Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VGR 2007-10-17 Carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VGR 2007-10-17 Carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg."— Presentationens avskrift:

1 VGR Carelink , Thomas Näsberg

2 Nationella IT-Strategin - 1
Medborgare, patienter och anhöriga har enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt sin egen hälsosituation. De erbjuds bra service och är delaktiga i vården utifrån individuella förutsättningar Personal inom vård och omsorg har tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet Ansvariga för vård och omsorg har ändamålsenliga IT-stöd för att följa upp patientsäkerheten och vårdens kvalitet samt för verksamhetsstyrning och resursfördelning , Thomas Näsberg

3 Nationella IT-Strategin - 2
, Thomas Näsberg

4 SITHS i relation till ”Åtkomst till information över organisatoriska gränser”
Åtkomst till information över organisatoriska gränser kräver: Åtkomst till tjänster skall ske på ett säkert sätt (Sjunet) Underlag för certifikat och SAML-biljett hämtas ur en katalogtjänst (HSA) Bevisbördan på vem man är hämtas från uppgifter lagrade på e-legitimationer (SITHS) Åtkomstkontroll baseras på personliga egenskaper som utbildning, arbetsuppgifter och anställningsplats som kopplas genom SAML-biljetter (BIF) Hur detta ska genomföras kräver regler för åtkomst och teknik (RIV) , Thomas Näsberg

5 Tidplan – När ska allt finnas på plats?
2007 2008 2009 Patientdatalag Förslag Lagstiftning Arkitektur Utveckling Tillämpning Förvaltning Sjunet Alla landsting med, successivt allt fler anslutna kommuner HSA-katalog Införande i landsting och vissa kommuner Alla landsting med Införande påbörjat Breddinförande Alla landsting med Tjänstecertifikat, SITHS Roll- och behörighet, BIF Utveckling/anskaffning Breddinförande Alla landsting med Patientöversikt Utveckling/anskaffning Successivt införande i landstingen Vården på Webben Utveckling/anskaffning Successivt införande i landstingen , Thomas Näsberg

6 SITHS – policier och styrdokument
, Thomas Näsberg

7 SITHS – anslutning Sjunet HSA Telia SITHS CPS rev A
SITHS Certifikat Policy v3A SITHS RA Policy HCC specifikation ver 2.3 SITHS avtalsmall SITHS Avtalsmall Bilaga 1 RAPS-mall SITHS Avtalsmall Bilaga 2 Kontakter RA, Faktura SITHS Avtalsmall Bilaga 3 Pris TeliaSonera Avropsavtal SIS godkännande (Om SIS kort) , Thomas Näsberg

8 SITHS korttyper SIS Företagskort Reservkort , Thomas Näsberg

9 SITHS certifikatsmängder - 1
, Thomas Näsberg

10 SITHS certifikatsmängder - 2
HCC , Thomas Näsberg

11 SITHS Kort - 1 Mat Parkering Flex , Thomas Näsberg

12 SITHS Kort - 2 Kort (företagskort eller SIS-kort)
Certifikatet bygger på en personlig e-id som laddas ned direkt i fabriken. HCC skapas från privata nycklar ur e-ID (frivilligt vid leverans eller senare) Leverans tar 5 dgr + 2 dgr Kostnad per kort: 150 SEK (svart/vitt) 170 SEK (färg) Stöd för Java 2008 Stöd för domäninloggning 2007 Korten ”förpersonlifieras” till viss del Skalskydd Flexsystem (Manuell ID handling) (HCC certifikat) , Thomas Näsberg

13 SITHS Kort - 3 MAD – Mifare Application Directory
RFID - Mifare RF Interface (ISO A) HiCo magnetband med 3 spår - ISO standard MAD – Mifare Application Directory Registrering av AID ”Carelink Health Services” för att hänvisa läsaren till rätt sektorer Personalisering av information på sektorer: Sektor 0 – MAD information Sektor 14 – kortnummer Sektor 15 – HSA-id , Thomas Näsberg

14 SITHS Kort - 4 , Thomas Näsberg

15 SITHS översikt - 1 3 2 1 4 4 4 SITHS CA TeliaSonera SETEC TAG
Ansluten Medlem 3 2 1 4 4 4 , Thomas Näsberg

16 SITHS översikt - 2 , Thomas Näsberg

17 SITHS Roller “Best practice” Utbildningsinsatser
Revision av applikationen , Thomas Näsberg

18 SITHS Admin - 1 , Thomas Näsberg

19 SITHS Admin - 2 , Thomas Näsberg

20 SITHS Admin – 3 SCS: SITHS Capture Station , Thomas Näsberg

21 SITHS Admin - 4 , Thomas Näsberg

22 SITHS Självadministration
, Thomas Näsberg

23 Uppföljning/Revision av Certificat
, Thomas Näsberg


Ladda ner ppt "VGR 2007-10-17 Carelink 2007-10-17, Thomas Näsberg."

Liknande presentationer


Google-annonser