Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Vad skall vi börja med? 2. Vad händer sedan? 3. Hur vet vi till sist att allt fungerar? Anslutning till SITHS (steg för steg…) Avtal Leverantör Avtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Vad skall vi börja med? 2. Vad händer sedan? 3. Hur vet vi till sist att allt fungerar? Anslutning till SITHS (steg för steg…) Avtal Leverantör Avtal."— Presentationens avskrift:

1 1. Vad skall vi börja med? 2. Vad händer sedan? 3. Hur vet vi till sist att allt fungerar? Anslutning till SITHS (steg för steg…) Avtal Leverantör Avtal SVR RAPS Övriga Granskningsdokument Kortprototyp Kort kan beställas!

2 Tjänsteavtal SITHS Läs igenom ”Tjänsteavtal SITHS” och förmedla det till person hos er som äger rätt att teckna avtal för er organisation. Underteckna ”Tjänsteavtal SITHS” och sänd detta till Sjukvårdsrådgivningen enligt instruktioner (försättsblad). Leveransavtal Läs igenom tjänsteleverantörens ”Leveransavtal” (och bilagorna). Besluta om val av korttyp/er (SIS, Företags, Reserv, Egen). Besluta om design av Logotyp. Uppskatta tidplan och volym av kort. Dialog med leverantör Dialog med leverantör påbörjas. Planera den inledande RA-organisationen (jmf gärna med andra). 1. Vad skall vi börja med? När? – Hur många? Underteckna avtal Förstå Leveransavtal Planera och besluta om införande

3 Leveransavtal Underteckna tjänsteleverantörens ”Leveransavtal”. Anmäl ”Handläggare” för godkännande (”Bilaga 1.3 Info om Handläggare”). OBS! Handläggare skall definieras till varje kortprodukt (SIS/Företags). Dialog med leverantör Kortprototyp skapas. Kortprototyp leveransgodkänns av Kund. Tillämpningsanvisning RAPS RAPS och övriga ”Granskningsdokument” lämnas in för godkännande. RAPS bereds för granskning av beslutande Förvaltningsgrupp. Viss komplettering kan efterfrågas. RAPS granskas. RAPS godkänns. Granskningsdokument Granskningsdokument granskas. Viss komplettering kan efterfrågas. Leverantör ”konfigurerar” in Kund i systemet, t ex ”SITHS Admin”. 2. Vad händer sedan? Underteckna avtal Beställ kortprodukter och Handläggare Fastställ ”Granskningsdokument”

4 Utbildning Genomför central utbildning. Utbilda med egen utbildningsmiljö Kontrollpunkter Har vi fått återkoppling om: –Undertecknat avtal med Sjukvårdsrådgivningen. –Undertecknat avtal med Leverantören. –Godkänd RAPS. –Godkända ”Granskningsdokument”. –Godkänd kortprototyp. –Leveransklar kortprodukt, t ex ”OK att nu beställa produkt 459”. –Godkänd ”Handläggare” (och vilka kortprodukter han/hon kan beställa). Genomför ”tekniska” test beställningar, kontroll att applikation fungerar. Genomför pilotbeställning. Leveranskontrollera produkt (teknik, mm, på och i kortet). Det fungerar! 3. Hur vet vi till sist att allt fungerar? Genomför Utbildning Verifiera era kontrollpunkter Genomför Pilot och utvärdera Påbörja införandet


Ladda ner ppt "1. Vad skall vi börja med? 2. Vad händer sedan? 3. Hur vet vi till sist att allt fungerar? Anslutning till SITHS (steg för steg…) Avtal Leverantör Avtal."

Liknande presentationer


Google-annonser