Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg VGR 2007-10-17Carelink.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg VGR 2007-10-17Carelink."— Presentationens avskrift:

1 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg VGR 2007-10-17Carelink

2 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg Medborgare, patienter och anhöriga har enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt sin egen hälsosituation. De erbjuds bra service och är delaktiga i vården utifrån individuella förutsättningar Personal inom vård och omsorg har tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet Ansvariga för vård och omsorg har ändamålsenliga IT-stöd för att följa upp patientsäkerheten och vårdens kvalitet samt för verksamhetsstyrning och resursfördelning Nationella IT-Strategin - 1

3 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg Nationella IT-Strategin - 2

4 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS i relation till ”Åtkomst till information över organisatoriska gränser” Åtkomst till information över organisatoriska gränser kräver: Åtkomst till tjänster skall ske på ett säkert sätt (Sjunet) Underlag för certifikat och SAML-biljett hämtas ur en katalogtjänst (HSA) Bevisbördan på vem man är hämtas från uppgifter lagrade på e-legitimationer (SITHS) Åtkomstkontroll baseras på personliga egenskaper som utbildning, arbetsuppgifter och anställningsplats som kopplas genom SAML-biljetter (BIF) Hur detta ska genomföras kräver regler för åtkomst och teknik (RIV)

5 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg Förslag Lagstiftning Utveckling Tillämpning Förvaltning Alla landsting med, successivt allt fler anslutna kommuner Införande i landsting och vissa kommuner Alla landsting med Införande påbörjat Breddinförande Alla landsting med Utveckling/anskaffning Breddinförande Alla landsting med Utveckling/anskaffning Successivt införande i landstingen Patientdatalag Arkitektur Sjunet HSA-katalog Tjänstecertifikat, SITHS Roll- och behörighet, BIF Patientöversikt Vården på Webben 2007 2008 2009 Tidplan – När ska allt finnas på plats?

6 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS – policier och styrdokument

7 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS – anslutning SjunetSjunet HSAHSA Telia SITHS CPSTelia SITHS CPS rev A SITHS Certifikat PolicySITHS Certifikat Policy v3A SITHS RA PolicySITHS RA Policy HCC specifikationHCC specifikation ver 2.3 SITHS avtalsmallSITHS avtalsmall SITHS Avtalsmall Bilaga 1SITHS Avtalsmall Bilaga 1 RAPS-mall SITHS Avtalsmall Bilaga 2SITHS Avtalsmall Bilaga 2 Kontakter RA, Faktura SITHS Avtalsmall Bilaga 3SITHS Avtalsmall Bilaga 3 Pris TeliaSonera AvropsavtalTeliaSonera Avropsavtal SIS godkännandeSIS godkännande (Om SIS kort)

8 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS korttyper SISFöretagskortReservkort

9 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS certifikatsmängder - 1

10 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS certifikatsmängder - 2 HCC

11 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS Kort - 1 Mat Parkering Flex

12 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg Kort (företagskort eller SIS-kort) –Certifikatet bygger på en personlig e-id som laddas ned direkt i fabriken. –HCC skapas från privata nycklar ur e-ID (frivilligt vid leverans eller senare) –Leverans tar 5 dgr + 2 dgr –Kostnad per kort: 150 SEK (svart/vitt) 170 SEK (färg) –Stöd för Java 2008 –Stöd för domäninloggning 2007 Korten ”förpersonlifieras” till viss del –Skalskydd –Flexsystem –(Manuell ID handling) –(HCC certifikat) SITHS Kort - 2

13 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg RFID - Mifare RF Interface (ISO 14443 A) HiCo magnetband med 3 spår - ISO standard 7811 1-6 SITHS Kort - 3 MAD – Mifare Application Directory Registrering av AID ”Carelink Health Services” för att hänvisa läsaren till rätt sektorer Personalisering av information på sektorer: Sektor 0 – MAD information Sektor 14 – kortnummer Sektor 15 – HSA-id

14 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS Kort - 4

15 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS översikt - 1 1.SITHS CA 2.TeliaSonera 3.SETEC TAG 4.Ansluten Medlem

16 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS översikt - 2

17 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS Roller “Best practice” Utbildningsinsatser Revision av applikationen

18 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS Admin - 1

19 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS Admin - 2

20 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS Admin – 3 SCS: SCS: SITHS Capture Station

21 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS Admin - 4

22 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg SITHS Självadministration

23 carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg Uppföljning/Revision av Certificat


Ladda ner ppt "Carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg VGR 2007-10-17Carelink."

Liknande presentationer


Google-annonser