Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Waymaker Online Testkunder & Implementationsprocess 2003-08-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Waymaker Online Testkunder & Implementationsprocess 2003-08-12."— Presentationens avskrift:

1 Waymaker Online Testkunder & Implementationsprocess 2003-08-12

2 Innehåll • Definition av testkund • Kunder • Ansvar • Målsättning och tidplan • Testprocess • Implementationsprocessen • Nästa steg

3 Definition av testkund • Överenskommelsen med testkunderna är följande: De har tackat ja till fortsatt utvärdering och är beredda att testa det nya gränssnittet när det är på plats • Vidare har de uttryckt att de vill ha den typen av lösning som vi står i begrepp att lansera men det finns inga avtal eller åtaganden upprättade eftersom de ännu ej har sett lösningen • De flesta kunderna har varit mest intresserade av att testa kontakthanteringsdelen. De även har sett utskickshanteringen som positiv men har konstaterat att det praktiskt inte innebär så stora förändringar för dem jämfört med de lösningar som de idag använder

4 Testkunder • Föreningssparbanken • Vasakronan • WM-data • Drott • Morphic • Partnertech • Telelogic • Audiodev • Holmen • Atlas Copco • (Volvo kan eventuellt också läggas in i den här gruppen)

5 Ansvar • Testhanteringen kommer att hanteras av: Implementeringsteamet - Magnus Thell - Charlotta Hellström - Robert Sinclair - Monica Carlsson - Jessica Schutz - Annika Green - Thomas Eriksson - Thomas Karlsson

6 Målsättning och tidplan • Målsättning: Samtliga testkunder ska utvärdera gränssnittet enligt en detaljerad testplan med specifika testfall. Vissa moment kommer att ske tillsammans med oss under handledning och vissa moment kommer kunden att gå igenom på egen hand • Testningen kommer att genomföras mellan: 25 augusti och 8 september • Utvärderingen ligger sedan till grund för eventuella förbättringar och förändringar som måste göras på kort och lång sikt och vara avgörande för resterande launchplan

7 Testprocessen • Kundens listor görs tillgängliga för utskick respektive uppdatering • Kunden går igenom testfall för att lägga upp kontakter och listor i olika varianter • Kunden går igenom testfall för att göra utskick i olika varianter • Testfallen är modifieringar av dem vi använde vid försommarens tester • Vi är hos kunden när detta görs (om det är möjligt)

8 Implementationsprocessen Införande Kontakter UtskickFörsäljningKartläggningUppläggning Avlämning till kund Förvaltning Uppföljning YHP

9 Implementationsprocessen Försäljning Försäljning • Insäljning till kunden • Avstämning mot kundens arbetssätt • Avstämning mot tekniska begränsningar

10 Implementationsprocessen Kartläggning InförandeKartläggning • Kartläggning listor, gamla och nya, standardlistor • Vad uppdaterar Wmk, vad uppdaterar kunden • Kartläggning specialare, teknisk miljö • Vilka användare hos kunden, vilka kontaktpersoner • Avstämning mot arbetssätt för Kontakter och Utskick • Införandeplan med datum • Orderbekräftelse och avtal • Tid: ca 2 dgr.

11 Implementationsprocessen Uppläggning InförandeUppläggning • Lägga upp användare • Lägga upp i Bonsai, Salesforce, Scala • Skapa listor • Testa kundspecifikt • Informera internt

12 Implementationsprocessen Utskick InförandeUtskick • Ge användarid till kunden • Gör kundens listor tillgängliga för utskick • Informera om support och manuell hjälp • Utbilda kunden i Utskick • Sätt datum när kunden börjar köra skarpt • Informera internt om när skarp drift börjar

13 Implementationsprocessen Kontakter InförandeKontakter • Gör kundens listor tillgängliga för uppdatering • Informera om support • Utbilda kunden i Kontakthantering • Sätt datum när kunden börjar köra skarpt • Informera internt om när skarp drift börjar

14 Implementationsprocessen Your Homepage InförandeYHP • Införande av YHP • Specificeras senare

15 Implementationsprocessen Avlämning till kund Införande Avlämning till kund • Avstämning och avlämning till kunden av de implementerade delarna • Eventuellt avstämning av kundens totala engagemang hos Waymaker

16 Implementationsprocessen Uppföljning Uppföljning • (Förslag) • Ring kunden när skarp drift börjar • Kolla dagligen om kunden gjort utskick och hur de gått • Ring kunden och stäm av när han gjort de första utskicken själv • Ring kunden efter 2 veckor och och stäm av hur Kontakter och Utskick fungerar • Vid första faktureringen, stäm av med kunden att den är riktig

17 Implementationsprocessen Förvaltning Förvaltning • Kontinuerlig drift • Specificeras senare

18 Nästa steg • Säkerställa att samtliga testkunder vill köra live i Waymaker Online - Eventuell omförhandling av avtal - Utbildning av samtliga medarbetare hos kunderna - Säkerställa att samtliga förutsättningar är på plats • Implementera kunderna enligt implemnteringsprocessen • Nästa steg innebär att vi påbörjar försäljningen mot de 20 första utvalda kunderna som kommer att hanteras av implementeringsteamet


Ladda ner ppt "Waymaker Online Testkunder & Implementationsprocess 2003-08-12."

Liknande presentationer


Google-annonser