Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hobøl – 8 oktober 2008 Rolf Kling. Säker Vatteninstallation Varför?  Vattenskador för drygt 5 miljarder per år  Legionella dödar, också i hemmet  Höja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hobøl – 8 oktober 2008 Rolf Kling. Säker Vatteninstallation Varför?  Vattenskador för drygt 5 miljarder per år  Legionella dödar, också i hemmet  Höja."— Presentationens avskrift:

1 Hobøl – 8 oktober 2008 Rolf Kling

2 Säker Vatteninstallation Varför?  Vattenskador för drygt 5 miljarder per år  Legionella dödar, också i hemmet  Höja branschens kunskapsnivå  Bättre förutsättningar för installationer  Höja branschens status

3 Riskfördelning beroende på installationsålder

4 Ett system - fem hörnpelare  Installationsregler  Produkter & monterings- anvisningar  Auktorisation av företag  Utbildning av personal - Branschlegitimation  Kvalitetskontroll och intyg

5 Installationsregler  Skydd mot vattenskador  Skydd mot legionellatillväxt  Skydd mot brännskador  Skydd mot återströmning I första hand tappvatteninstallation Säker Vatteninstallation

6 Auktoriserad VVS-installatör  Avsiktsförklaring  Kunskap om lagar och normer för VS- installationer  Utbildad personal med Branschlegitimation  Ansvarsförsäkring

7 Säker Vatteninstallation Branschlegitimation – 5år  Grundutbildning för VVS-montörer, eller arbetsledning utsedd av företaget  Godkänd utbildning i Säker Vatteninstallation  Anställd i ett auktoriserat företag  Lärlingslegitimation

8 Kontroll & intyg Ett intyg om kontrollerna överlämnas till kunden Avvikelser från branschreglerna ska dokumenteras på en särskild blankett

9 Branschreglerna har … Starten 1 september 2005  10.500 gått utbildning  940 företag är auktoriserade VVS-installatörer

10 Branschreglerna idag …  Standard inom byggbranschen  Byggherrar med flera kräver  Försäkringsbolag kräver  Villkoren  Ersättning vid skada  VVS-företaget får lägre premie på ansvars- försäkringen

11  Enligt installationsreglerna  På svenska  Lättförståliga ”Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisningen följs”  45-tal leverantörer med avtal om anslutning till branschreglerna Monteringsanvisning

12

13 Så här har det blivit… VVS-branschen (särskilt entreprenörerna) har fått bättre anseende (status) Genom att ta tag i problemen och göra något åt dem

14 Så här har det blivit… De Auktoriserade VVS-installatörerna har blivit mer efterfrågade och väljs i första hand

15 Kjell-Åke Henriksson Installationsansvarig JM ”Branschregler Säker Vatteninstallation gäller tvingande sedan 2006-09-01 för JMs bostadsproduktion i Sverige” Gäller även värmeinstallation!

16  NCC – ny teknisk plattform  Krav på utförande enligt branschregler Säker Vatteninstallation  Krav på utförande av auktoriserad VVS- installatör Hannes Schmied:

17 Så här har det blivit… Säker Vatteninstallation har i praktiken delat upp marknaden i flera delar:  Den seriösa delen med Auktoriserade VVS-installatörer  Resten av marknaden

18

19 Tre stora skadekategorier

20 Skador i olika utrymmen

21

22 Riskfördelning beroende på installationsålder

23 Vattenskadeundersökning  Gemensamt beslut försäkrings- bolagen och branscherna  2008 årlig mätning, 2 perioder, lika inmatning  Omgående resultat på www.vattenskadecentrum.se

24 Vattenskadeundersökning


Ladda ner ppt "Hobøl – 8 oktober 2008 Rolf Kling. Säker Vatteninstallation Varför?  Vattenskador för drygt 5 miljarder per år  Legionella dödar, också i hemmet  Höja."

Liknande presentationer


Google-annonser