionssättning avslutas

22 Drift av Ladok »Ladokkonsortiet tecknar avtal om applikationsdrift och support samt systemdrift med ITS vid Umeå Universitet »Lärosätena tecknar endast avtal med Ladokkonsortiet avseende nya Ladok (ej befintligt driftställe) »När befintligt Ladok stängts ner avvecklas samarbetet mellan lärosätet och befintligt driftställe avseende Ladokdriften

23 Den nya förvaltningsorganisationen ansvarar för 2nd line support till lärosäten Ladoksupport/ Kontaktperson Ladok Konsortiets ansvar Service desk Alt 1 Lärosätets ansvar Andra linjens support Tredje linjens support Användare Alt 2


Ladda ner ppt "Mottagning och produktionssättning av nya Ladok 2014-09-22 Malin Zingmark, Förnyad förvaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser